Luděk Nečesaný_Dům_Frýdlantská ulice Liberec

Skrze firmu Sarmed, kterou vlastnili manželé Nečesaní, se odehrál další zajímavý a podezřelý obchod. Společnost nakoupila lukrativní nemovitost – secesní činžovní dům v centru Liberce. Posléze byla celá společnost prodána za 200 tisíc korun, ovšem i s činžovním domem za téměř 6 milionů korun. Po dvou letech se činžovní dům dostal do majetku tchána Luďka Nečesaného. Ten v celém kolečku transakcí nespatřuje nic divného.

Společnost Sarmed spol. s.r.o. založila v roce 2009 manželka někdejšího ředitele Krajské nemocnice Liberec Šárka Nečesaná za účelem poradenství pro firmy podnikající ve zdravotnickém byznysu. Během dvou let poslaly tyto firmy, včetně té, ve které pracoval kdysi její manžel, zhruba dvacet milionů korun. Policie nyní na základě toho stíhá Luďka Nečesaného pro korupční jednání a přijímání úplatku a jeho manželku za legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti.

Skrze Sarmed se ale odehrál ještě jeden zajímavý obchod. V březnu 2010 nakoupila firma činžovní dům v srdci Liberce, pouhých pár kroků od radnice, ve Frýdlantské ulici za 5 610 000 Kč. Tehdy společnost patřila Šárce Nečesané. V březnu 2011 se jejím spoluvlastníkem stal i Luděk Nečesaný. Společnost Nečesanému patřila z 50 %, které byly vyčísleny hodnotou 100 000 tisíc korun.

Ovšem již  o měsíc později, v dubnu 2011, prodali manželé Nečesaní svoji firmu Janu Podolskému za 200 000 korun. Postava Jana Podolského se jeví být zcela účelovou. Firma Sarmed byla rovněž přejmenována na Mirassol s.r.o. Zásadní fakt ale je, že v majetku firmy, kterou Jan Podolský získal za 200 000 korun zůstal i činžovní dům ve Frýdlantské ulici, nakoupený Šárkou Nečesanou za 5 610 000 Kč.

Jan Podolský za Mirassol tento dům prodal již v červnu 2011 společnosti Doorscom, s.r.o. Ta jej získala za 5 800 000. Pouhý rozdíl zhruba 200 000 tisíc korun mezi cenami domu z roku 2010, kdy jej nakoupila Šárka Nečesaná a cenou z roku 2011, kdy ho prodal Jan Podolský, zhruba odpovídá částce, za kterou Jan Podolský od manželů Nečesaných celou společnost, včetně domu ve Frýdlantské ulici koupil.

Jan Podolský se celé společnosti Mirassol, bývalé Sarmed zbavil hned po této transakci, když ji v srpnu 2011 prodal Petru Peukerovi za 100 000 korun. Nyní společnost sídlí v Praze, v budově Billy, nevykazuje žádnou činnost.

Majitelem společnosti Doorscom se v březnu 2013 stal Jaroslav Šoltys z Jablonce nad Nisou, získal ji za 200 000 korun, včetně činžovního domu ve Frýdlantské ulici. Jedná se o tchána Luďka Nečesaného.

Naše redakce se před několika dny obrátila na ředitele Nečesaného s dotazem na tuto transakci i k tomu, zda je s panem Jaroslavem Šoltysem příbuzný. Luděk Nečesaný nejprve odmítl celou záležitost komentovat, nicméně dnes dorazil, spolu s tiskovou mluvčí nemocnice, na tiskovou konferenci, aby se k věci vyjádřil.

Uvedl, že dům byla přes společnost Sarmed zakoupen, protože z něj byl očekáván příjem z nájemních bytů a z prodejny. Záměr ale nevyšel, údajně došlo k poškození domu (například rozebráním střechy), proto byl prodán. Na otázku, proč se tak dělo skrze prodej firmy, ve které byl dům „schován“, uvedl, že se jedná o snahu, jak se vyhnout vysokým daním. Mezi jím, jeho manželkou a nakupujícím Janem Podolským prý existovala směnka na zhruba 5, 6 milionů a teprve když Jan Podolský prodal dům společnosti Doorscom, svůj závazek k manželům Nečesaným splatil.

Jak to, že se dům ocitl zpět v majetku rodiny Nečesaných, vysvětluje ředitel KNL tím, že se změnila situace na trhu a s manželkou se rozhodli dům zpět zakoupit, aby zde ta vybudovala například kosmetický a kadeřnický salon. Zpětný nákup skrze firmu Doorscom opět proběhl tak, aby se rodina Nečesaných vyhnula velikým daním.

Problémem ale nadále způsob prodeje zůstává. Myslí si to například i právní oddělení Transparency International, které soudí, že měl být nejprve proveden řádný znalecký posudek majetku firmy (tedy i započtení v místě a čase obvyklé ceny domu, který jí patřil) a tato částka měla být zdaněna. I v prvním i druhém případě.

 Právě kvůli činnosti společnosti Sarmed obvinila na konci minulého měsíce protikorupční policie Nečesaného manželku Šárku, která se, dle mínění detektivů, měla dopouštět legalizace výnosů z trestné činnosti.

Dům č. 1321 ve Frýdlanstské ulici v Liberci:

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;