V úterý 26. února od 16 hodin v zasedací místnosti č. 11 v budově historické radnice se mohou občané seznámit s navrhovaným rozpočtem a říci k němu své připomínky. Liberec pro letošní rok počítá s příjmy ve výši 2,31 miliardy Kč a výdaji za 2,68 miliardy.

Rozpočet města představí náměstek primátora Zbyněk Karban, který byl zvolen za ANO a který v minulosti na magistrátu působil jako šéf ekonomického odboru. Návrh rozpočtu před dvěma týdny odsouhlasila městská rada, posvěcení mu má dát ve čtvrtek nejvyšší orgán obce – zastupitelstvo.

Návrh rozpočtu na rok 2019 počítá s příjmy ve výši 2,31 miliardy Kč a výdaji ve výši 2,68 miliardy Kč. Saldo ve výši cca 375 milionů Kč vyrovná financování, kam bude zahrnut přebytek hospodaření z roku 2018 ve výši 55 milionů Kč, zůstatky fondů města z minulých let, výnosy z prodeje cenných papírů a čerpání kontokorentního úvěru ve výši 126 milionů Kč,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku Zbyněk Karban.

Navrhovaný rozpočet počítá s rezervou ve výši 16,7 milionů Kč, což je o 9 milionů Kč více než v roce 2018. K výraznému navýšení došlo v oblasti investic, které v roce 2019 přesáhnou půl miliardy korun. Pro srovnání, v loňském roce činily rozpočtované investice cca 360 milionů Kč a v předchozích letech ještě výrazně méně. Vyšší investice půjdou například na rekonstrukce základních škol 5. května a nám. Míru, domy se sociálními byty atd.

Město pak formou přílohy k rozpočtu nově informuje o akcích, které se do rozpočtu na rok 2019 nedostaly a budou zařazovány v dalších obdobích, podle finančních možností města. „Jde o požadavky v souhrnné výši cca 1,5 miliardy Kč, které mají své opodstatnění, ale abychom město dále nezadlužovali, musíme řadu projektů odsunout na rok 2020 a dále,“ konstatoval Zbyněk Karban.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;