Liberecký bazén

Zprávy, že zakázka na nový liberecký bazén je v naprostém pořádku, jsou podle názoru Změny pro Liberec neodůvodněné. 

Z dokumentů Regionální rady Severovýchod totiž vyplývá, že kontrola se vůbec nezabývala jednou z klíčových věcí, kterou je právě možné předražení této stavby. Podobná kontrola přitom u  zakázky na přestavbu lázní odhalila pochybení v rozsahu 50 mil Kč.

Podnět, který na kontrolu obou zakázek dali vloni  Jan Korytář a Jaromír Baxa, se týkal  ve stejném rozsahu obou zakázek. Další kontrolu zakázky doporučil i právní audit, který si nechala vypracovat sama Regionální rada. Přesto nebyl proveden.

S ohledem na mnohá podezření okolo Bazénu i Lázní navíc překvapí v závěrečné zprávě právní kanceláře věta: "Obsah a zjištění tvrzené v písemném podnětu PhDr. Jaromíra Baxy a Mgr. Jana Korytáře k prošetření případných nesrovnalostí v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku nebyly dle dohody podrobněji analyzovány, nejsou tedy předmětem tohoto posouzení a informace v něm uvedené toto posouzení nezohledňuje."

Jan Korytář a Jaromír Baxa si následně vyžádali audity výběrových řízení a audity zkoumající ocenění zakázek na výstavbu lázní a bazénu u Regionální rady. Informace o auditu ocenění bazénu byla překvapivá: "Cenová kontrola nebyla u této zakázky prováděna."

 „Je více než podivné, že u kontroly Bazénu postupovala Regionální rada Severovýchod jinak, než u kontroly Lázní a cenovou kontrolu zcela vypustila.  Přitom právě cena zakázky byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme tuto kontrolu navrhovali,“ říká Jan Korytář.

,,Domníváme se proto i nadále, že cena bazénu je ve srovnání s obdobnými stavbami nadhodnocená, protože  výběrové řízení  bylo od samého začátku nevhodně nastaveno. Regionální rada v případě kontroly bazénu zvolila postup, který je jen těžko vysvětlitelný,“ doplňuje Jaromír Baxa.

Jan Korytář a Jaromír Baxa, zastupitelé za Změnu pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;