Dva muži včera převzali druhé nejvyšší ocenění, které město Liberec může udělit – medaili města. Prvním z nich je uznávaný vědec a veterinář, který se zasloužil o vymýcení vztekliny Oldřich Matouch a druhým primátor za ODS z 90. let Jiří Drda.

Jméno Oldřicha Matoucha je známé zejména díky jeho boji proti vzteklině.  MVDr. Oldřich Matouch, CSc. (1943) byl dlouholetým ředitelem Státního veterinárního ústavu v Liberci a zakládajícím členem Národní referenční laboratoře pro vzteklinu. Zasloužil se o vymýcení vztekliny u lišek v České republice za použití požerových návnad s kapslemi vakcinační látky, k jejímuž vývoji, přípravě, testování a výrobě navíc sám výrazně přispěl.

Jeho unikátní metoda vedla k vymýcení této životu nebezpečné nemoci na celém území republiky. V ČR se program vakcinace spustil v roce 1989, ukončen byl v roce 2009. Poslední případ vztekliny u lišky byl zaznamenán v roce 2002.

„Během své profesní kariéry byl doktor Oldřich Matouch aktivním propagátorem mezinárodní spolupráce v boji proti vzteklině, věnoval se osvětovým aktivitám a obsáhlá je i jeho publikační činnost. Za svou práci převzal v roce 2016 jako první český občan prestižní ocenění od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE)," dodala Kamila Podrápská, ředitelka MŠ Klášterní, která se udílení slavsnostních medailí rovněž účastnila.

Dalším oceněným je bývalý dlouholetý primátor Liberce Jiří Drda, který byl ve funkci mezi lety 1990 až 1998. Jiřího Drdu nominovalo Občanské fórum v roce 1990 na post primátora města Liberec, který převzal po Jiřím Moulisovi a vykonával ho až do roku 1998 v barvách ODS.  Později byl za stejnou stranu poslancem a v roce 2014 byl zvolen krajským zastupitelem za Starosty pro Liberecký kraj. Později na svůj mandát ze zdravotních důvodů rezignoval.

„Už v prvních měsících položil základy přeshraniční spolupráce. Byl u zrodu mnoha zásadních projektů vedení města, například na kompletní rekonstrukci tramvajové trati, oceněné základní umělecké školy ve Frýdlantské ulici, oceněného komplexu skleníků v botanické zahradě, autobusového nádraží, terminálu MHD nebo také spalovny odpadu," zdůvodnil udělení medaile města bývalému primátorovi Drdovi jeho současný nástupce, primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Perličkou je, že Drdovi předával ocenění současný primátor Jaroslav Zámečník, který s ním sdílí stejnou politickou pouť. Prvních 23 porevolučních let byl členem ODS a v roce 2014 rovněž přešel pod křídla Půtových Starostů pro Liberecký kraj.

Politická dráha Jiřího Drdy nebyla ale vždy přijímána jen pozitivně. Jak připomíná ČTK, za rok 1999 obdržel nelichotivý titul Ropák roku, který ochránci přírody udělují za největší antiekologický počin. Ekologové mu hlavně vyčítali, že prosazoval omezení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Během Drdova primátorování rovněž docházelo ve městě ke značnému rozprodeji veřejného majetku a v politice začaly hrát prim zákulisní zájmy podnikatelských skupin, v Liberci zejména prezentované zdejšími stavebními firmami v čele se společností Syner.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;