Zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj Jiří Bartoloměj Sturz dává rád na odiv zejména dvě věci. Svůj údajný šlechtický původ a historické vzdělání. Věc má ale podstatný háček. Žádné nemá.

Jiří Bartoloměj Sturz byl na podzim roku 2018 zvolen jako člen KDU-ČSL na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj do zastupitelstva města Liberce. V propagačních materiálech Starostů pro Liberecký kraj na jejich oficiálních stránkách se u jeho profilu na prvním místě uvádí, že je historik. Tak také vystupoval před loňskými volbami. To ovšem není pravda. Historii ani jiný obor na žádné fakultě nevystudoval.

Sturz uváděl, že je historikem i na stránkách globální encyklopedie Wikipedia. Zde uváděl dosažené vzdělání na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, Technické univerzitě Liberec nebo na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po dotazu naší redakce, na které fakultě titul tedy získal, označení historik i vyjmenované fakulty z Wikipedie u Sturzova profilu zmizely.

Jiří Bartoloměj Sturz, který působí jako pěvec opery Divadla F.X. Šaldy k tomu uvedl: „Studoval jsem v životě dva obory: Hudební vědu a historii, nejprve na FFUP v Olomouci, později jsem přešel na FFMU v Brně. Historii jsem tehdy opakovaně nedokončil, protože jsem se začal více  věnovat divadlu a zpěvu, neboli obživě. Hudební vědu jsem dovedl k závěru studia, ale nepromoval jsem - byla mi odmítnuta dipl. práce, neboť jsem její dílčí části publikoval.“

Zastupitel Sturz podle svého vyjádření v současné době studuje historii na Technické univerzitě v Liberci, o což se již jednou v minulosti pokoušel, ale ani zde studia nedokončil. Zároveň je aktivní ve Sdružení historiků ČR, které ovšem v Liberci působí jen sporadicky a jejich web je de facto „mrtvý“.

Fakt, že u svého jména uvádí vzdělání, kterého nedosáhl, vysvětluje slovy: „Důsledně jsem jej nikdy neuváděl o aktuálním stavu svého vzdělání jsem prostě nemluvil, nechtěl jsem se chlubit tím, že dosud nemám dostudováno - a ano, to byla patrně chyba, která stála na počátku internetové dezinformační mlhy kolem mé osoby. Jako aktivního člena "Sdružení historiků ČR" mne totiž mnozí automaticky začali považovat za promovaného historika a často mi v neoficiální publicistice různé akademické tituly bezděčně přisuzovali, což je jistý lavinový princip.“

Oproti tomuto tvrzení ale stojí skutečnosti, že Sturz byl v oficiálních materiálech Starostů, v médiích i jinde označován jako historik nejen před volbami, ale i do dnešních dní.  Jiří Bartoloměj Sturz byl po svém zvolení zastupitelem jmenován do dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Ve veřejném prostoru často mluví o svém údajném šlechtickém původu, podobně jako bývalý primátor Tibor Batthyány.

Nepravdivé přisvojování si titulů politiky není v českých zemích žádnou novinkou. Již v devadesátých letech stálo politickou kariéru ministra spravedlnosti a předsedu Občanské demokratické aliance Jiřího Kalvodu to, že lhal, když si vymýšlel u svého jména titul JUDr., na který neměl nárok.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;