Pro Liberec není zeleň a veřejný prostor prioritou. Město razantně snížilo prostředky na jejich údržbu

Péče o zeleň a veřejný prostor je dlouhodobě jedním z hlavních problémů, které v nejrůznějších anketách a průzkumech trápí Liberečany. Přesto a oproti předvolebním slibům, snížila současná vládnoucí koalice v Liberci prostředky na péči o zeleň téměř sedmkrát, na možné minimum. Opozice to tvrdě kritizuje.

„Přirozenou potřebou každého člověka je žít v udržovaném, bezpečném a čistém prostředí. Pěkné veřejné prostranství je vizitkou města a jeho obyvatel v očích návštěvníků a turistů.“, tak zněl předvolební slogan vítězných Starostů pro Liberecký kraj, kteří se tak zavazovali k dobré péči o veřejný prostor a zeleň. Těsně před volbami jejich náměstek Ivan Langr v rámci předvolebního boje dokonce přebíral komunitní služby a zavazoval se ke změně poměrů a pořádku ve městě. K těm skutečně došlo. K jaké, o tom se může přesvědčit každý, kdo projde městem. A letos budou na údržbu peníze ještě menší.

V rozpočtu na letošní rok došlo navíc k velice razantnímu omezení peněz, které jsou na péči o veřejný prostor a zeleň určeny. Zatímco za předchozího volebního období se bývalé náměstkyni ze Změny pro Liberec Karolíně Hrbové podařilo dosáhnout toho, že Liberec dával každý rok na zeleň částku třikrát větší než tomu bylo v minulosti, současné vedení koalice Starostů, ANO a ODS jde zcela opačným směrem.

Na úpravu zeleně v centru města už dlouho nikdo nesáhl. Ulice 5. května, Liberec

Rozpočty v letech 2017,2018 a 2019, který ještě připravovalo bývalé vedení města (Změna a exANO) počítaly s částkou na údržbu veřejné zeleně a prostoru vždy ve výši mezi 15-16 miliony korun. Předtím tato částka činila běžně okolo šesti milionů.

S takto navýšenými prostředky na zeleň v Liberci například rekordně narostl počet dětských hřišť, vytvořily se okrasné květinové záhony, byl zpracován systém sídelní zeleně, město se začalo více starat o aleje a podobně. Náměstkyně Hrbková také byla za svou snahu odměněna v celostátní soutěži, když v roce 2017 dostala v Poslanecké sněmovně ČR titul Komunálního politika roku.

Současné vedení města má ale jinou strategii a péče o veřejný prostor pro něj není prioritou. O tom jasně vypovídá skutečnost, že v prvním rozpočtu se počet prostředků určených na údržbu zeleně propadl téměř sedmkrát. Letos město dá na zeleň a veřejný prostor nikoliv 15-16 milionů, ale pouhých 2,4 milionu.

Že je to málo si uvědomuje i současný náměstek, který má problematiku na starosti, Jiří Šolc ze Starostů pro Liberecký kraj. Zároveň ale upozorňuje, že o zeleň se mají starat i Technické služby města Liberce (TSML). To ovšem podle dnes opoziční Změny není krok správným směrem.

Zlatý kříž a chlouba města kolem Masarykovy třídy. Místo zeleně smetiště na každém rohu a po celý rok.

 „Částka to rozhodně dostatečná není a ani v minulosti dostatečná nebyla. Bohužel to ale odráží reálie rozpočtu. Nicméně nesmíme zapomínat na 5 milionů do participativního rozpočtu, který se bude víceméně týkat (uvidíme, kdo vyhraje) peněz do zeleně a veřejného prostoru. Dále by bylo korektní do peněz na zeleň také započítat peníze, které jdou na zeleň prostřednictvím TSML. Ale máte pravdu, je to málo a já se stále snažím jich z rozpočtu získat co nejvíce. Nicméně v konkurenci dalších nutných a nebo chtěných výdajů je to těžké,“ uvedl na dotaz naší redakce náměstek Šolc.

Jeho předchůdkyně Karolína Hrbková ze Změny současnou politiku města považuje za nešťastnou. „Tohle je prostě principiálně špatně. Veřejný prostor je to, co do velké míry určuje kvalitu života ve městě, jak se zde lidé cítí a mělo by to být pro město priorita. S tím, že byla péče o veřejnou zeleň převedena pod technické služby mám problém – jednak jsme s nimi v minulosti neměli dobré zkušenosti, jejich služby byly drahé, ale hlavně: město se tak vzdává přímé kontroly nad svým majetkem a zelení. Jsem přesvědčena, že se péče o zeleň jenom zkomplikuje,“ tvrdí Karolína Hrbková.

Současnou politiku města v oblasti zeleně a veřejného prostoru již v debatě kolem rozpočtu tvrdě kritizoval i Hrbkové kolega ze Změny, Jan Korytář: „Slova o tom, že nejsou peníze, nejsou pravdivá. Jde o to, jaké má vedení města priority. Jak jsme viděli na podzim, vylobovaných 7,5 mil.  na opravy skokanských můstků se našlo z týdne na týden. Když jsme to kritizovali, i s ohledem na to, že město omezuje např. opravy a budování nových dětských hřišť, netušili jsme, že situace v roce 2020 má být ještě tragičtější“,  uvedl Jan Korytář.

Přidat komentář (12 Komentářů)
Liberecký deník-Prošková

Čtenáři libereckých médií si nemohli nepovšimnout změny, kterou s sebou přinesla personální obměna redakce Libereckého deníku. Nejvýraznějším příkladem byl zatím až propagandistický článek redaktorky Romany Proškové, který skrze vyjádření ředitele liberecké záchranky ostrým způsobem zaútočil na současné vedení kraje, jmenovitě na náměstkyni Zuzanu Kocumovou. Kdo a co stojí za současným obratem diskursu Libereckého deníku?

Podle informací, které se naší redakci podařilo sehnat, rozlítila míra angažovanosti a stranickosti článku Romany Proškové i vedení severočeské divize Vltava-Labe press, kam Liberecký deník spadá. V samotném článku je ponechán prostor pouze řediteli Mackovíkovi, na jeho ostrou kritiku neměla náměstkyně Kocumová možnost odpovědět (citována jsou pouze předchozí vyjádření Kocumové) a v důsledku se jí zastal i hejtman Půta.

Podoba článku navíc udiví, protože to v minulosti byla právě Romana Prošková, která kritizovala ve svém článku v TV Genus údajnou „nevyváženost“ a „nevyzdrojovanost“ u článků autorů našeho webu. Nicméně právě Romana Prošková, někdejší dlouholetá redaktorka Genus TV, byla spoluautorkou lživé a zmanipulované reportáže, za kterou se toto médium firmy Syner muselo na základě pravomocného rozsudku soudu členům naší redakce omlouvat.

Personální změny v Libereckém deníku přišly před několika měsíci s krátkým angažmá šéfredaktorky Barbory Silné. Podle bývalých redaktorů Libereckého deníku donutila Barbora Silná přímo či nepřímo k odchodu podstatnou část původní redakce a dosadila je novými redaktory, například Romanou Proškovou. Ta se již v minulosti „osvědčila“ jako nikoliv nestranná redaktorka (viz výše) s averzí zejména ke Změně pro Liberec, především během svého desetiletého angažmá v televizní stanici firmy Syner TV Genus, kde doplňovala tým angažovaných firemně-politických novinářů spolu s Alenou Roubalovou a Zdeňkem Soudným.

Podle nikoliv nevýznamných zástupců liberecké sociální demokracie (redakce jejich jméno zná, ale na přání je neuvádí) měla Barbora Silná blízko i k místnímu sociálně demokratickému bossovi Robertu Duškovi a její krátké, ale co do personálních obměn velice výrazné, angažmá v Libereckém deníku může souviset s nadcházející šňůrou voleb.

Barbora Silná navíc před svým odchodem rozeslala redakci Libereckého deníku dopis, kde výslovně uvádí, že se jí dostalo od jedné politické strany nabídky „na vedení celé politické předvolební kampaně.“  Jako svou nástupkyni navrhla Romanu Proškovou. Silná ale nakonec dala přednost stálejšímu angažmá v liberecké nemocnici, kde působí jako vedoucí PR oddělení. Ostatně již v minulosti působila na obdobné funkci u Luďka Nečesaného, nového ředitele Krajské nemocnice Liberec.

Teprve čas ukáže, nakolik jsou oprávněná tvrzení některých sociálních demokratů (či někdejších redaktorů deníku), že za personální obměnou Libereckého deníku stojí předvolební plány zdejšího sociálně demokratického bosse Roberta Duška, který má velký vliv i na zdejší KSČM na straně jedné a je dlouholetým partnerem ODS na straně druhé. Logiku, zvláště s přihlédnutím k faktu, že mezi čtenáři Libereckého deníku je řada potenciálních voličů ČSSD, by to mělo. A současné články, jako ten od Romany Proškové, tomu také nahrávají.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;