Vedení Libereckého kraje odmítá zaplatit stovky tisíc Technické univerzitě Liberec za studii na využití vojenského prostoru v Ralsku. Univerzita i krajská opozice ale tvrdí, že příčinou je špatné zadání studie ze strany Libereckého kraje.

Liberecký kraj si u architektů Technické univerzity Liberec (TUL) zadal vypracování studie, která měla předestřít možnosti rozvoje bývalého vojenského prostoru v Ralsku. Na studii pracovala řada odborníků a ve výsledku má přes 300 stran textu. Studie byla odevzdána hejtmanu Martinu Půtovi a univerzita požaduje 800 tisíc korun za její vypracování.

Vedení kraje ale najednou odmítá za studii zaplatit, nezdá se mu dostatečně konkrétní. „Já to nechci ještě všechno úplně komentovat, počkáme až na odpověď  na dopis, kterou nám oficiálně zašle univerzita,“ řekl na jednání krajského zastupitelstva hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) na dotaz Josefa Šedlbauera z opoziční Změny pro Liberecký kraj. „Zatím budu používat veřejně, že jsem překvapen, to ale vše dostanete písemně, co všechno bylo ve smlouvě a co ten dokument nenaplňuje,“ doplnil na adresu zadané studie i univerzity hejtman Půta.

Univerzita ale takové osočení odmítá. Argumentuje, že kraj nyní chce něco, co nebylo v původním zadání.  „Namísto toho někteří pracovníci krajského úřadu nyní najednou požadují dopracování této vize do formátu studie proveditelnosti. To však ale nebylo v původním zadání,“ reagoval za univerzitu děkan fakulty umění a architektury Osamu Okamura pro libereckou MF Dnes, která o sporu obou institucí informovala jako první.

Z vágního a lajdáckého zadání studie viní vedení kraje i opozice. Podle Změny pro Liberecký kraj byl proces pořízení tzv. Studie revitalizace sídelní struktury a krajiny města Ralsko  od začátku nastaven pochybně. Při jejím zadání vedení prý kraje nevyužilo podkladů, které shromažďují specialisté na odboru územního plánování. Studie byla podle Změny zadána Technické univerzitě na přímo, bez výběrového řízení a bez širší diskuse, co by vlastně měla tato studie řešit.

„Na hospodářském výboru jsem opakovaně požadoval, aby nám bylo zadání této studie představeno. Jedná se o ohromné území bývalého vojenského prostoru, převážně opuštěné, které má nyní především vysokou přírodní hodnotu. Dostávaly se k nám pouze útržkovité informace, že tu má kraj ambici obnovovat a rozšiřovat obytná sídla. Nakonec jsme dostali již schválené zadání jako hotovou věc. Jednalo se o dvoustránkový, naprosto vágní dokument, který podle všeho ani nevytvořil kraj, ale samotný dodavatel,“ popisuje průběh vzniku Ralské studie Jindřich Felcman (Změna pro Liberecký kraj/Zelení), člen výboru hospodářského a regionálního rozvoje.

Výsledný spor kraje o univerzity tak pro něj není žádné překvapení: „Plánování tak rozsáhlého území vyžaduje pečlivou přípravu. V rámci přípravy zadání je třeba shromáždit veškeré podklady, pečlivě prodiskutovat, co se od studie očekává. Zadání Ralské studie bylo naprostým diletantstvím a výsledek se dostavil. Univerzita se hájí tím, že měla dodat jen ideovou vizi, kraj po ní požaduje mnohem podrobnější dokument zcela jiného charakteru. Taková míra neporozumění smluvních stran o obsahu plnění je strašná.“, dodává Felcman a ukazuje veřejnosti dvoustránkové zadání, se kterým se Liberecký kraj na univerzitu obrátil.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;