V úterý 2. ledna ve věku třiadevadesáti let zemřel historik a vysokoškolský pedagog Rudolf Anděl. Docent Anděl byl významnou postavou české historiografie a svoji profesní a badatelskou činnost zaměřil zejména na dějiny našeho regionu či problematiku husitství. Za svou celoživotní práci se stal, mimo jiné,  čestným občanem Liberce.

Rudolf Anděl se narodil roku 1924 v Šumburku nad Desnou v Jizerských horách. Vystudoval reálné gymnázium v Turnově, Filosofickou fakultu UK v Praze – obor dějepis, zeměpis, kde získal v roce 1969 doktorát filosofie.

Jako vysokoškolský učitel působil v Ústí nad Labem, ale jen do roku 1972. Normalizační režim mu poté jeho působení na vysokých školách zakázal a docent Anděl nadále působil jako středoškolský profesor, například na Střední ekonomické škole v Liberci. Od devadesátých let opět působil jako vysokoškolský pedagog, a to na zdejší Technické univerzitě.

Jako historik se profesně zabýval historií našeho regionu, konkrétně například Frýdlantska, kastelologií nebo dějinami husitského hnutí. V roce 2014 byl při příležitosti svých devadesátých narozenin jmenován čestným občanem města Liberec, ale za svůj život získal i řadu dalších ocenění.

Pohřeb se koná ve středu 10. ledna ve 13 hodin ve velké síni libereckého krematoria. 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;