Jan Korytář - Robert Dušek

Krajský šéf liberecké ČSSD a europoslanec Robert Dušek bez uvedení důvodu stáhl na konci ledna žalobu na ochranu osobnosti proti Janu Korytářovi. Toho původně vinil z toho, že ohrozil jeho občanskou čest a dobré jméno, když jej Jan Korytář v médiích nazval libereckým sociálně demokratickým bossem s rozhodujícím vlivem ve straně. Nejedná se o první hrozbu žalobou vůči našemu sdružení či jeho členům, která byla sice halasně podána, ale na poslední chvíli potichu stažena.

Robert Dušek žaloval Jana Korytáře za výroky, které pronesl v rámci interview pro rádia Frekvence 1 a Českého rozhlasu na přelomu jara a léta 2011. Tehdy odvolaný liberecký primátor Korytář popisoval zákulisní prostředí liberecké politiky a Duška označil za jednoho z klíčových hráčů. Podle Jana Korytáře ovládá Dušek jako skutečný boss stranickou organizaci v Liberci pevnou rukou a obklopuje se naprosto loajálními lidmi.

Na to zareagoval Robert Dušek žalobou, se kterou se velmi hlasitě svěřil médiím. Nyní ji ale, bez udání důvodu stáhl. V jeho neprospěch hovoří skutečnost, že nejrůznější veřejné i stranické funkce obsazuje skutečně svými nejbližšími kolegy, často jsou to dokonce přímo jeho příbuzní.

Proti Duškovu způsobu řízení strany se začínají ozývat i hlasy ze samotné liberecké sociální demokracie. Zejména když se opět nechal, spolu se svými věrnými (kteří v posledních dnech odstoupili, jelikož čelí policejním obviněním), navolit do předsednictví krajského výboru, ze kterého po volebním propadáku v krajských volbách rezignoval.

Nejedná se o první žalobu proti našemu sdružení nebo proti jeho jednotlivým členům. V roce 2010 měl proběhnout soud mezi občanským sdružením Čmelák – Společnost přátel přírody a firmou Investorsko inženýrská. Akciová společnost (původně vzniklá jako dceřiná firma stavební firmy Syner) naše sdružení žalovala kvůli sérii článků o prodeji městských pozemků pro Průmyslovou zónu Sever uveřejněných na našem webu a v tisku.

Představitelé našeho sdružení se údajně měli dopustit pomluvy a tím způsobit, že Investorsko inženýrská tratila na zisku s jedním se svých obchodních partnerů. Tento rozdíl chtěla pak po našem občanském sdružení, konkrétně sumu přesahující o něco málo jeden milion korun. Byli jsme připraveni se hájit a svá tvrzení doložit. Nicméně pouhý den před nařízeným líčením jsme se dozvěděli, že Investorsko inženýrská svou žalobu stahuje.

Žalobu na Čmeláka podalo i město Liberec v čele s Jiřím Kittnerem, které ji ovšem rovněž stáhlo. Jednalo se o naše tvrzení a články ohledně prodeje bloku panelových domů v libereckých Pavlovicích, který se uskutečnil na sklonku léta 2009. Již tehdy jsme kritizovali tuto privatizaci bývalého pečovatelského domu v liberecké Šimáčkově ulici. Tvrdili jsme , že zvolený postup není pro město výhodný, ale jen nahrává jednomu zájemci.

Chybný styl privatizace – prodej domu s prázdnými byty vcelku a ne po jednotlivých bytech a pouze jedinému zájemci - znamenal jen v tomto případě pro městkou kasu prodělek téměř 18 milionů Kč. Ty inkasoval soukromý podnikatel, který byty v místě obratem prodal. Jediný, kdo si za původním stylem privatizace stojí je bývalý primátor Kittner, který rovněž spolu s radou žalobu podal.Nové vedení města na jaře 2011 i tuto žalobu stáhlo.

Vypadá to, že se z hlasitého podávání žalob naše sdružení a jejich následného tichého stahování stává součást libereckého folkloru. Jan Korytář k tomu dodává: „Ačkoliv se v médiích někdy objevuje tvrzení, že podávám trestní oznámení jak na běžícím pásu, skutečnost je taková, že jsem se doposud podílel na pouhých dvou, z nichž jedno by mělo v těchto dnech pravděpodobně skončit u soudu. Naproti tomu jsem musel jako fyzická osoba i jako zástupce naší organizace čelit již sedmi trestním oznámením či žalobám o náhradu škody, ve všech případech úspěšně.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;