Krajně podezřelým způsobem je nakládáno s tvorbou současného územního plánu v Liberci. Například jeden ze zásadních dokumentů měl primátor Tibor Batthyány podepsat v lednu, v době, kdy byl na zahraniční dovolené.

Naší redakci se do rukou dostal zajímavý dokument. Je jím listina z magistrátu, která je pro schválení nového územního plánu zásadně důležitá. Jsou jí „Požadavky k úpravě dokumentace nového návrhu  územního plánu Liberec pro veřejné projednání“.

Jedná se o rozsáhlou změnu výkresu územního plánu tak, jak se změnil od té doby, co jej za pomoci opozice převzal pod sebe primátor Tibor Battháyny (zvolen za ANO) a jak má být představena veřejnosti na veřejném projednání, což je zákonná podmínka pro samotné schválení územního plánu jako takového.

Nicméně takto zásadní dokument má jednu, na první pohled možná přehlédnutelnou vadu. Je jí datum, kdy byl podepsán. A tím je 24. ledna 2018. Potvrzuje to i záznam jednání o územním plánu, který zastupitelé dostali zhruba měsíc po své žádosti a kde je napsáno, že Tibor Batthyány byl fyzicky přítomný na jednání 24. ledna.

 Pod dokumentem jsou podepsáni příslušní referenti, včetně referenta – pořizovatele Adama Lenerta z libereckého magistrátu, dále je zde podpis vedoucího hlavního architekta Petra Kolomazníka, jednatele společnosti Saul, s.r.o., která je zhotovitelem nového územního plánu a konečně zastupitele určeného pro územní plán, kterým je primátor Tibor Batthyány.

Jenomže Tibor Batthyány byl v té době na dovolené. Tu podle magistrátních dokumentů čerpal ve dnech 22. ledna až 26. ledna 2018 a trávil jí, jak zase dokazuje profil na sociálních sítích na jednom z Kanárských ostrovů – Tenerife. Na zasedání libereckého zastupitelstva konaném 25. ledna 2018 například ještě chyběl, byl omluven právě z důvodu dovolené.

Na tom není nic špatného a Tibor Batthyány byl letos, poté, co se mu povedlo za ne příliš transparentních podmínek de facto privatizovat sportovní areál na Ještědu, na luxusních dovolených již několikrát, ale na místě je otázka, jak mohl současně v Liberci podepsat dokument tak zásadní povahy?

Dokument se dostal na světlo až poté, co o něj v březnu zažádal zastupitel Jan Berki ze Starostů pro Liberecký kraj. Do té doby primátor zastupitele o práci na územním plánu vůbec neinformoval a ti si museli informace vynucovat zpětně. 

Odráží to i politickou hru na liberecké radnici. Zatímco když měla pod sebou územní plán Karolína Hrbková ze Změny pro Liberec, byla téměř každý měsíc na stav příprav územního plánu dotazována opozicí, ale o tom jak pracuje Tibor Batthyány, se začali opoziční zastupitelé zajímat zhruba po roce a čtvrt.

Nicméně na vině nemusí být sám primátor Batthyány. Ten již několikrát sám prokázal, že se v problematice vůbec neorientuje. Primátor si proto například musí platit za nemalé městské peníze služby svého známého architekta Josefa Smutného, u nějž ale veřejně lhal, když si vymýšlel jeho kvalifikaci i spolupráci s institucemi, které se následně od Josefa Smutného jednoznačně distancovaly.

Odpovědným za výše uvedený problematický dokument není primátor, ale příslušný úředník, kterým je výše zmíněný referent – pořizovatel Adam Lenert či jeho přímý nadřízený, vedoucí odboru hlavního architekta Petr Kolomazník. Oba dotyční zatím na dotaz z kraje týdne ale neodpověděli.

Případ s potencionálně antidatovaným dokumentem může ukazovat na chaos, ve kterém se rodí nový liberecký územní plán. Může jít ale i o cílenou snahu o jeho prosazení v době, kdy jej pod sebou má Batthyány. Ten je známý, že jde na ruku investorům a neváhá měnit i svá dřívější stanoviska, jak to ukázal příklad Papírového „náměstí“ v Liberci.

Návrhů, které jdou vstříc i kontroverzním výstavbám je ale v jím předkládané verzi více a veřejné projednání, které končí příští týden, je v porovnání s minulým přístupem uděláno značně narychlo a spousta lidí o něm ani neví.

Věc může mít ale i trestně právní rovinu. Oslovení právníci uvádějí, že by se případně mohlo jednat o trestný čin padělání úřední listiny, pokud by se úmyslná antidatace dokumentu potvrdila. Dokumenty jim byly zaslány a po jejich vyjádření budeme naše čtenáře informovat o závěrech, ke kterým dospěli.

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;