Odbor strategie a územní koncepce MML a Investorsko inženýrská, a. s. se dohodly na ukončení smlouvy na poskytování poradenství při přípravě konceptu územního plánu.

Smlouva byla uzavřena 28. srpna 2008 a to na částku 1 990 000 Kč bez DPH, tedy těsně pod hranicí 2 mil Kč, od které se již musí konat výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Za dosud vykonanou poradenskou činnost město zaplatí necelých 200 000,- bez DPH.

Město tak chce pokračovat v krácení politiky tzv. outsourcingu, který vyvádí z městské kasy finance, často za služby, které mohou udělat samotní pracovníci magistrátu lépe a levněji. „Máme dostatek praktických zkušeností s tvorbou územního plánu, takže si můžeme dovolit přenést všechny související činnosti na náš odbor a v odborné rovině spolupracujeme s projektovým ateliérem SAUL,“ upřesňuje Petr Kolomazník.

„Toto je jedna ze smluv, které budeme postupně ukončovat, neboť nebyla pro město zcela výhodná a nezbytná a dokážeme tyto prostředky využít efektivnějším způsobem,“ říká primátor města Jan Korytář a dodává: „Chci postupně skončit s praxí, kdy na jedné straně získávají vybrané firmy výhodné zakázky, které nejsou pro město nezbytné a na druhé straně město nemá prostředky na to, aby např. připravilo kvalitní projednání územního plánu s veřejností. Navíc bych rád více využil odborný potenciál Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci, který město v minulosti příliš nevyužívalo.“

Příprava nového územního plánu bude v březnu pokračovat sérií veřejných debat nad návrhem konceptu nového územního plánu v jednotlivých čtvrtích, kde se k chystanému novému územnímu plánu budou moci vyjádřit místní občané.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;