Úspěšný boj s tzv. "šmejdy", to znamená nepoctivými obchodníky, kteří se snaží zneužívat české seniory, vede liberecká radnice. Zatímco ještě před dvěma třemi lety bylo naprosto běžné, že se ročně v Liberci vystřídaly téměř dvě stovky různých předváděcích akcí, na kterých byli často za pomoci nátlakových, agresivních metod zneužíváni důchodci a staří lidé, letos v Liberci díky tvrdému přístupu radnice neproběhla již ani jediná.

Liberecká radnice netoleruje podobné obchodní akce a na svém území je striktně zakazuje a pokud se nějaká objeví, je na místo posílána městská policie. Radnice ale ve svém úsilí spolupracuje i se svými organizacemi, jako je například Komunitní centrum kontakt. Vedle tvrdé represe proti šmejdům se ale zabývá i prevencí. V rámci osvětové činnosti vydala i zdarma samolepky, které si mohou občané vyzvednout v informačním centru na magistrátu a nalepit si je na dveře. O samolepky je podle náměstka primátora Ivana Langra velký zájem.

Město spustilo i speciální web www.liberecprotismejdum.cz , kde jsou všechny informace o problematice a ke stažení například i zmíněné samolepky. Radnice rovněž chystá sérii videí, ve kterém budou herci Divadla F.X. Šaldy v roli šmejdů seznamovat veřejnost s tímto negativním sociálním jevem a problematikou.

Problém šmejdů a agresivního prodeje se stal v České republice známější díky dokumentárnímu filmu Sylvie Dymákové "Šmejdi", podle něhož se pro nepoctivé obchodníky ujalo i toto označení. V posledních letech se do boje proti šmejdům zapojují nejrůznější profesní i neziskové organizace, jako například Člověk v tísni. Město Liberec zaujalo v této otázce nekompromisní postoj a již dnes začíná být dáváno jako dobrý příklad správného postupu i na ostatních místech.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;