lázně Liberec

Po necelých třech letech se veřejnost dočkala dokončení konverze někdejších městských lázní pro potřeby Oblastní galerie v Liberci.

Ambiciózní projekt od ateliéru SIAL pod vedením Jiřího Bučka a Karla Novotného již od počátku vzbuzoval řadu oprávněných výhrad, které se při pohledu na dokončenou stavbu bohužel potvrdily.

Třebaže snaha o smysluplné a důstojné využití jedné z nejvýstavnějších libereckých budov je nepochybně chvályhodná, naráží na úskalí monofunkčnosti zvoleného objektu, což je zřejmé na první pohled při procházce dokončenou budovou. Velké vášně vzbuzuje zejména nový depozitář, především u konzervativně laděných obyvatel města. Paradoxně je to však depozitář, který lze považovat za nejzdařilejší součást areálu. Elegantní stavba s ušlechtilým pláštěm nemá ambice konkurovat výstavné neorenesanční budově lázní a vhodně zapadá do okolní zástavby.

Bohužel to samé nelze konstatovat o předimenzovaných betonových palubách před lázeňskou budovou. Ty ji opticky oddělují od ulice a za oběť jim padlo hodnotné původní secesní zábradlí, které se nyní krčí v parkově pojednaném dvoře za budovou, kde v rozporu se svým původním účelem mají sloužit jako okrasný prvek.

V případě interiérů je zřejmé, že třebaže byla snaha zachovat co nejvíce cenných původních prvků, specifické požadavky na provoz galerie si vyžádaly svou daň. Nejznatelnějším je odstranění bazénové vany, která bude nově sloužit jako výstavní prostor a s tím související nové využití původně utilitárních prostor. Tím vznikl poměrně nepřehledný, chaotický a sterilní prostor, který na návštěvníka působí spíše stísněně a tento dojem podtrhuje i osazení clon z mléčného plexiskla, kterým se úspěšně podařilo zakrýt nákladně restaurované vitráže v apsidě někdejší bazénové haly.

Samostatnou kapitolou je pak nepřehledný les všemožných svítidel. Dočkali jsme se tak další ukázky tolik populárního fasádismu, kdy se za historickým exteriérem s trochou nadsázky skrývá víceméně novostavba s relikty původních stavebních prvků.  Uvidíme tedy, jak konverzi přijme veřejnost a nakolik se galerijní provoz, který bude v někdejších lázních mimořádně nákladný, osvědčí.

Jaroslav Zeman, historik umění

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;