Český rozhlas-radio wave

Tento týden mohou posluchači Českého rozhlasu Radia Wave sledovat jednotlivé reportáže o našem městě, poslouchat řadu pohledů libereckých i přespolních odborníků na libereckou architekturu i historii. Reportéři Českého rozhlasu provází posluchače po libereckých pódiích a zkušebnách, místních fabrikách i po alternativní turistické trase, navštěvují Naivní divadlo i potravinovou banku. Týden vyvrcholí diskuzí nad libereckými problémy v pátek 21. března, za účasti zástupců naší redakce.

V pátek se moderátorská dvojice Bára Šichanová a Kuba Krásný usadí v libereckém rozhlasovém studiu, kam přijdou své město a svou práci v něm představit zástupci lokálních neziskovek, Národního památkového ústavu i Oblastní galerie Liberec, aby diskutovali nad současnými problémy města pod Ještědem.

Svůj pohled na aktuální problémy Liberce jako jeho zadlužení, problematika korupce a boje proti ní nebo územní plánování vám v debatě nabídnou místní aktivisté, mimo jiné i zástupci našeho webu i vedení města. Debata začíná v pátek 21. března od 14 hodin na vlnách Českého rozhlasu – Radia Wave.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;