Krajský úřad Liberec

Návrh výše odměn včera schválený zastupitelstvem a předchozí schválená usnesení Rady LK týkající se odměňování zastupitelů a členů dozorčích rad, komisí a výborů z řad veřejnosti, odstranil některé disproporce v odměňování, které zde byly v minulosti.

Zejména se jedná o snížení výše odměn v dozorčích radách obou nemocnic a a.s. Silnice LK a také zrušení pozice uvolněného předsedy dopravního výboru.

Na druhé straně jsou mírně zvýšeny odměny členů dozorčích rad krajských společností Korid a ARR či předsedů výborů a komisí. Věřím, že při srovnání minulé úrovně odměn a současného návrhu, zejména když se porovná relevance mezi jednotlivými pozicemi, že jde o návrh vyvážený, který navíc nenavyšuje schválený rozpočet Libereckého kraje a jsem rád, že tento návrh podpořila i část opozičních zastupitelů.

I po této změně bude Liberecký kraj jedním z krajů, kde je nižší úroveň odměňování než ve většině ostatních krajů. Celkový přehled srovnání s dalšími kraji ukazuje tabulka. Ve formátu PDF je také tabulka s porovnáním odměn v ostatních krajích.

Jan Korytář, krajský zastupitel za Změnu pro Liberecký kraj

funkce dříve nyní změna
hejtma 77 055 77 055 zůstává
náměstek hejtmana 69 968 69 968 zůstává
uvolněný radní 56 231 56 231 zůstává
uvolněný předseda výboru 52 317 0 snížení
předseda DR KNL 50 000 15 000 snížení
předseda DR Silnice LK 15 000 12 000 snížení
předseda DR NsP Česká Lípa 15 000 12 000 snížení
předseda DR Korid nebo ARR 833 1500 zvýšení
člen DR KNL 30 000 10 000 snížení
člen DR Silnice LK 10 000 8 000 snížení
člen DR NsP Česká Lípa 10 000 8 000 snížení
člen DR Korid nebo ARR 0 1 000 zvýšení
předseda výboru nebo komise 4 200 6 600 zvýšení
člen zastupitelstva 3 400 3 400 zůstává
člen výboru nebo komise (zastupitel) 2 100 3 300 zvýšení
člen výboru nebo komise (nezastupitel) 1 900 1 900 zůstává

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;