Nový šéf nově vzniklých Technických služeb města Liberce a radní města Liberce Michal Hron (Starostové pro Liberecký kraj) bude mít půl roku k ruce firmu, kde dlouhé roky pracoval. Ta si přijde na 250 tisíc z městského rozpočtu. Ředitel a radní Hron v tom problém nevidí.  Zakázky ale vadí opozici i koaličním partnerům z ANO.

Liberecká společnost Kodap, která poskytuje daňové poradenství, získala další zakázku z veřejných peněz. Tentokrát bude za čtvrt milionu půl roku radit nově vzniklé příspěvkové organizaci Technické služby města Liberce. Těm dnes šéfuje Michal Hron ze Starostů pro Liberecký kraj, radní města. Hron přitom v minulosti dlouhé roky pro Kodap pracoval a jak upozornil náš web, měl i osobní profit z toho, že Kodap v minulosti za Starostů dostával od města zakázky.

Michal Hron, jak upozornil Náš Liberec, byl radou města, jejímž je sám členem pověřen přechodným vedením nově vzniklé příspěvkové organizace Technické služby města Liberce (TSML). Tato organizace vznikla proto, aby město mohlo zakázky zadávat na přímo své firmě a nemuselo je soutěžit. Jediným zaměstnancem je zatím právě Michal Hron.

Hron má zajistit plynulý přechod starých technických služeb pod novou organizaci. Ředitelem má být provizorním, na půl roku do června 2020. Na svou činnost dostal Michal Hron z městského rozpočtu jeden milion korun.  Zhruba 350 tisíc půjde na platové náklady samotného Michala Hrona a zbytek na poradenství.

Na setkání zastupitelských klubů to vzbudilo rozruch a radní Hron byl vyzván, aby položku milion korun vysvětlil: „Poradenské služby MOORE Czech a KODAP (přefakturace TSML, a.s.). TSML, a.s., na nichž leží tíha transformace na p.o., uzavřely na základě poptávkového řízení smlouvu s MOORE Czech Republic, s.r.o. (dříve BDO) na právní a organizačně ekonomické poradenství v maximálním rozsahu 300.000 Kč a s KODAP, s.r.o. na daňové poradenství v maximálním rozsahu 250.000 Kč, tj. celkem 550.000 Kč bez DPH a 665.000 Kč s DPH.“, napsal Michal Hron zastupitelům v dopise, který má naše redakce k dispozici.

„My jako opozice jsme bedlivě poslouchali a souhlasí s převodem technických služeb. Nejdříve nás ale překvapilo a se skřípěním zubů jsme museli přijmout, že ředitelem nových TSML bude právě pan Hron, který v minulosti rozhodně nepůsobil dojmem člověka, který chce udělat v hospodaření TSML pořádek a bagatelizoval výsledky auditu, které byly tak hrozivé, že kvůli tomu z technických služeb utíkali členové dozorčí rady.“, připomněl zastupitel za Změnu pro Liberec Jindřich Felcman Hronovy postoje z podzimu, kdy byly zveřejněny výsledky kontroly, o které informoval náš web a které velice kriticky hodnotí správu technických služeb.

„Další jobovkou pak bylo, když jsme se dověděli, že pan Hron hned jako první krok udělal to, že zadal zakázku z ruky firmě, ve které dlouho působil. To jste si to opravdu nemohl odpustit, pane zastupiteli? To opravdu v Liberci nebo jinde není žádná jiná firma, která by to zvládla? To jste opravdu musel jít do své bývalé firmy a dát jí kšeft za 250 tisíc?“, ptal se radního Hrona zastupitel Felcman.

K opozici se ale tentokrát přidali i zastupitelé z ANO, které je s Hronovými Starosty v koalici. „My jsme na zastupitelském klubu jednoznačně odmítli tuhle položku jednoho milionu, protože podle nás jsou tam naprosto obecná zdůvodnění. Chceme vědět detailní rozpis toho, co tam ta firma bude dělat a pokud to nedostaneme, tak to nepodpoříme,“ řekl na zastupitelstvu Vítězslav Kvapil z ANO.

Ředitel Hron reagoval: „ Já jsem s tím poptávkovým řízením neměl fakt nic společného. Co vím, tak se poptávalo asi 5 kanceláří a Kodap podal nabídku nejlevnější. V kodapu nepracuji od roku 2014. Samozřejmě ty lidi tam znám, ale do hospodaření Kodapu opravdu nevidím. Také když se bavím s jednatelem Kodapu, s jednatelem Kodapu, tak se jim nikdy do zakázky s městem nechtělo. Navíc tuto zakázku bude v rámci subdodávky pro Kodap dělat jiný daňový poradce, velmi respektovaný inženýr Lampa,“ Uvedl na svou obhajobu Michal Hron.

Roztržka v koalici si dokonce vyžádala přestávku v jednání zastupitelstva. Zde na nátlak primátora a některých zastupitelů ze Starostů (Jan Berki) zastupitelé za ANO nakonec otočili, ale výměnou za slib, že až se bude hlasovat o rozpočtu pro nové TSML Starostové s ODS nebudou moci ANO přehlasovat „na sílu“, ale že bude potřebná shoda všech.

Jak upozornil v minulosti i náš web, problém se zakázkami pro Kodap (ne)měl Michal Hron i v minulosti. Ještě, když byl zaměstnancem Kodapu, dostával Kodap od města nemalé zakázky, a to dokonce bez výběrového řízení. Zadával je přitom v letech 2011-2014 odbor náměstka Jiřího Šolce, který je stejně jako Michal Hron členem Starostů pro Liberecký kraj. Městské zakázky pro Kodap vyřizoval v rámci firmy tehdy právě dnešní radní Michal Hron a to za hodinovou sazbu na liberecké poměry nikoliv malou – 1700 korun na hodinu. Ani tehdy Michal Hron neviděl na svém jednání nic problematického.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;