Syner

Ekonomika projektu, pokud by II a. s. všechny pozemky pod hypermarket (113.265 m2), tedy i od města, nakupovala za 685 Kč/m2.

cena výkupu 1m2 pozemku ................................. 685 Kč
cena vybudování infrastruktury ............................. 314 Kč
celkem náklady .................................................. 999 Kč, zaokr. na 1.000 Kč
zbývá hrubý zisk ve výši 35% ............................... 350 Kč

To dává dohromady částku 39.642.750 Kč. Z této částky by bylo třeba ještě odečíst daň z převodu nemovitostí ve výši 4.587.152 Kč, čímž by zbylo 35.055.598 Kč.

K tomu je třeba ale zohlednit, že dalšího zisku dosáhne skupina Syner pravděpodobně tím, že buduje infrastrukturu, tedy část zisku je i v ceně 314 Kč a dále že bude s největší pravděpodobností budovat samotné stavby, kde vzhledem k tomu, že byla II a.s. ze skupiny Syner vlastníkem pozemků, se pravděpodobně podařilo též vyjednat cenu obsahující minimálně přiměřenou míru zisku. Konkurence, která nevlastnila žádné pozemky, zde těžko mohla konkurovat v získání této stavební zakázky.

Pokud by město prodávalo pozemky pod Globusem jako chytřejší soukromníci za cenu 685 Kč/m2, byla by tato cena s největší pravděpodobností akceptovatelná, neboť by i tak II a. s. při prodeji těchto pozemků PWI dosáhla kladného hospodářského výsledku a otevřel by se navíc prostor pro získání významné stavební zakázky.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;