Kyselka je víc než pivo

Zajímavý způsob uvažování vedení liberecké radnice a jejich úředníků bylo možné pozorovat na posledním výboru pro územní plánování a dopravu. Na programu byly dvě změny územního plánu. Velice podobné. Jedna prošla, jedna ne.

Už od roku 2008 se zamítají v Liberci žádosti o změny územního plánu s tím, že budou vyřešeny novým územním plánem. Připuštěny jsou pouze změny strategické, přičemž posouzení toho, co strategické je a co není, závisí na politickém vedení města. Na stůl výboru pro územní plánování a dopravu nyní přistály dvě žádosti o takovou změnu. Jedna se týkala budovy, ve které sídlí pivní klub Azyl. Druhá se týkala záměru na obnovu areálu Vratislavické kyselky.

U první žádosti šlo o objekt na konci Široké ulice. Jeho majitel žádá už od roku 2008, aby byl napraven stav, kdy je jeho budova chybně územním plánem zařazena do plochy pro školství. Přitom šlo vždy o továrnu a kancelářský objekt. Tato situace mu brání v tom, aby jakkoliv svůj objekt stavebně upravoval a přizpůsoboval ho potřebám nájemníků. V části budovy sídlí pivní klub Azyl a ten si nemůže dořešit kolaudaci některých svých prostorů, které využíval pro koncerty, přednášky, či pro pořádání vyhlášených pivních festivalů.

9 let bez problémů fungující klub, který organizoval ročně kolem stovky koncertů, přednášek či benefičních akcí, začal mít problémy poté, co si v jeho blízkosti vybudoval J. Smetana nad garáží byt. Ten využil svých kontaktů s ex-primátorem Batthyánym, založil si v místě vylhaný komunitní spolek, a následně si u města zažádal o zápůjčku pozemku vedle klubu využívaný jako jeho zahrádka. S tím, že zde vybuduje komunitní zahradu. Netřeba dodávat, že po vypuzení pivní zahrádky k založení žádné Smetanovy komunitní zahrady nedošlo. (Detailně je kauza popsaná zde.)

Jaké bylo k této žádosti stanovisko vedení města a jeho úředníků? Bylo doporučeno žádost zamítnout. O strategický záměr prý nejde. Majitel domu čeká už 11 let, co by si nepočkal dalších pár roků. Tento výklad podpořili kuriózně zástupci liberecké ODS. Ti mají sice v politickém programu podporu podnikání, ale na komunální úrovni tady v Liberci se u nich tradičně rozhoduje jinak. Především podle známostí. Zde byla příležitost pomoci kamarádům kolem J. Smetany, zaškodit alternativnímu klubu, to musí jít oficiální program stranou.

Návrat k autentické ODS nastal hned u další žádosti. Tou je čerstvý záměr na obnovení provozu Vratislavické kyselky. Majitel areálu potřebuje mírné rozšíření areálu na úkor sousedních ploch pro bydlení. Pro srovnání – žadatel zde nečeká 11 let, tak jako u záměru předchozího. Nejde o zjevnou chybu územního plánu. Avšak poté, co bylo úředníky vyřčeno pár úvah na téma, nakolik představuje Vratislavická kyselka symbol celého našeho města, záměr byl předložen ke schválení a schválen také byl. Kyselka vs. pivo 1:0.

Je třeba dodat, že hlasování o první žádost bylo těsné a pro doporučení změnu schválit hlasovala velká část členů výboru nominovaných za koaliční strany. Jen kvůli absenci několika členů výboru tak pravděpodobně změna neprošla. Nezbývá tak než doufat, že na zastupitelstvu města zavládne rozum a stanovisko rady bude koaličními zastupiteli přehlasováno. A výsledek, nechť každý zapije dle své chuti.

 

Jindřich Felcman

předseda libereckých Zelených

člen výboru Zastupitelstva města Liberec pro územní plánování a dopravu

Přidat komentář (26 Komentářů)

Měl jsem z něj strach. Tlačil kárku s koštětem, lopatou a železnou tyčí. Metař roku 1958, město Liberec, jeho střed. Potkával jsem jej den co den. Měl jsem z něj ukrutný strach. Strach z jeho nesrozumitelných vět, z češtiny a němčiny, z gest, mávání rukou. Obcházel jsem jej, ale jako naschvál jsem pokaždé nevědomky přeťal jeho rajón úklidu ohraničený radnicí, náměstím F. X. Šaldy a náměstím Jana Nerudy.

 

Tam všude jsem ho už z dálky slyšel, potkal a zůstával stát jako opařený strachem. Jako králík před zjevením hada škrtiče. To vše se odehrávalo tak rychle, že si dnes, po šedesáti letech uvědomuji jen absurditu svého chlapeckého chování. Obec zaměstnala zřejmě nemocného starce, aby jej ochránila a měla stále na očích. Byl to jistě humánnější počin, než jej zavřít do ústavu a čekat až umře…

Bál jsem se to doma říct. Co taky? Že na ulici je chlapík s vozíkem podoben a čertu že ne on, ale já se bojím? Otec by se s diagnózou, kdo je na vině, dlouho nepáral a já by odešel s brekotem. Bylo mi deset. A jako kluk z vesnice jsem se i choval. Dojížděl jsem do města do školy, do šesté třídy, ktará už u nás v Machníně nebyla…

Jó, pošetilé mládí, dětství, čas, kdy za vším stály nadpřirozené nevysvětlitelné síly, spekulace, a spiknutí. Později jsem si z hrůzou uvědomil, že podobně uvažují mnozí dospělí a pak jde z jejich chování hrůza. Konspirace, tak jak ji známe i my v současném světě, je smrtonosná zbraň, klacek na všechny v rukách nezodpovědných politiků, kteří znají jen jedno řešení, to nejjednodušší a nejrychlejší.
 

Ano, tak to nějak chodilo a mělo chodit stále. Dokud se z dítěte nestává tvor slyšící „trávu růst“, vidící spekulace, všude strach, tam, kde schází seriózní vysvětlení. Podléháme často, kolektivnímu šílenství, manipulaci, privitivismu, až po pseudonárodní - kdo neskáče, není Čech, až po rádobyvtipné televizní reklamy. A tak si dávám záležet, abych i já nevstoupil jinému predátorovi do cesty, do jeho teritoria, islamistovi do jeho ohrady.

Jo, tyhle konspirace, tyhle rychlé roty, jednoduchá rychlá jednání, úsudky podle kabátu, podle díry na punčoše... Je mnoho věcí, co si ještě neumíme vysvětlit a správně na ně reagovat. Přeci jen se ledy pohnuly a lze říci, že lidstvo se brání, uvažuje hlavou, a ne kolenem, či jinou částí těla, která se hlavě nepodobá.  Ať vás to nikdy nepotká.  
                            

S pozdravem
Egon Wiener

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;