Liberecký bazén

Zprávy, že zakázka na nový liberecký bazén je v naprostém pořádku, jsou podle názoru Změny pro Liberec neodůvodněné. 

Z dokumentů Regionální rady Severovýchod totiž vyplývá, že kontrola se vůbec nezabývala jednou z klíčových věcí, kterou je právě možné předražení této stavby. Podobná kontrola přitom u  zakázky na přestavbu lázní odhalila pochybení v rozsahu 50 mil Kč.

Podnět, který na kontrolu obou zakázek dali vloni  Jan Korytář a Jaromír Baxa, se týkal  ve stejném rozsahu obou zakázek. Další kontrolu zakázky doporučil i právní audit, který si nechala vypracovat sama Regionální rada. Přesto nebyl proveden.

S ohledem na mnohá podezření okolo Bazénu i Lázní navíc překvapí v závěrečné zprávě právní kanceláře věta: "Obsah a zjištění tvrzené v písemném podnětu PhDr. Jaromíra Baxy a Mgr. Jana Korytáře k prošetření případných nesrovnalostí v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku nebyly dle dohody podrobněji analyzovány, nejsou tedy předmětem tohoto posouzení a informace v něm uvedené toto posouzení nezohledňuje."

Jan Korytář a Jaromír Baxa si následně vyžádali audity výběrových řízení a audity zkoumající ocenění zakázek na výstavbu lázní a bazénu u Regionální rady. Informace o auditu ocenění bazénu byla překvapivá: "Cenová kontrola nebyla u této zakázky prováděna."

 „Je více než podivné, že u kontroly Bazénu postupovala Regionální rada Severovýchod jinak, než u kontroly Lázní a cenovou kontrolu zcela vypustila.  Přitom právě cena zakázky byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme tuto kontrolu navrhovali,“ říká Jan Korytář.

,,Domníváme se proto i nadále, že cena bazénu je ve srovnání s obdobnými stavbami nadhodnocená, protože  výběrové řízení  bylo od samého začátku nevhodně nastaveno. Regionální rada v případě kontroly bazénu zvolila postup, který je jen těžko vysvětlitelný,“ doplňuje Jaromír Baxa.

Jan Korytář a Jaromír Baxa, zastupitelé za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;