Nad Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) visí další průšvih. Konkrétně se jedná o hrozbu vrácení dotace ve výši necelých 10 milionů kvůli tomu, že v Jablonci nad Nisou nejezdí autobusy na zemní plyn, na které byla dotace určena. Ty nečinně stojí v garážích, kdežto v Jablonci jezdí autobusy už jen BusLine. Jako první o problému informoval Liberecký deník.

Celá problematika se týká projektu dotovaného skrze Regionální operační program Severovýchod (ROP SV) na zlepšení dopravní obslužnosti na Jablonecku prostřednictvím realizace aktivit vedoucích k širší obnově zastaralého vozového parku provozovatele MHD. Jednalo se o nákup šesti nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) včetně instalace moderních informačních a odbavovacích systémů.

DPMLJ dotaci získal a autobusy nakoupil. Z dokumentů, které má naše redakce k dispozici, vyplývá, že na nákup šesti autobusů na CNG získalo dopravní podnik dotaci 9 711 000 Kč. Autobusy veřejnosti v Jablonci sloužily od roku 2015 a dotační podmínky požadovaly, aby zde jezdily až do března 2020.

Příjemce dotace, tedy DPMLJ,  uzavřel s dopravcem BusLine, smlouvy o nájmu dopravního prostředku ve vztahu k těmto šesti vozidlům pořízeným v rámci projektu. BusLine tedy fakticky zcela zajišťoval výkon dopravní obslužnosti obcí Jablonecka a tím naplnění podmínek projektu.

Jenomže tyto autobusy už na Jablonecku nejezdí. Problém nastal v lednu tohoto roku, kdy společnost BusLine vypověděla smlouvu s DPML. V Liberci, kde obstarávala 40%, přestala BusLine jezdit úplně, ale v Jablonci nad Nisou jezdí na přímo a dopravní podnik zde již nezajišťuje dopravu žádnou.

Problém je tedy v tom, že dopravní podnik sice autobusy má, ale nemůže s nimi jezdit v Jablonci na Jablonecku a tak reálně hrozí, že bude muset dotaci vracet. K tomu se může připočíst i stoprocentní sankce.

Pokud smlouva nebude změněna a doba udržitelnosti přerušena, tak DPMLJ hrozí sankce v podobě vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši poskytnuté dotace, tedy těch 9,7 milionu korun,“ uvedla pro náš web Zuzana Kocumová, liberecká zastupitelka za LOL a členka regionálního výboru ROP Severovýchod. „Případně může být následně naměřeno penále, a to ve výši samotné dotace. Celková výše sankce včetně doměřeného penále by tak mohla pro dopravní podnik činit až  19 422 000  Kč.,“ doplnila Kocumová.

Podle Kocumové má regionální výbor další 3 měsíce, aby situaci vyřešil. Liberecký dopravní podnik již výbor požádal, dle svého vyjádření v médiích, o změnu podmínek. Ty stávající totiž určují, že s autobusy musí na Jablonecku jezdit provozovatel MHD, kterým je v tuto chvíli společnost BusLine, která nemá s rok starým vedením DPMLJ právě idylické vztahy.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;