Lázně-galerie-Liberec

Kontroverzní zakázka na revitalizaci městských lázní se opět vrací do hry. Ministerstvo financí udělilo městu Liberec pokutu ve výši necelých 7,2 milionu za to, že ve v podmínkách výběrového řízení uvedl diskriminační podmínku týkající se kvalifikačních předpokladů na památkovou rekonstrukci. Na problémy kolem celého projektu, na který přišlo více než 300 milionů korun dotací, upozorňuje náš web dlouhodobě a systematicky.

 

Město Liberec, coby příjemce dotace, postupovalo v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Podle Ministerstva financí Liberec, pro který výběrové řízení zpracovávala společnost Compet consult, svým postupem při výběrovém řízení požadoval, aby uchazeč dokončil minimálně 5 obdobných zakázek minimálního finančního objemu, přičemž minimálně u 3 obdobných zakázek se muselo jednat o rekonstrukci památkově chráněného objektu zapsaného na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Tím podle rozhodnutí Ministerstva financí diskriminoval například tuzemské i další dodavatele, kteří mají reference na zahraniční stavby obdobné památkové hodnoty. Mohlo tak dojít k ovlivnění výběru dodavatele. Proto musí Liberec vrátit 7 192 948,40 Kč ze schválené dotace. Již jednou, kvůli pochybením, stála stavba Liberec o deset milionů více.

Lázně jsou problém od začátku

Zakázka na revitalizaci městských lázní na galerijní objekt je problémem od začátku. Byla i důvodem (spolu s rekonstrukcí městského bazénu), proč byl odvolán někdejší primátor Jan Korytář, který odmítl smlouvy s vítězi výběrového řízení podepsat a požadoval nová výběrová řízení. Zakázku vyhrála společnost Chládek a Tintěra.

Tehdy (jaro 2011) Korytář a náměstek Jaromír Baxa podali dokonce trestní oznámení, které se opíralo o tři právní nálezy (jeden z nich od Transparency International), které veřejnou zakázku popisovaly jako účelově zmanipulovanou, zejména pro stavební společnost Syner. Již tehdy se ukázalo, nakolik se na přípravě výběrového řízení na lázně i bazén podílí celá síť svázaná se společností Syner.

Tato firma později také bazén stavěla a jak ukázalo naše sdružení, pracovala na lázních jako subdodavatel, aniž by o tem tenhdejší vedení města vědělo. Že bylo zadání veřejné zakázky diskriminační, dnes tvrdí i Ministerstvo financí. Policie ale toto trestní oznámení odložila.

Na lázně byly vypracované rovněž tři znalecké posudky. První dva shodně tvrdily, že jsou lázně účelově předražené v řádu desítek milionů korun. I třetí posudek od ÚRS konstatoval, že ceny na lázních jsou maximálně možné, tedy nikoliv tržní, ač se s ním liberečtí politici snažili dokázat údajnou férovost realizace stavby i zakázky.

V roce 2014 podalo KPKP trestní oznámení, ve kterém ukazujeme, že došlo k jasnému porušení zadávací dokiúmentace. Bylo v něm konstatováno,  že zástupci veřejné správy umožnili nepřípustnou spolupráci mezi uchazeči (Chládek-Tintěra a Syner) s následkem navýšení ceny veřejné zakázky Revitalizace městských lázní na galerijní objekt. I toto trestní oznámení bylo odloženo policií.

Na aktuální otázku kolem kvalifikace na provádění památkové rekonstrukce jsme upozorňovali již také.  V minulosti jsme upozorňovali, že spolenost Chládek a Tintěra i Syner uvádějí v referencích stavbu památníku na Vítkově, ač ji realizovalo sdružení Hochtief CZ a Gema Art Group (subdodavatel VŘ na Lázně) Obě firmy dále uvádějí referenční stavbu rekonstrukce Tyršova domu se stejným subdodavatelem, což i toto je v rozporu se zadávací dokumentací.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;