Už dva týdny je v Liberci na náměstí k vidění zajímavá a originální putovní výstava, která připomíná nejen 100 let od vzniku Československé republiky, ale i její porodní bolesti, sociální i nacionální problémy, každodennost i její neméně bolestný pád. Kdo ji ještě neviděl, neměl by zaváhat.

Putovní expozice čtrnácti kovových velkoformátových a v noci podsvícených panelů je v Liberci k vidění od na náměstí Dr. E. Beneše,  a to ve dnech od  8. 10. do 2. 11. 2018. Jde o zdařilou výstavu, která zajímavou a poutavou formou přibližuje vznik, zánik i každodenní život československého státu, pro který se v historiografii i v širokém povědomí vžil název První republika.

Výstava, ač je koncipována zkratkovitě a „uživatelsky“, přeci jen v lecčem převyšuje běžné regionální výstavy a na několika krocích seznamuje kolemjdoucí s moderní československou historií, kde zrovna Liberec hrál své podstatné místo jakožto první město sudetoněmecké menšiny v Českých zemích. Expozici, kterou připravili historici z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, budou moci shlédnout občané celkem 24 měst.

Speciálně Liberci jsou věnovány tři z panelů. Město pod Ještědem, které bylo centrem českého němectví, sehrálo svou roli při vzniku republiky, když zde byl sudetskými Němci vyhlášen samostatný, ovšem nikým neuznaný a posléze československým vojskem potlačený, státní celek provincie Deutsch Böhmen, tak i o dvě dekády později, kdy se stalo centrem henleinovského hnutí, které mělo zásadní vliv na rozbití mladého demokratického státu.

Putovní výstava na náměstí navazuje na rovněž povedenou expozici ze srpna, věnovanou padesátiletému výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy a rovněž stojí za zastavení a zhlédnutí.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;