Všem našim čtenářům, příznivcům, ale i všem ostatním lidem na této Zemi přejeme co nejšťastnější a nejpokojnější prožití vánočních svátků. Vánoce jsou svátky starší než kdy zaznamenaná historie, ve kterých člověk vždy oslavoval vítězství světla nad temnotou, života nad smrtí. V posledních stovkách let let se tyto svátky spojily s příběhem narození člověka, syna dvou chudých uprchlíků, který se narodil ve chlévě, aby se stal nadějí a světlem pro celé národy, novou smlouvou mezi člověkem a Bohem. Prožijte Vánoce a konec roku v míru a pokoji. 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;