Michael Canov

Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj zastoupení v radě Libereckého kraje schválili 8. ledna usnesením 11/13/RK jednomyslně (9:0, 5x Starostové, 4x Změna)  snížení odměn u zastupitelů,  členů komisí a výborů o 10%. Přesně tak jak před volbami obě strany slibovaly (a jak také splnily u všech  obchodních společností, kde rada plní funkci valné hromady a snížila odměny dokonce  minimálně o 20%). 

Pak se však zasáhnul předseda Změny Jan Korytář a dosáhnul pravého opaku.  Na zastupitelstvo dne 26. února šel jeho návrh, který byl přesně opačný a odměny naopak navyšoval o desítky procent. Podařilo se mu nejen naprosto otočit hlasování proti radním u vlastních, ale dokonce i u většinové části Starostů (7 ze 13). Radní až na hejtmana dokonce otočili sami proti sobě všichni a Starostovský náměstek pro finance dokonce návrh Jana Korytáře přednesl jako vlastní. Jak se to Janu Korytářovi podařilo, dodnes nechápu. Podstatné však bylo, že si Starostové uvědomili svou chybu, hrubou chybu a pokusili se o nápravu.

Na zářijové radě kraje (po měsíčním konzultování hejtmana s vedením Změny, která neměla  námitky) byl opětovně schválen již jednou schválený lednový návrh  (snížení odměn o 10% oproti období 2008-2012). Téměř jednomyslně (7:1), pro nebyla jen statutární náměstkyně pro zdravotnictví (Změna), nepřítomný náměstek pro finance (Starostové) avizoval svůj souhlas předem. 

Na zastupitelstvu ovšem návrh hejtmana a rady schválen nebyl. Opět zasáhnul Jan Korytář a opět dosáhnul svého. Budiž jako plus hodnoceno to, že se mu vzepřeli (až na náměstkyni pro zdravotnictví) všichni jeho radní (nebylo to poprvé, viz jeho snaha o zabránění zateplení českolipské nemocnice či výstavbě heliportu v nemocnici Liberecké). Tři radní ze Změny, kompletní sestava přítomných členů ODS (tři, další dva nebyli přítomni) a jeden komunista však dali spolu s kompletní třináctkou Starostů jen hlasů dvacet.  A to nestačilo (kvórum 23).

Při diskusi se Jan Korytář bránil možností dosáhnout úspor snížením počtu členů výborů a komisí. Budiž mu vyhověno. Zrušení jeho výplodu tzv. protikorupční komise se přímo nabízí. Zatím nevyplodila vůbec nic (kromě snů jeho předsedy na miliony z krajských peněz), údajně komise po celou dobu své existence připravuje etický kodex zastupitele. A tak dosud jediným praktickým výstupem bylo vystoupení jejího předsedy, který se usilovně snažil dehonestovat ředitele záchranné služby zato, že si dovolil ohlásit policii pokus o úplatek člověkem z okolí předsedy komise.

Přehled hlasování - zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;