Liberec má radu architektů. V jejím čele je architekt, o jehož kvalifikaci si primátor vymýšlel

Město navazuje na zaniklou tradici Rady architektů, která bude poradním orgánem primátora, určeného zastupitele a odboru hlavního architekta. V jejím čele je architekt Josef Smutný, který se na radnici dostal díky vztahům k lidem z primátorova okolí a o jehož kvalifikaci primátor uváděl nepravdivá tvrzení.

Sedmičlenná rada, v níž zasednou i dva odborníci ze zahraničí, se bude zabývat rozvojem města, architekturou, urbanismem a bude se vyjadřovat k územnímu plánování či veřejnému prostoru. Obnovu Rady architektů inicioval primátor Tibor Batthyány. Inspirací byly úspěšně fungující rady v rakouských městech.

„Toto řešení považuji oproti pozici městského architekta za odbornější a finančně dostupnější. Pozice městského architekta by byla víceméně úřednickým postem s dalším nárokem na navyšování pracovních míst. V tak zásadních věcech, jako jsou územní plán a urbanismus, považuji za důležitější pluralitu odborných názorů, než pohled jednoho člověka,“ vysvětlil primátor Tibor Batthyány.

Primátor Batthyány sklízí dlouhodobě kritiku za svou nečinnost v oblasti územního plánu. V prosinci převzal tuto gesci od náměstkyně Karolíny Hrbkové. Tehdy tvrdil, že pořízení územního plánu díky svým manažerským schopnostem urychlí, ale nestalo se tak. Dokonce se ani příliš nezúčastňuje jednání příslušného výboru, který se územním plánem zabývá.

Jako pomocníka si vzal architekta Josefa Smutného, který ale odborníkem na územní plán a není a dle vlastního vyjádření tuto problematiku teprve studuje. Město Liberec mu ale platí nemalé peníze. Josef Smutný se stal nyní předsedou nové liberecké rady architektů. Dalšími českými členy jsou pražští architekti Martin Kloda a Jakub Cigler a liberecká architektka Jana Medlíková. Doplňovat je budou Peter Gero působící v Hamburku a Christoph Braumann ze Salcburku.

Již před dvěma měsíci se ukázalo, že kancelář primátora Liberce záměrně uvádí nepravdivé informace, které mají za cíl zvýšit renomé a odbornou kvalifikaci Josefa Smutného, který bez výběrového řízení získal poradenské místo u primátora Tibora Batthyányho.

Od spolupráce se Smutným se distancoval pražský magistrát i renomovaná mezinárodní společnost reSite. Přitom obě instituce uváděla kancelář primátora Batthyányho mezi těmi, se kterými měl Smutný údajně spolupracovat. Dost možná zde sehrály svou roli i kamarádské vztahy s Batthyányho pravou rukou a spolustraníkem Petrem Neuhäuserem.

Přidat komentář (10 Komentářů)

Ve čtvrtek 18. května od 17 hodin proběhne v prostorách Magistrátu města Liberce představení vítězného návrhu projektu Terminál autobusového nádraží a parkovacího domu.

Představíme vám novou podobu autobusového nádraží dle návrhu architekta Petra Stolína, které je plánováno v místě současného nevyhovujícího parkoviště. Taktéž budou zveřejněny ostatní návrhy vybraných autorů. Více v článku Terminál vznikne podle návrhu Petra Stolína.

Nyní máte možnost se vyjádřit, jakou občanskou vybavenost a podobu veřejného prostranství byste na novém autobusovém terminálu uvítali. 

Své podněty nám můžete sdělit na projednání 18. května od 17.00 v přízemí Nového magistrátu nebo přímo na místě proměny našeho města - 29. května od 13.00 do 16.30 na autobusovém nádraží.

Tisková zpráva SML

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;