Soud v Liberci zamítl stížnost a průběh voleb a odmítl, aby se výsledky přepočítávaly. Jsou tedy platné. Se svým podnětem tak neuspěl Václav Smrkovský ze Změny pro Liberec, kterému se nelíbil zejména průběh voleb ve Vratislavicích nad Nisou, kde byl členem volební komise.

Liberecká soudkyně odmítla Smrkovského podnět zejména z toho důvodu, že podle ní nebyl postaven na konkrétních příkladech, ale pouze na spekulacích. Václav Smrkovský upozorňoval na nemalé časové prodlevy při sčítání mezi jednotlivými okrsky ve Vratislavicích nad Nisou. To ale soud odmítl jako relevantní důkaz.

"Soud zdůrazňuje, že námitku postavenou výhradně na spekulativních souvislostech není možno brát za indicii, která by měla vést soud k pochybnostem o správnosti výsledku voleb. Konkrétní rozdíly mezi okrsky, které popsal navrhovatel, nejsou natolik diametrální, aby bez dalšího vyvolávaly pochybnosti o platnosti hlasování. Protože tu kromě popsaných tvrzení nejsou žádné podporující důkazy či indicie, zůstává vznesená námitka jen nepodloženou spekulací, která rozhodně nemohla vyústit až v přepočítávání hlasovacích lístků ze strany soudu.", píše se v odůvodnění rozsudku.

Smrkovský měl, dle vlastního vyjádření,  k podání stížnosti další důvody. Jako první uvedl pro náš web podezřele vysoký počet vyloučených neplatných hlasů, dalším byly jeho důvodné obavy, že voličům bylo bráněno účastnit se referenda, které probíhalo v den voleb. „Například ve Vratislavicích, kde jsem byl v komisi, byla místnost pro referendum zcela nesmyslně přes dva kilometry od místnosti volební. Podobné zprávy mám i z jiných míst v Liberci“, uvedl Václav Smrkovský. Fró návrhu ale bylo v rozdílných časech při sčítání hlasů a to soud jednoznačně odmítl.

Volby v Liberci skutečně provázely vášně a nestandardní chování. Tým kandidátů složených ze Svobodných a kolegů dosluhujícího primátora Tibora Batthyányho (zvolen a vyloučen z ANO) například objížděl volební místnosti a vyhrožoval a vulgárně atakoval brigádníky, které platila Změna pro Liberec a kteří měli upozornit voliče na probíhající referendum. Patnáctileté brigádnici vyhrožoval i zvolený zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj Michal Hron.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;