Liberecká radnice

Primátor Liberce Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku Jaromír Baxa a tajemník primátora podali dnes 10. dubna 2011 podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Přešetření postupu zadavatele Statutárního města Liberec ve věci veřejných zakázek Revitalizace městských lázní na galerijní objekt v IPRM Liberec a Bazén Liberec v IPRM Liberec.

 

„V současnosti disponujeme informacemi, které nás vedou k důvodnému podezření, že zadávací podmínky výběrového řízení byly v roce 2010 připraveny ve spolupráci s některými uchazeči, kteří se následně do výběrového řízení přihlásili,“  uvedl k podnětu liberecký primátor Jan Korytář.

Jaromír Baxa dodává: „Do obou výběrových řízení se přihlásil extrémně malý počet uchazečů, což je zjevně dáno kvalifikačními požadavky nastavenými minulým vedením radnice.“

„Zkušenosti z poslední doby u jiných nově vyhlašovaných výběrových řízení, které již organizuje stávající politická reprezentace ve vedení města, ukazují, že pokud je soutěž nastavena férovým a co se týče kvalifikačních předpokladů zbytečně nediskriminujícím způsobem, nabídek je mnohem více a vysoutěžená cena je mnohem nižší, než cena očekávaná,“ uzavírá tajemník primátora Martin Čáslavka.

Cílem podnětu není jakkoli poškozovat doposud vyhlášené vítěze výběrových řízení, ale hájit zájem Statutárního města Liberec a jeho občanů, plně v souladu s principy řádné správy věcí veřejných.

Více informací můžete získat na zítřejší tiskové konferenci, která se koná od 15 hodin v Praze, v Malostranské besedě- 2. patře, videokavárně Trick Bar. Konference se kromě výše uvedených zúčastní také ředitel neziskové organizace Transparency International Česká republika David Ondračka a bývalý ředitel SFŽP Libor Michálek.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;