O stavebních zakázkách Libereckého kraje rozhodují dvě firmy

Technický dozor investora provádějí u velkých staveb Libereckého kraje firmy Varia nebo Investing CZ. Dosahují toho nereálně nízkými nabídkovými cenami. I přes opakovaná upozornění a návrhy na řešení vedení Libereckého kraje dál toleruje nefunkční dozor nad svými stavbami.

Na nedůvěryhodné ceny za stavební dozor jsme poukazovali u rekonstrukce podnikatelského inkubátoru a u Centra odborného vzdělávání při Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. V obou případech to souviselo se zdražováním stavební zakázky, u jablonecké školy o více než 100 milionů. Podrobnější analýza ukazuje, že nejde o ojedinělé odchylky, ale o systém, na který rozpočet Libereckého kraje dlouhodobě doplácí.

Ke srovnání jsme zvolili stavební zakázky v Libereckém (LK) a v Královéhradeckém (HK) kraji, které v objemu stavebních prací přesáhly 20 mil. Kč a byly zadány od roku 2016, tj. pokrývají funkční období současných krajských vlád. Do analýzy nejsou zahrnuty dopravní stavby. Výsledky jsou v přiložených tabulkách a lze je shrnout do tří bodů:

1) V LK je průměrná cena za technický dozor investora 0.6% z ceny stavební zakázky, v HK je to 1.56%. Smlouvy na výkon technického dozoru v obou krajích uvádějí srovnatelné povinnosti dodavatele. Jediný rozdíl spočívá v tom, že v HK je součástí smluv i práce koordinátora BOZP. Cenu za tuto práci nelze ze smluv rozlišit, ze stavební praxe je ale známo, že náklady na BOZP jsou několikanásobně nižší než na technický dozor. I po této korekci tak zůstávají ceny za technický dozor v LK poloviční ve srovnání s HK.

2) Technický dozor u všech velkých staveb v LK získaly firmy Varia nebo Investing CZ. Soutěží se účastnily v naprosté většině případů pouze tyto firmy, případně doplněné firmou 3L Studio. Výjimkou je pouze zakázka na modernizaci Severočeského muzea, kde zúčastnilo šest soutěžících a zvítězila firma IBR Consulting.

3) Do soutěží o zakázky na velké stavby v LK se hlásili průměrně dva uchazeči, v HK tři uchazeči.

Dvě firmy, které mají monopol na technický dozor velkých staveb Libereckého kraje, určitě nepracují za poloviční ceny bezdůvodně. „Jediné vysvětlení je, že svou práci dělají nedostatečně nebo dokonce ve prospěch stavebních firem. V každém případě tratí Liberecký kraj. Analýzy ukazují, že je to uzavřený systém, firmy zvnějšku se proto do zakázek v Libereckém kraji ani nehlásí. Bez tichého souhlasu vedení kraje by nic z toho nebylo možné“, shrnuje Josef Šedlbauer.

K tomu doplňuje J. Felcman čísla týkající se Centra odborného vzdělávání při Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou: „Technický dozor u této stavby za původní cenu 78 mil. Kč společnost Investing CZ nabídla za 203.000 Kč. To je jako kdybyste stavěli dům za 3 mil. Kč a nechali hlídat řemeslníky člověkem, kterému dáte 7.800 Kč. Myslíte, že svou práci odvede dobře?“

"Vedení kraje ještě za náměstka Marka Pietera vsadilo na zadávání těchto zakázek prostřednictvím tzv. dynamického nákupního systému, místo do té doby běžných otevřených zadávacích řízení. Tahle sázka evidentně nevyšla, zakázek se účastní jen pár firem, které se do systému přihlásily. Důvody pro nezájem dodavatelů mohou být různé, od pouhé nedůvěry v nový způsob zadávání veřejných zakázek, přes krátké lhůty pro podávání nabídek až po nevhodná hodnotící kritéria. Považujeme hlavně za chybu, že Rada kraje na tento vývoj včas nezareagovala a nepokusila se do tohoto systému vtáhnout více dodavatelů nebo že se nevrátila k praxi otevřených řízení", dodává Jaromír Baxa.

Velké stavební zakázky Královehradeckého kraje, 2016-2019

název veřejné zakázky

cena zakázky (soutěž)

počet uchazečů

TDI + BOZP: předpokládáná hodnota

TDI + BOZP: nabídková cena vítěze

TDI + BOZP v % zakázky

Novostavba depozitáře muzea v Robousích

23 930 929,00

 

780 000,00

398 650,00

1,67

Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II

35 789 666,00

3,00

1 100 000,00

859 000,00

2,40

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.

182 931 709,00

4,00

4 000 000,00

2 955 000,00

1,62

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV

61 324 532,00

3,00

800 000,00

697 800,00

1,14

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V

29 876 543,00

3,00

996 027,00

339 900,00

1,14

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce

196 298 238,00

4,00

1 983 000,00

943 600,00

0,48

Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem – stavební práce

37 268 850,00

4,00

1 250 000,00

887 000,00

2,38

Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

21 161 832,00

1,00

611 000,00

455 000,00

2,15

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - stavební práce

38 431 515,00

2,00

850 000,00

817 000,00

2,13

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

1 343 996 051,00

3,00

15 000 000,00

11 059 000,00

0,82

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách

61 900 000,00

2,00

2 000 000,00

840 000,00

1,36

průměr

2,90

1,56

 

Pozn.: ceny bez DPH

 

Velké stavební zakázky Libereckého kraje, 2016-2019

 

název veřejné zakázky

cena zakázky (soutěž)

počet uchazečů

TDI: předpokládáná hodnota

TDI: nabídková cena vítěze

TDI v % zakázky

TDI

COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o.

24 978 907,00

2,00

172 000,00

109 000,00

0,44

INVESTING

COV LK zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o.

43 388 921,00

3,00

254 000,00

142 000,00

0,33

INVESTING

Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká a oprava havarijního stavu střechy - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.

21 419 287,00

2,00

320 000,00

219 000,00

1,02

VARIA

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o.

44 677 903,00

3,00

242 000,00

178 000,00

0,40

VARIA

COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.

37 346 875,00

1,00

230 000,00

182 000,00

0,49

VARIA

COV LK technické, OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o.

27 985 987,00

2,00

149 000,00

143 000,00

0,51

VARIA

COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o.

64 494 886,56

3,00

242 000,00

168 000,00

0,26

INVESTING

MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI - 2. ETAPA

66 951 941,00

1,00

1 466 059,00

672 750,00

1,00

IBR Consulting

COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o.

50 579 692,00

2,00

261 000,00

244 000,00

0,48

VARIA

Rekonstrukce budovy "D"

221 977 189,00

1,00

5 059 395,00

2 389 000,00

1,08

INVESTING

průměr

 

2,00

 

 

0,60

 

Pozn.: ceny bez DPH

Tisková zpráva Změny pro Liberecký kraj a Zelených

Přidat komentář (0 Komentářů)

Měl jsem z něj strach. Tlačil kárku s koštětem, lopatou a železnou tyčí. Metař roku 1958, město Liberec, jeho střed. Potkával jsem jej den co den. Měl jsem z něj ukrutný strach. Strach z jeho nesrozumitelných vět, z češtiny a němčiny, z gest, mávání rukou. Obcházel jsem jej, ale jako naschvál jsem pokaždé nevědomky přeťal jeho rajón úklidu ohraničený radnicí, náměstím F. X. Šaldy a náměstím Jana Nerudy.

 

Tam všude jsem ho už z dálky slyšel, potkal a zůstával stát jako opařený strachem. Jako králík před zjevením hada škrtiče. To vše se odehrávalo tak rychle, že si dnes, po šedesáti letech uvědomuji jen absurditu svého chlapeckého chování. Obec zaměstnala zřejmě nemocného starce, aby jej ochránila a měla stále na očích. Byl to jistě humánnější počin, než jej zavřít do ústavu a čekat až umře…

Bál jsem se to doma říct. Co taky? Že na ulici je chlapík s vozíkem podoben a čertu že ne on, ale já se bojím? Otec by se s diagnózou, kdo je na vině, dlouho nepáral a já by odešel s brekotem. Bylo mi deset. A jako kluk z vesnice jsem se i choval. Dojížděl jsem do města do školy, do šesté třídy, ktará už u nás v Machníně nebyla…

Jó, pošetilé mládí, dětství, čas, kdy za vším stály nadpřirozené nevysvětlitelné síly, spekulace, a spiknutí. Později jsem si z hrůzou uvědomil, že podobně uvažují mnozí dospělí a pak jde z jejich chování hrůza. Konspirace, tak jak ji známe i my v současném světě, je smrtonosná zbraň, klacek na všechny v rukách nezodpovědných politiků, kteří znají jen jedno řešení, to nejjednodušší a nejrychlejší.
 

Ano, tak to nějak chodilo a mělo chodit stále. Dokud se z dítěte nestává tvor slyšící „trávu růst“, vidící spekulace, všude strach, tam, kde schází seriózní vysvětlení. Podléháme často, kolektivnímu šílenství, manipulaci, privitivismu, až po pseudonárodní - kdo neskáče, není Čech, až po rádobyvtipné televizní reklamy. A tak si dávám záležet, abych i já nevstoupil jinému predátorovi do cesty, do jeho teritoria, islamistovi do jeho ohrady.

Jo, tyhle konspirace, tyhle rychlé roty, jednoduchá rychlá jednání, úsudky podle kabátu, podle díry na punčoše... Je mnoho věcí, co si ještě neumíme vysvětlit a správně na ně reagovat. Přeci jen se ledy pohnuly a lze říci, že lidstvo se brání, uvažuje hlavou, a ne kolenem, či jinou částí těla, která se hlavě nepodobá.  Ať vás to nikdy nepotká.  
                            

S pozdravem
Egon Wiener

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;