Neobyčejná dvě desetiletí  zažívali lidé města Liberce i libereckého regionu  příliv pomoci, přátelství a spolupráce z míst, která před převratnými událostmi roku 1989 u nás, byla zastřena  tabuizovanými informacemi. Co jsme věděli o švýcarské demokracii, o lidech a životě tam, kam jsme tehdy nahlédnout nemohli?  A najednou to šlo. A jak příjemně se cesty za poznáním  otevíraly!

Dva lidské osudy, emigranta, pedagoga z někdejší Vysoké školy strojní a textilní z Liberce a pedagoga Gymnázia St.Gallen  spojila touha pomoci: Jan Tichý opuštěné zemi a Hans Hiller rodící se demokracii v místech, o kterých se díky novému kolegovi dozvěděl.

Myslíme si, že není třeba  zvlášť připomínat Liberečanům, z nichž tisíce poznali, co vše se postupně odehrálo díky vzniklým dvěma neziskovým sdružením Kooperace St.Gallen – Liberec. Lidé, kteří se v nich nezištně ve svém volném čase ujali práce, si spolu s oběma iniciátory vytkli v nepsané dohodě postupně neobvyklý cíl. Neobyčejný cíl v poměrech postsocialistických zemí jedinečný: Rozvinout širokou množinu vzájemných kontaktů, výměn lidí nejrůznějších profesních  skupin, jednotlivců i spolků v regionu a institucí i města Liberce a St. Gallen.

Nacházet témata a k nim konkrétní lidi  na obou stranách a hlavně je motivovat k samostatnému rozvíjení komunikace, poznávání a předávání zkušeností. A tohle se vskutku během prvních deseti let podařilo. A další desetiletí  udržovalo. Smlouva o vzájemné spolupráce (v roce 2001 vzniklého) Libereckého kraje a Kantonu  St.Gallen  byla  institucionálním stvrzením spolupráce dvou správních celků. A funguje trochu jinak, určitě

i standardně, jak už takové psané dohody obvykle fungují. Cesta pro takové instituce byla vyšlapána…

Vše, co jsme spolu s Hansem Hillerem (nedávno hejtmanem poctěného) a s již zesnulými Prof.Janem Tichým, Prof.Jiřím  Kratochvílem i bývalým rektorem Prof.Zdeňkem Kováře i desítkami dobrovolně pomáhajících osobností i prostých lidí na obou stranách měst v obou regionech vytýčili, je dovršeno. Vše, co je třeba pro rozvinutí mezilidských setkávání a to, co  se k poznání života v systémech dvou různých  zemích poutá, už  běží ať již stále samostatně nebo pod záštitou dohod kraje a kantonu. Naše úloha tím končí, cíle bylo dosaženo. Loučíme se jako lidé ze sdružení v Liberci i St.Gallen, zůstáváme jako přátelé všech, co u toho byli. Na tomto místě bychom všem chtěli vyslovit velký dík.

Na Kantonu St. Gallen a Libereckém kraji teď všichni, kteří nově hledají nějakou formu spolupráce nebo kontakt. najdou pomoc.

Všem, kteří dlouholetá přátelství, výměny a další formy spolupráce udržují, přejeme nechť vydrží!

 

Věra Vohlídalová, zakládající členka Kooperace

Jan Nedvídek, poslední prezident Kooperace

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;