Zhruba šest desítek lidí dorazilo na včerejší debatu v kině Varšava, která se týkala budoucí podoby Tržního náměstí. Akci zaštítil primátor Jaroslav Zámečník a pořádali ji liberečtí architekti v čele s Jiřím Janďourkem.

Na úvod seznámil s historií Tržního náměstí, tedy prostoru na okraji tehdejšího města Reichenbergu, kterému dlouhá léta dominoval rybník v místě dnešního obchodního domu, pracovník libereckého Národního památkového ústavu Jaroslav Zeman. Poté již následovala debata o současné podobě a zejména plánované proměně Tržního náměstí.

Drtivá většina přítomných poměrně nelibě nesla rozhodnutí města vést Tržním náměstím část tzv. vnitřního okruhu města, kdy má být svedena doprava skrze projekt Nové Pastýřské, Tržní náměstí, Vítěznou ulici a ulici Husovu. Ač to nebylo plánovaným tématem debaty, jasně se ukázalo, že občané mají z tohoto právě největší obavu.

V tom ale přítomní architekti, kteří tvoří poradní tým primátora Zámečníka, s místními souzněli a diskutovali s občany nástroje, jak celé lokalitě od automobilů ulevit. Ostatně samotný vnitřní okruh má být i tématem dalších setkání s veřejností, které plánuje vedení města i tým architektů.

To se ostatně potvrdilo i ve výstupech jednotlivých pracovních skupin, do kterých byly přítomni rozděleni. Jako nejpalčivější témata této lokality byly vybrány právě dopravní situace, parkování a zahlcení lokality automobily, ale například i neutěšená situace se zelení a odpadky.

Náměty a připomínky mají být zapracovány do samotných podmínek architektonické soutěže, kterou tým architektů kolem primátora prosazuje. Jejím výsledkem by měla být ucelená nová koncepce Tržního náměstí i areálu bývalých výstavních trhů, které se mají více otevřít veřejnosti.

Za vedení města přišli o občany diskutovat primátor Jaroslav Zámečník a náměstek Jiří Šolc (oba Starostové pro Liberecký kraj). Celá akce byla dobrým příkladem komunikace radnice s občany nad tématy, které se jich bezprostředně dotýkají a navazuje na sérii debat nad územním plánem města, se kterými se začalo již v minulém volebním období.

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;