Město nechalo zrestaurovat významnou barokní památku, morový sloup od Matyáše Bernarda Brauna. Nicméně na své původní místo, dnešní Sokolovské náměstí, se nevrátí.

Braunův morový sloup z roku 1719 měl být přitom, dle vyjádření náměstka Langra z minulých let, ústředním bodem rekonstruovaného Sokolovského náměstí, které bylo historicky druhým nejdůležitějším náměstím ve městě s původním a hlavním městským kostelem zasvěceným sv. Antonínovi. Morový sloup byl objednán městem v roce 1680 jako poděkování za záchranu před morovou ranou.

Nyní Sokolovské náměstí slouží pouze jako průjezd pro automobily a parkoviště. Předpokládaná rekultivace náměstí, kde se měla obnovit zeleň, odpočinkové plochy i právě prostranství s Braunovým morovým sloupem, se nekoná. 

Město alespoň uvažuje, společně s církví nad tím, že bude zpřístupněna zahrada u Kostela Nalezení sv. Kříže, kde se Braunův sloup nachází. Zde je i křížová cesta nebo Kaple Božího hrobu  z roku 1722, která původně stála v blízkosti arciděkanského kostela sv. Antonína Velikého a do zahrady byla přesunuta v roce 1865. Podle vyjádření města existuje již dohoda s arciděkanskou farností na tom, že se celá barokní zahrada v budoucnu otevře veřejnosti. Má tak mít potenciál stát se významným turistickým cílem i místem k rozjímání.

Restaurátor Radomil Šolc během čtyř měsíců zbavil morový sloup šetrně svrchní letité krusty z exhalací z topenišť, chemicky zpevnil použitý pískovec, chybějící části plasticky doplnil umělým materiálem, sladil barevné tóny a vše konzervoval. Větší renovací prošla i socha sv. Šebestiána, rovněž i poškozené obličejové party Panny Marie, která stejně jako sv. Jan Nepomucký dostala i novou svatozář. Obnoveny byly i nápisy po obvodu podstavce.

Magistrát města na svém webu píše, že odborná komise památkářů, historiků, muzejníků a zástupců církve přitom v květnu rozhodla o tom, že po svém restaurování zůstane sloup nadále umístěn v kostelní zahradě. S tím ale nesouhlasí odborný garant dotčeného území, který má tuto část památkové zóny na starosti, historik Jaroslav Zeman z Národního památkového ústavu v Liberci. "Jsem přesvědčen, že upuštění od návratu tak významné památky, kterou je Braunův morový sloup na své původní místo i od celkové rekultivace Sokolovského náměstí, je škoda i chyba. Současný stav, kdy je toto náměstí pouze průtahem pro dopravu Liberci, jeho památkové zóně a tedy potažmo i turistické atraktivitě nepřidává. Naopak si myslím, že by se město mohlo zamyslet, jak dopravu odklonit z centra a naopak vrátit "Sokoláku" status skutečného náměstíkde by Braunův sloup byl skvělým a tradičním historickým prvkem", uvedl pro náš web Jaroslav Zeman.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;