TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):

Přidat komentář (0 Komentářů)

Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy hejtman svůj post neobhájil, skutečnost je taková, že dosud nikdy matička strana neumožnila vlastnímu hejtmanovi se o obhajobu ani pokusit. Ba dokonce mu ani neumožnila vůbec na kandidátce být, vždyť co kdyby přeskočil. 

Přidat komentář (0 Komentářů)

V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky přimykají. Z menších měst a obcí do toho většího lidé jezdí za prací, kulturou či sportem  či si vyřizovat složitější úřední záležitosti. 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Michael Canov

KPKP o.p.s. si vyžádalo dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  informace o platu, pohyblivých složkách, odměnách a náhradách výdajů vedoucích úředníků našeho městského úřadu. Požadované informace byly KPKP do týdne poskytnuty vedoucí mé kanceláře.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Vskutku geniální metodu jak rozeštvat všechny proti všem, předvádí liberecký náměstek pro školství Ivan Langr (Změna pro Liberec).

Přidat komentář (0 Komentářů)

Město Chrastava nevyslyšelo výzvu náměstka primátora Statutárního města Liberce PhDr. Mgr. Ivana Langra o dotaci ve výši 7 tis. Kč na každého chrastavského žáka navštěvujícího některou z libereckých základních škol. Těch je dle informace v dopise uvedené celkem 46. Rozhodla tak rada města na své schůzi dne 2. listopadu 2015 bezprostředně po obdržení dopisu, který zřejmě obdrželo 90 obcí, jejichž žáci dle údajů magistrátu navštěvují liberecké základní školy.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Malý rozpočtový zákon (č. 250/2000 Sb.) zavedl před několika měsíci jednu novinku….a sice dobrovolné vrácení dotace či její části.

Toto dobrovolné vrácení dotace má z hlediska kontrolního orgánu několik výhod:

Přidat komentář (0 Komentářů)
Canov

Liberecký kraj byl finančním úřadem postižen vratkou celé dotace z evropských fondů ve výši 103 milionů Kč (+ penále 103 milionů Kč) za tzv. porušení rozpočtové kázně. To vše v projektu na zajištění služeb sociální prevence. Ale pozor…nikoli za nějaké chyby při samotné realizaci projektu, který probíhal v letech 2009 až 2012, ale za výběrka z roku 2009, že při nich byl dle tvrzení správce daně porušen zákon a mohli tak být vybráni  jiní než nejlepší uchazeči.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Canov

Ústavní soud 19. května 2015 vydal nález, ve kterém zamítnul žalobu spolku Stop genocidě ve věci před rokem zakázaného shromáždění v Chrastavě. Statutární náměstek statutárního města Liberce ještě tentýž den obvinil ve svém veřejném prohlášení na FB město Chrastavu a vlastně i Ústavní soud z toho, že „nejsme schopni přijmout realitu a obviňujeme zrcadlo, které nám ukazuje to, co vidět nechceme“.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Ano přesně takto fungují evropské dotace v České republice.  Poskytovatel (lépe řečeno přerozdělovatel) evropských dotací dotaci poskytne na konkrétní dílo. Příjemce (často obec nebo kraj) za dotaci  vybuduje dílo přesně tak jak má (jak je v podmínkách dotace) a několik let po zhotovení se dozví od těch, kteří dotaci poskytli, že je vše jinak a dotaci má vrátit.  Ne to není Kocourkov….vítejte v Česku! A pak se všichni diví, proč jsme (na rozdíl např. od Poláků) všechny dotace nevyčerpali  Je zázrak, že ve zdejších podmínkách, kde nic neplatí a slovo, byť dokonce  na papíře, už vůbec ne, jsme vyčerpali z Evropských dotací alespoň něco.  

Přidat komentář (0 Komentářů)

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;