Liberecký kraj

Tak jako město aktualizuje svůj strategický plán, pracuje na strategických dokumentech také Liberecký kraj - zejména na "Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020".

Program rozvoje Libereckého kraje má říci, co kraj potřebuje - a podle toho, jak budou definovány potřeby by měly být v dalších letech nasměrovány investice. Pokud máte zajímavý nápad, co by v Libereckém kraji mohlo být nebo se chcete aktivně zapojit do přípravy tohoto programu, máte možnost.

Jak se do přípravy programu rozvoje zapojit?

  1. Máte konkrétní nápad, co by v kraji mohlo být? Svůj nápad můžete zanést do on-line formuláře
  2. Chcete se zapojit do přípravy strategie v konkrétní oblasti? Můžete se zaregistrovat do pracovní skupiny jako zájemci do jedné z pracovních skupin

Každá pracovní skupina se sejde v měsících duben – květen 2013 na třech workshopech, kde se bude pomocí moderních technik komunikace a teamové práce (brainstorming, atd.) vytvářet rozpracování a definování cílů a aktivit. Výstupy z pracovních skupin se stanou hlavním podkladem pro nový Program rozvoje Libereckého kraje.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;