Nad Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) visí další průšvih. Konkrétně se jedná o hrozbu vrácení dotace ve výši necelých 10 milionů kvůli tomu, že v Jablonci nad Nisou nejezdí autobusy na zemní plyn, na které byla dotace určena. Ty nečinně stojí v garážích, kdežto v Jablonci jezdí autobusy už jen BusLine. Jako první o problému informoval Liberecký deník.

Celá problematika se týká projektu dotovaného skrze Regionální operační program Severovýchod (ROP SV) na zlepšení dopravní obslužnosti na Jablonecku prostřednictvím realizace aktivit vedoucích k širší obnově zastaralého vozového parku provozovatele MHD. Jednalo se o nákup šesti nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) včetně instalace moderních informačních a odbavovacích systémů.

DPMLJ dotaci získal a autobusy nakoupil. Z dokumentů, které má naše redakce k dispozici, vyplývá, že na nákup šesti autobusů na CNG získalo dopravní podnik dotaci 9 711 000 Kč. Autobusy veřejnosti v Jablonci sloužily od roku 2015 a dotační podmínky požadovaly, aby zde jezdily až do března 2020.

Příjemce dotace, tedy DPMLJ,  uzavřel s dopravcem BusLine, smlouvy o nájmu dopravního prostředku ve vztahu k těmto šesti vozidlům pořízeným v rámci projektu. BusLine tedy fakticky zcela zajišťoval výkon dopravní obslužnosti obcí Jablonecka a tím naplnění podmínek projektu.

Jenomže tyto autobusy už na Jablonecku nejezdí. Problém nastal v lednu tohoto roku, kdy společnost BusLine vypověděla smlouvu s DPML. V Liberci, kde obstarávala 40%, přestala BusLine jezdit úplně, ale v Jablonci nad Nisou jezdí na přímo a dopravní podnik zde již nezajišťuje dopravu žádnou.

Problém je tedy v tom, že dopravní podnik sice autobusy má, ale nemůže s nimi jezdit v Jablonci na Jablonecku a tak reálně hrozí, že bude muset dotaci vracet. K tomu se může připočíst i stoprocentní sankce.

Pokud smlouva nebude změněna a doba udržitelnosti přerušena, tak DPMLJ hrozí sankce v podobě vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši poskytnuté dotace, tedy těch 9,7 milionu korun,“ uvedla pro náš web Zuzana Kocumová, liberecká zastupitelka za LOL a členka regionálního výboru ROP Severovýchod. „Případně může být následně naměřeno penále, a to ve výši samotné dotace. Celková výše sankce včetně doměřeného penále by tak mohla pro dopravní podnik činit až  19 422 000  Kč.,“ doplnila Kocumová.

Podle Kocumové má regionální výbor další 3 měsíce, aby situaci vyřešil. Liberecký dopravní podnik již výbor požádal, dle svého vyjádření v médiích, o změnu podmínek. Ty stávající totiž určují, že s autobusy musí na Jablonecku jezdit provozovatel MHD, kterým je v tuto chvíli společnost BusLine, která nemá s rok starým vedením DPMLJ právě idylické vztahy.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;