Co kdyby město nepoužilo k prodeji pozemků Investorsko inženýrskou a.s. a prodávalo přímo pro hypermarket s tím, že by vybudování infrastruktury zadalo prověřené a místní firmě, např. právě Investorsko inženýrské a.s.?

Cena, kterou docílila Investorsko inženýrská a. s. od PWI je 152.907.750Kč / 113.265m2 = 1350Kč/m2 Běžná cena za m2 pro plochu hypermarketu je cca 2000 – nejvyšší hranice kolem 2500Kč/m2 (sdělení zaměstnankyně realitní kanceláře).

Pokud by město svoji část pozemků pod hypermarketem prodávalo přes realitní kancelář přímo hypermarketu a docílilo by stejné ceny jako II a.s. 1350Kč/m2, získalo by celkem 138.497.850 Kč. Odečteme-li náklady na infrastrukturu ve výši uváděné II a.s. a necháme firmě, která infrastrukturu buduje 25% hrubý zisk (náklady + zisk na m2 = 391,78Kč/m2 celkem za 102.591m2 tedy 40.193.101,98 Kč), provizi realitní kanceláři 2,5% z celkové ceny pozemků (3.462.446 Kč – pravděpodobně by byla nižší) a odečteme 150Kč/m2, které město skutečně získalo prodejem II a.s. (15.388.650 Kč) rozdíl činní 79.453.652. Kč. Lze ještě uvažovat o nákladové položce ve výši 4.154.935 Kč, což jsou náklady na daň z převodu nemovitostí, poté by zdaněný výtěžek činil 75.298.716 Kč.

Výpočet nákladů:
náklady na pořízení infrastruktury činí ............................................... 313,43 Kč/m2
25% zisk .......................................................................................   78,35 Kč/m2
celkem náklady na infrastrukturu činí ...............................................  391,78 Kč/m2
provize realitní kanceláře ve výši 2,5% z 1350Kč/m2 ..........................   33,75 Kč/m2
celkem zvýšené náklady města ......................................................  425,53 Kč/m2

Pokud od ceny 1350 Kč/m2 odečteme tyto náklady ve výši 425,53 Kč/m2 a navíc odečteme 150 Kč/m2, za které město pozemky prodalo, dojdeme k rozdílu za 1 m2 ve výši 774,47 Kč.

Rozdíl = 774,47 Kč x 102.591 m2 = 79.453.652 Kč. Pokud by daň z převodu platil prodávající, tedy město, snížila by se tato částka navíc o 4.154.935 Kč, celkem by tedy rozdíl činil 75.298.716 Kč

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;