Chátrající budova libereckého Uranu na třídě 1. máje, která je jednou z ostud po bývalých vedeních města, by měla dostat nový vzhled. Dát mu ho má vítězný návrh studia re:architekti (viz.obr.) a rozhodla o tom soutěž složená z odborníků, kterou zorganizovala nová Kancelář architekta města pod vedením Jiřího Janďourka.

Vítězný návrh, který ještě musí posvětit zastupitelstvo, od známého architektonického ateliéru  re:architekti vybrala komise složená nejen z volených zástupců Liberečanů, ale nově v Liberci i z architektů a například i energetických odborníků. Soutěže se účastnilo pět architektonických kanceláří, mezi nimi například i známý liberecký SIAL, který skončil v hodnocení komise druhý.

Vítězný návrh ateliéru re:architekti počítá s moderní fasádou, kde jsou ale zvoleny takové materiály, které zajistí , že fasáda bude přirozeně stárnout a zapadat do plánované obnovy třídy 1. máje, která je již několik desítek let plná proluk. Ateliér re:architekti má za sebou řadu oceňovaných realizací a členem jeho týmu je i David Pavlišta, který městským architektem v Jablonci nad Nisou.

Vítěz vzešel ze soutěže, kterou zorganizoval nový odbor magistrátu Kancelář architekta města. V jejím čele stojí hlavní architekt města Jiří Janďourek, který má k dispozici tým složený z dalších architektů. Janďourkova vize je zavést v Liberci tradici kvalitních architektonických soutěží, které  by pomohly zlepšit městské životní prostředí Liberce hodnotnými stavbami a úpravami veřejného prostoru.

„Projekty investorů musí odpovídat urbanistickým záměrům města. Krátkodobý ekonomický tlak nesmí vést k tomu, že prostor, který má pro fungování a vzhled města dlouhodobý význam, bude zastavěn objekty malé nebo vůbec žádné architektonické kvality. K předním zájmům města patří, aby architektonický potenciál daného místa byl naplněn vysoce hodnotnou architekturou, která bude mít potřebné prostorové kvality a přispěje k dlouhodobému urbanistickému vývoji dané lokality.“, uvedl Jiří Janďourek již v minulosti.

Janďourek a jeho tým se zároveň se soutěží na „nový Uran“ představil jako nový odbor a síla na liberecké radnici. Spuštěny byly například i nové internetové stránky www.kamliberec.cz

Janďourkovi vize ale nesklízí pochopení u některých členů rady města, byť za ním stojí například primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Odrazem toho může být spor o sběrný dvůr, kde hlavní architekt spolu s primátorem prosazovali architektonickou soutěž, což koaliční partneři i někteří Starostové odmítali. Výsledkem těchto hádek bylo, že Liberec přišel o dotaci několik desítek milionů korun a vyhodilo stovky tisíc korun za práci na přípravě projektu, který vypracovali předchůdci Starostů ze Změny pro Liberec.

Městský architekt je v Liberci zaveden jako odbor magistrátu po čtvrt století. Naposledy fungoval v devadesátých letech, ale následně byl zrušen za vlád ODS, která nepokrytě pracovala na objednávku stavebních firem, pro které byla taková instituce na překážku. I díky tomu mohla v Liberci vzniknout řada kontroverzních staveb, jako například předimenzovaná nákupní centra, která již dnes podléhají zkáze a jsou nenaplněna.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;