Ministerstvo vnitro ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) neshledaly v kritizované zakázce na zajištění městské hromadné dopravy v České Lípě pochybení. Celý proces přitom provázela řada podezřelých okolností.

Podle vyjádření Ministerstva vnitra ČR a ÚOHS zakázka za 771 milionů korun, kterou získala společnost BusLine na provoz městské hromadné dopravy v České Lípě, byla v souladu se zákonem o obcích. Tuto informaci přinesla jako první ČTK.

Původně měl v České Lípě vzniknout společný podnik s firmou BusLine, která by ovšem měla ve firmě většinu. V září 2017 města Česká Lípa byl těsnou většinou odhlasován záměr vzniku společné dopravní firmy, kde by město mělo 20% skrze vklad dopravního areálu v Poříční ulici v České Lípě. BusLine by pak měl ve firmě 80%. Oba subjekty by měly mít jednatelský status.

Město Česká Lípa si od rozhodnutí slibovalo, že bude mít větší vliv na cenu i stav autobusové dopravy ve městě. Pro občany se nemá nic změnit. Důvodem byla skutečnost, že stávající smlouvy s privátním dopravcem vyprší v roce 2018 a město se paradoxně obávalo, že by neúspěšný kandidát mohl rozhodnutí napadat u ÚOHS, jak se tak děje na kraji ze strany BusLine, respektive jeho spojenců.

Česká Lípa se chystala využít výjimky ze zákona, když nechtěla podstupovat nabídkové řízení. Umožňovala to skutečnost, že zakázka nepřekročí hodnotu 2 milion euro a bude jezdit omezený počet autobusů. Záměr vytvoření společné firmy prosadila koalice ODS, ČSSD, nezávislých zastupitelů a hnutá Uděláme v české Lípě pořádek. Vedle toho pro svoje rozhodnutí získali i hlasy některých Pirátů, od jejichž kroku se pak Piráti distancovali. Naopak mezi největšími zastánci spolupráce s BusLine byla starostka České Lípy Romana Žatecká a Juraj Raninec z ODS.

Proti takovému kroku se ale ozvaly organizace Transparency International  Oživení. Kritizovaly postup, pro který se město česká Lípa rozhodlo a vycházely i z analýzy vlastnické struktury, kterou s jejich pracovníky připravovala naše organizace.

Původně plánované řešení nakonec nepodpořilo zastupitelstvo města Česká Lípa, když na zasedání dne 16. května 2018 byli koaliční zastupitelé přehlasováni. Tehdejší vedení města Česká Lípa proto přišlo s jiným řešením.

Tím bylo vypsání výběrového řízení v srpnu tohoto roku, ke kterému ale Transparency International a Oživení měly řady výhrad a v polovině září podaly podnět na Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Mezi kritizovanými faktory výběrového řízení bylo zejména diskriminační nastavení některých hodnotících kritérií (zázemí pro vozidla a řidiče či požadavek na propagaci městské automobilové dopravy v České Lípě), které automaticky poskytují konkurenční výhodu stávajícímu dopravci.

Dále nepřiměřeně přísné nastavení kritérií technické kvalifikace týkajících se požadovaných referenčních veřejných zakázek a požadavku na rozsah týmu dopravce (konkrétně se jedná o požadovaný počet řidičů) podílejícího se na realizaci veřejné zakázky. A také příliš krátká lhůta pro zahájení plnění veřejné zakázky.

Výběrové řízení, kritizované za to, že je ušité na míru BusLine, tato společnost nakonec skutečně vyhrála. Podezřele se přitom jeví i skladba uchazečů o zakázku, když nabídku podaly dvě společnosti: BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. a společnost TD Bus a.s. Její historický název je BusLine a.s., jehož jediným vlastníkem byl až do 25. července 2018 Jakub Vyskočil, oficiální majitel holdingu BusLine. Lze tedy oprávněně pochybovat o tom, že šlo o opravdu konkurenční nabídku.

Na podobné praktiky, kdy se do výběrových řízení hlásí zdánlivě konkurující si firmy nebo tyto pak podávají stížnosti u ÚOHS, náš web poukazuje již dlouhé roky. Aktuální praktiky v České Lípě tedy nejsou nic nového a byly, například na Libereckém kraji, tolerovány dlouhou dobu.

I přes toto všechno se končící vedení v České Lípě rozhodlo v den voleb, 5. října, smlouvu zajišťující BusLine zakázku na deset let v řádech stovek milionů korun, podepsat. Vedení České Lípy možná sází i na výklad zákona, že v době, kdy zastupitelstvu končí mandát, přebírá jeho pravomoci rada města.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;