V sobotu 2. září vyplují na Nise lodě, aby upozornili na nebezpečí, která se vážou k povrchovému dolu Turów na česko -polské hranici u Hrádku nad Nisou. Protestní plavbu pořádá kolektiv aktivních občanů tří zemí s podporou české a německé skupiny Greenpeace a polské nadace Development YES – Open-Pit Mines NO. Akce se zúčastní i ministryně vlády ČR Michaela Marksová (ČSSD).

Polský povrchový hnědouhelný důl Turów ohrožuje stavy podzemní pitné vody na Hrádecku a Frýdlantsku. Jen za rok 2015 tento důl vyčerpal přes dvanáct miliónů kubických metrů vody (cca roční spotřeba pro 250000 lidí). Tento problém není lhostejný jak dotčeným obcím, tak i vládě České republiky. Samozřejmě, koho se to nejvíce týká, jsou lidé, kteří zde žijí. Ti proto na tuto sobotu uspořádali protestní akci.

Občané regionu se chtějí bránit, protože jim, dle jejich vyjádření, jedno, co se okolo nich děje a není jim lhostejné, pokud nás polští těžaři uhlí chtějí připravit o zdroje pitné vody jen proto, aby měli vyšší zisky z těžby.

Proti záměru rozšíření a prohloubení dolu Turów se proto chceme postavit jako občané Hrádecka a okolí. Společně s aktivními občany z Německa a Polska pořádají tento víkend plavbu na kánoích z Hrádku nad Nisou (CZ). Startuje se v sobotu 2. září 2017 v 11.00 hodin od půjčovny lodí Nisa a konec je následující den v polském městě Radomierzyce v osm hodin večer.

Zahájení této protestní plavby se zúčastní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Během plavby chtějí aktivisté představit místní ekosystém i komunity, které žijí s řekou Nisou. První den plavby se ukončí v Posadě. Zde proběhne promítání filmu z cyklu „Nedej se“ o dolu Turów (Polské uhlí, česká voda a oteplování Země), po kterém bude následovat diskuze s odborníky.

V rámci osvětového večera proběhnou přednášky na téma ekologie, těžba uhlí, nedostatek vody a jaké jsou alternativy. Druhý den poplujeme do polského města Radomierzyce, kde plánují stejný kulturní a informační večer pro místní obyvatele.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;