Vedení města Liberce považuje za neplatné smlouvy, na jejichž základě se radnice před dvaceti lety za vlád ODS zavázala k bezúplatnému převodu zhruba 120 bytů na společnost Interma byty. Podle radních je město připraveno obhájit své pozice u soudu.

Jedná se o šest bytových domů v ulici U Sila, ve kterých je 256 bytových jednotek. Město je vlastníkem 51 % podílu a společnost Interma BYTY vlastníkem 49 % podílu na bytových domech.

Problém se táhne od devadesátých let. Tehdy se politické vedení radnice dohodlo na společné výstavbě bytů s Intermou na pozemcích města. Na výstavbě 256 bytů se radnice podílela více než 82 miliony korun, jež získala jako státní dotaci. Interma přidala ze svého přes 123 milionů. Po dvaceti letech by mělo město svůj podíl, čítající více jak stovku bytů, převést na Intermu za korunu. Ta na tom trvá.

Město díky svému podílu mělo právo rozhodovat o obsazení části bytů, pro ně navíc platilo regulované nájemné. Město nadále trvá na tom, že je vlastníkem 40% zdejších bytů. V původní smlouvě vidí řadu pochybení, například, že ji neprojednalo zastupitelstvo.

Podle radnice město přistoupilo k projednání návrhu dalšího postupu v návaznosti na dosavadní kroky, kdy rada města dne 4.2.2020 odmítla návrh na vypořádání předložený ze strany společnosti Interma BYTY z důvodu právní i ekonomické neakceptovatelnosti a zároveň byl společnosti Interma BYTY dne 26.3.2020 předložen protinávrh na vypořádání ze strany města.

Na tento návrh však společnost Interma BYTY nijak nereagovala a bude tedy nutné přistoupit k dalším právním krokům. Rada města se proto usnesla, že dojde k podání žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví města a společnosti Interma BYTY, a to formou rozdělení bytových domů na jednotky, přičemž každému spoluvlastníkovi by měl připadnout počet bytů odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu.

Liberecká radnice dokonce zvažuje podání žaloby. Dohodla se na tom již rada města, a to z důvodu  bezdůvodného obohacení spočívajícího ve výnosech z nájemného z bytů a nebytových prostor v bytových domech. Příjmy z nájemného si totiž na základě smluv o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města ponechává společnost Interma BYTY.

Město, byť je většinovým spoluvlastníkem bytových domů, tedy nemá z pronájmu bytů žádný příjem. Na základě provedené právní analýzy bylo zjištěno, že smlouvy o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města jsou absolutně neplatné, a to pro nesplnění požadavků stanovených občanským zákoníkem i zákonem o obcích. Město se tak podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení bude domáhat vyplacení části výnosů z nájemného připadající na jeho spoluvlastnický podíl,“ uvedl primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

foto: interma-byty.cz

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;