Petr Beitl (ODS), podle Svazu měst a obcí nejlepší primátor minulého volebního období,  se ukazuje v plné své kráse. Když jste jako opoziční politik jemu a jím vedené koalici nepohodlný, je nejjednodušší vás odstřihnout od informací. Koalice v Jablonci nad Nisou se o to dlouhodobě snaží tím, že mi neposkytuje informace, o které jako zastupitel žádám, na které mám právo a které k výkonu mandátu potřebuji. Naposledy tento měsíc, když mi náměstek Miloš Vele napsal, že mnou požadované informace nemá, nedá, neexistují, skartoval je (viz níže bod 5 jednání zastupitelstva).

Nyní se mě koalice pokusí, a to pravděpodobně úspěšně, protože má logicky v zastupitelstvu většinu, také odvolat z obou výborů zastupitelstva (poradních a iniciativních orgánů), jejichž jsem členem, a to z finančního a majetkového. Oba výbory jsou velmi důležité pro hospodaření města s financemi a majetkem.

Se mnou se s tím "sveze" pravděpodobně také architektka Ida Chuchlíková, která je za Změnu pro Jablonec, jejímž jsem byl volebním lídrem, členkou výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města. Tento výbor je zrovna v tomto volebním období zcela zásadní, protože město Jablonec nad Nisou bude schvalovat nový územní plán (k odvolání viz níže bod 26 jednání zastupitelstva).

Plánovanou čistku ve výborech chce koalice zdůvodnit optimalizací počtu členů (snížení ze 13 na 11), snahou o zkrácení jednání (ta vede předseda a je jeho odpovědností, jak jsou výbory dlouhé), nekompetentností (jistě, vůbec tomu nerozumíme, oni mají přece vyšší zájmy a potřebují klid na práci) atp.

K tomu je třeba doplnit, že výbory jsou tradičně jak v Jablonci nad Nisou, tak v jiných městech obsazovány poměrným systémem podle výsledků voleb tak, aby každý zastupitelský klub měl ve výboru zástupce. Změna pro Jablonec (ve volbách 4. s 11 %) má stejně jako vládnoucí ČSSD (ve volbách 3. s 11 %) 4 zastupitele ze 30. Opozice má ve 13 členných výborech 3 zástupce (ANO, Změna pro Jablonec a KSČM, která ale není již 20 let v Jablonci nad Nisou opozicí, protože ji vede politický podnikatel František Pešek). V zastupitelstvu je 8 subjektů (kromě zmíněné opozice a ČSSD také ODS, Domov nad Nisou, Nová budoucnost pro Jablonec a TOP 09).

Opozice jako celek by nyní měla v každém výboru přijít o jedno místo. Každá koaliční strana má nyní ve výborech po dvou zástupcích. Nově by v každém výboru jedna z koaličních stran měla také o jednoho zástupce přijít, ale zatímco jedna ze stran opozice ztratí úplnou účast, všechny koaliční strany budou mít v každém výboru alespoň jednoho zástupce.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;