Ve spolupráci s občanským sdružením Kohovolit.eu jsme připravili i naše stránky předvolební kalkulačku, kde si mohou vyzkoušet, jak jejich názory souzní či naopak nesouzní s jednotlivými stranami, které ucházejí o jejich podporu v blížících se volbách.

Úspěšný projekt Kohovolit.eu funguje již řadu let a ve stále větší míře nabízí všem českým občanům možnost lepší orientace v poli politických klání. Na stránkách sdružení, kam se dostanete kliknutím přes banner na našich stránkách naleznete řadu informací o volbách, prioritách stran či možných koalicích.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;