Město Liberec v čele s primátorem Jaroslavem Zámečníkem přenechalo autobusové nádraží Libereckému kraji, tak jak opakovaně požadoval hejtman Martin Půta. Liberec tak přichází nejen o významný a každoroční zdroj příjmů, ale vzdává se i nástroje, jak ovlivnit automobilovou dopravu ve městě.

Dohodu, že nový automobilový terminál bude realizovat Liberecký kraj,, nazvanou „memorandum o spolupráci“ podepsali včera liberecký primátor Jaroslav Zámečník a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (oba Starostové pro Liberecký kraj).

Město se vzdává projektu na nový autobusový terminál, který vypracovalo předchozí vedení města v čele s Janem Korytářem (Změna pro Liberec). Celý projekt má stát zhruba 160 milionů korun, z čehož celých 85% nákladů mají pokrýt fondy Evropské unie z programu Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ).

Proti tomuto projektu, který by zaručoval nové autobusové nádraží i s velkokapacitním parkovacím domem ve vlastnictví města, se dlouhodobě stavěli i Starostové pro Liberecký kraj, kteří jej také po vítězství ve volbách zastavili a na přání svého stranického šéfa Martina Půty převedli na kraj. "Předběžně jsme domluveni tak, že kraj vyprojektuje, postaví budovu a bude ji provozovat minimálně do té doby, než bude hotov velký terminál na vlakovém nádraží," řekl ČTK hejtman Martin Půta.

Podle hejtmana ale kraj v horizontu deseti let plánuje vybudovat terminál autobusového nádraží i v prostorách současného nádraží vlakového a propojit autobusovou a vlakovou dopravu. Tuto vizi někteří odborníci kritizují jako pouhou chiméru a vějičku na voliče, ale v případě její realizace by nebylo jasné, k čemu by tedy byl aktuálně zamýšlený nový terminál v místě autobusového nádraží.

Uvolněný prostor na autobusovém nádraží by tak pravděpodobně měl sloužit jako zázemí pro vznikající krajskou dopravní společnost. Její existenci prosazuje dnes nejvíce právě hejtman Martin Půta, zejména poté, co došlo nedávno k roztržce mezi ním a někdejším strategickým dopravním spojencem kraje i Půtových Starostů, společností BusLine.

Samotné město Liberec si od spolupráce s krajem slibuje, že nebude muset platit kofinancování projektu, tedy oněch 15% ze zhruba 160 milionů, které má  nový autobusový terminál a parkovací dům pro 400 osobních aut stát. Vedení města ale neříká B.

Jak náš web již v minulosti upozornil, Liberec se tak ve prospěch kraj zbaví slepice, která každý rok snáší zlatá vejce a zároveň přijde i významný nástroj, jak ovlivňovat automobilovou dopravu ve městě, která je stále větší problém.

Před dvěma měsíci jsme upozornili, že již dnes vydělává autobusové nádraží, které je nyní v majetku města a které se ho vzdává ve prospěch kraje, zhruba 2 miliony korun ročně na vjezdech autobusů. Tato částka se vybudováním parkovacího domu, kde bude zpoplatněné stání, ještě několikrát znásobí. O tyto peníze město Liberec přijde.

Zároveň Liberec přijde i možnost, jak více korigovat dopravu ve městě. Ta je dnes zásadním problém a jindy to tvrdí i současná koalice Starostů, ANO a ODS, když zavádí drastické navýšení parkovného na sídlištích nebo plánuje aktuálně kritizovaný dopravní koridor skrze Tržní náměstí. Původní projekt přitom počítal s velkým parkovištěm právě kvůli odchytávání aut, které míří do města. Tím, že jej město na přání hejtmana předalo Libereckému kraji, ale přišlo o možnost s ním nakládat.

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;