Liberecké lázně

Kontrola dotací na revitalizaci městských lázní, která proběhla na náš podnět (Jana Korytáře a Jaromíra Baxy), provází zásadní pochybnosti. První dva posudky, které nechal vyhotovit Úřad regionální rady NUTS II Severovýchod, konstatovaly ve shodě s podnětem předražení této stavby v průběhu výběrového řízení cca o 30 až 50 mil. Kč. Třetí posudek, který byl zpracován na základě žádosti vedení Liberce naopak „překvapivě“ tvrdí, že cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé.

Závěry posudků se liší zejména proto, že třetí posudek nevycházel z tržních cen, ale cen tabulkových, které vypracovává právě společnost URS Praha. Tržní ceny za stavební práce se v době výběrového řízení pohybovaly cca 30% pod tabulkovými cenami používanými společností URS.

ÚRS Praha (pobočka Brno), zpracoval v lednu letošního roku nikoliv znalecký posudek, ale to, co sám nazývá jako „Podrobný kontrolní položkový rozpočet u projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“. Závěrečný jednostránkový výstup konstatuje že: „celková nabídková cena je o 1,51% nižší s porovnáním s „cenou srovnávací“ a odpovídá tak ceně v místě a čase obvyklé.

Proč se třetí posudek liší od dvou předchozích

To je v rozporu s tvrzením obou předchozích posudků i všeobecně známou skutečností, že v době výběrového řízení na tuto akci se stále klesající tržní ceny stavebních dodávek pohybovaly cca 30% pod „srovnávacími“ cenami produkovanými při použití kalkulačních programů firmy URS Praha a.s. Je tedy zřejmé, že cena stavby ve výběrovém řízení zaměřeném na nejnižší cenu, nemohla být vysoutěžena v cenové hladině podle URSu, ale podle aktuální situace na trhu.

Na webu společnosti URS je přitom v oddíle rozpočty i tato informace: „Cenová nabídka na realizaci stejné stavby se může výrazně lišit.“ K tomu dodáváme, že přesně to tvrdíme a že nejlepší cenovou nabídku lze získat právě v otevřeném výběrovém řízení, nikoliv na základě tabulkových cen společnosti URS, které jsou pouze vodítkem pro sestavení předběžného rozpočtu.

Z hlediska principu hospodárnosti je tzv. posudek URSu zjevným nesmyslem, protože ÚRS Praha a.s. ústy své brněnské pobočky prohlašuje svoje tabulkové teoretické ceny za ceny obvyklé, tedy tržní.

Vyžádali jsme si k této věci podklady od ředitele Úřadu regionální rady pana Vašáka, který nám také na přímou otázku potvrdil, že město není v žádném případě kryté pro budoucí kontroly, například z ministerstva financí, které mohou tuto zakázku zpochybnit, právě na základě prvních dvou posudků. Příliš mnoho důvěry nevzbuzuje ani fakt, že kontrola u takto významné zakázky neproběhla na úrovni celého úřadu, ale pouze na úrovni regionálního pracoviště. Stále je tu proto velké riziko, že v budoucnu může město tuto dotaci vracet, jak to hrozí či se přímo již děje u některých dalších projektů realizovaných v ČR z dotací EU.

Malá rekapitulace:

Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod přidělující dotace, nechal vypracovat v loňském roce dva znalecké posudky. První konstatoval předražení stavby v průběhu výběrového řízení o 30 až 50 mil. Kč a to nesprávným nasazením očekávané ceny (přes 300 mil. Kč). Druhý konstatoval předražení stavby v průběhu výběrového řízení rovněž o podobné částky.

Město Liberec si vyžádalo další posudek na cenu stavby a to od společnosti ÚRS Praha a.s. ÚRS Praha a.s. je původně státní podnik který vydával za minulého režimu celostátně platné ceny stavební dodávek a prací, a v současné době, kdy platí ceny smluvní, je vydavatelem počítačových programů pro oceňování staveb teoretickými cenami.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;