I Liberec má svoje Čapí hnízdo. Postaral se o to Syner

V souvislosti s aktuálním děním okolo dotační kauzy premiéra Andreje Babiše, kdy státní zástupce minulý týden zastavil Babišovo stíhání, znovu otevíráme náš článek z loňského roku, který ukazuje, že podobné problémy i způsoby s nakládáním s dotacemi neměl a nemá jenom Andrej Babiš. V Liberci se naprosto obdobný příběh týká společnosti S group holding/Syner, která je známá svými kontakty do místní politiky.

Předseda vlády ČR  a zároveň šéf hnutí ANO Andrej Babiš prožíval v minulých měsících a letech horké chvilky. Média ho pranýřovala a pranýřují kvůli oddechovému komplexu a farmě Čapí hnízdo, které bylo vystavěno ve Středních Čechách a bylo spolufinancováno fondy Evropské unie. Na náměstí demonstrovaly desítky tisíc lidí, kteří měli jasno, že premiér je vinen. 

Firma Farma Čapí hnízdo, která dotaci získala, patřila do Babišova potravinářského impéria. Posléze se z něj vydělila do anonymního vlastnictví, aby získala  dotaci 50 milionů korun, aby se pak do holdingu Agrofert vrátila. Právě proto policie i bruselské kontrolní orgány (Evropský úřad proti podvodům -OLAF) premiéra podezřívaly, že došlo k spáchání několika trestných činů včetně dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU. Minulý týden ale státní zástupce v Praze stíhání osob, včetně Babiše, zastavil s tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splnila podmínky malého a středního podniku a na podporu z unijních peněz měla nárok.

O tom byla celá pointa celé kauzy kolem Čapího hnízda a Andreje Babiše. tedy zda jde o podvod, když obří holding ze sebe dělá "malou až střední firmu". Na podobné praktiky je ovšem samotná severočeská metropole pod Ještědem zvyklá. Ukazuje to i případ zdejší (často nechvalně) známého holdingu S group holding/Syner. Jako první na celý případ upozornil náš web.

Jsme malí, slabí, dotací bychom rádi

Realizaci víceúčelové sportovní dráhy v Liberci kolem Sportovního parku poblíže zdejší hokejové arény za téměř 12 milionů korun z drtivé většiny, více než 90 procent, zaplatily fondy EU. Jde o městský areál, který spravuje na základě koncesní smlouvy z roku 2009, kdy vládla ve městě ODS, společnost S-Group Sport Facility management.

Podle pravidel pro přidělování dotací ale o evropské peníze mohly o dotaci žádat pouze malé a střední společnosti. V Liberci o ni zažádala společnost S-Group Sport Facility Management. Ta je přitom součástí holdingu S-Group (Syner), jenž patří mezi největší stavební a developerské firmy v zemi. Přesto dotaci získala.

Stezku, kterou realizovala S-Group Sport Facility Management,  stavěla v roce 2009 společnost Syner patřící do stejného holdingu S group. Kilometr a tři sta metrů dlouhá a tři metry široká dráha stála podle kritiků neuvěřitelných 11,7 milionů korun. Dotace z regionálního operačního programu činila 10,5 milionů.

Po čertech drahá sportovní a kritizovaná dráha

Otazníky jsou ale nejen nad způsobem získání dotace, kdy se jako „malá až střední firma“ tvářila součást největšího místního holdingu s miliardovými obraty, ale i nad provedením. Běžná cena kilometru stezky pro kola a bruslení je při třímetrové šířce mezi třemi a pěti miliony korun, jak porovnal odborným vyjádřením náklady před dvěma lety Jiří Shejbal ze společnosti Trancounsult, která podobné dráhy projektuje.

Zájemci o in-line brusle, kterým měla hlavně sloužit, přitom dráhu využívají minimálně. Je podle nich totiž nepovedená. Podle webu inlajn.cz je zde pro běžné uživatele  moc prudký sjezd, který je zakončen nebezpečným kovovým zábradlím a užívání pro inlajnery/neprofesionály je vyloženě rizikové.

OLAF, audit i Generální finanční ředitelství požadují vrácení dotace

Spor se táhne již dlouhé roky. Pravděpodobně úmyslné pochybení potvrdil  v roce 2012 audit, který ohledně dotací z ROP Severovýchod, nechalo vypracovat ministerstvo financí. „Auditem bylo zjištěno, že příjemce S Group Sport facility management, s.r.o. nebyl v době podání žádosti o poskytnutí dotace malým a středním podnikem, čímž nesplnil kritérium oprávněnosti žadatele pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu dle pravidel pro Regionální operační program NUTS II Severovýchod. V této souvislosti nebyl způsobilým příjemcem pro tuto oblast podpory.“, uvedl tehdejší mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

V roce 2014 potvrdil i Evropský úřad proti podvodům (OLAF), který uvedl, že je u projektu evidována nesrovnalost s možným finančním dopadem na rozpočet EU ve výši 353 547 EUR. Evropská komise v souvislosti s tímto závěrem požádala Českou republiku o ujištění, že výdaje, související s tímto projektem, nebyly zahrnuty do žádosti o platbu, předložené Evropské komisi, ani certifikovány.

Na jaře roku 2015 byl Finančním úřadem v Královehradeckém kraji, kde ROP Severovýchod sídlí nařízen odvod za porušení platební kázně, ale  v lednu 2016 se Generální finanční ředitelství rozhodlo, že ještě prodlouží dobu na odvolání  z důvodu složitosti případu, a to do konce června 2016.

Věc se dostala až k soudu v Hradci Králové. Ten sice rozhodl o zrušení platebního výměru, který dal Finanční úřad, ale podle aktuálního vyjádření zástupců ROP Severovýchod stále hrozí, že Liberec bude vracet dotace. „Na základě kasační stížnosti podané Generálním finančním ředitelstvím, se tímto případem bude ještě zabývat Nejvyšší správní soud,“ uvedli pro náš web loni před Vánoci zástupci ROP Severovýchod.

Přidat komentář (6 Komentářů)
dluh-Liberec-Kittner-úrokové zajištění

Ve čtvrtek mají liberečtí zastupitelé hlasovat o největší finanční transakci letošního roku: Dohodě o narovnání s Českou spořitelnou (bod 15). Půjde v ní o nové smlouvy o úrokovém zajištění, protože ty původní uzavřel ještě J. Kittner v rozporu se zákonem. Díky navržené dohodě však má Liberec zaplatit stále o stamiliony více, než za srovnatelné finanční operace platí ostatní města. Zastupitelé navíc dostali od radnice neúplné až zavádějící podklady.

Změna pro Liberec proto oslovila zastupitele s informacemi dalších právních názorech a s ekonomickým rozborem dohody o narovnání, na základě kterých doporučuje zastupitelům dohodu s Českou spořitelnou neschválit.

Dohoda o narovnání - o co vlastně jde

Dluhopis Liberce je úročen pohyblivým úrokem: mezibankovní sazbou PRIBOR 6M navýšenou o 3.3% marži. V roce 2013 je úrok celkem 3.96%.

Pohyblivá sazba PRIBOR 6M, dnes necelých 0.7% byla J. Kittnerem zajištěna na pevnou sazbu 4.39% od r. 2014, a to bez vědomí zastupitelstva a bez schválení v radě města.

Změna pro Liberec na jaře doložila, že díky postupu J. Kittnera je smlouva neplatná. Názor Změny pro Liberec potvrdil právní posudek AK Allan Overy, který nechalo provést město.

Princip dohody o narovnání

Současný stav: Liberec má od r. 2014 platit úrok na dluhopisu se sazbou 7.69% (letos platí cca 4%, cca o 60-70 mil. méně)

Návrh dohody: Úrok se nejdříve sníží na 4,5%, od r. 2016 začne růst. Nejdříve na 6%, postupně až na 8.35 % na období 2021-2025.

Úspory je dosaženo pomocí nového úrokového zajištění v kombinaci se směnkou. Dohodou se obě strany domluví, že platnost smluv v žádném případě nezpochybní a že město bude České spořitelně plnit dokonce i v takovém případě, že by smlouvu napadl kdokoliv další. Oproti současnému stavu znamená návrh ČS úsporu cca 70 mil. Kč.

Dohoda o narovnání spolu s dalšími materiály je k dispozici v materiálu do zastupitelstva

Problémy dohody o narovnání

  1. Návrh dohody je pro město ekonomicky nevýhodný. Zatímco jiná města zajišťují sazby PRIBOR cca na 1.5% na deset let, Liberec má provést fixaci za úrok v průměru 2.5× vyšší. Spočítali jsme, že tím město přijde cca o 300 milionů korun. Materiály pro zastupitele takovou informaci neobsahují.

  2. Vedení města poskytuje zastupitelům zavádějící informace. Podle právního posudku města se městu nevyplatí prohlásit původní smlouvu uzavřenou J. Kittnerem za neplatnou, protože by městu hrozilo vymáhání ušlého zisku Českou spořitelnou. Právní posudek města zcela pomíjí fakt, že původní smlouvu uzavřel J. Kittner v rozporu se zákonem o obcích, bez pověření zastupitelstva nebo rady.

    Podle názoru Změny pro Liberec, který se opírá o judikáty Nejvyššího a Ústavního soudu v takovém případě městu náhrada škody nehrozí, protože J. Kittner tím, že jednal bez pověření, jednal v podstatě sám za sebe a nikoliv za město. Nedokážeme sice výsledek případného soudního sporu dopředu určit, nicméně fakt, že právní posudek radnice tuto otázku neřeší, považujeme za významné pochybení.

  3. Podle právníků, se kterými spolupracujeme, je potřeba novou smlouvu porovnávat nikoliv s důsledky neplatné původní smlouvy, ale s podmínkami na trhu. Podle takového srovnání je navržená Dohoda o narovnání pro město velmi nevýhodná. Koalice dosud argumentovala hlavně tím, že oproti stávajícímu stavu ušetří. To je sice pravda, ale tento argument není dostatečný pro to, aby pro něj mohli zastupitelé bez obav hlasovat.

Obrátili jsme se na zastupitele a na vedení města otevřeným dopisem s informacemi, které se nám podařilo získat ať už od několika právníků nebo o obdobných finančních operacích v jiných městech. Podle našeho názoru je pozice města v případném sporu s Českou spořitelnou mnohem silnější, než jak situaci líčí vedení města. Zároveň upozorňujeme zastupitele na to, že jsme přesvědčeni o tom, že schválením smlouvy by zastupitelé způsobili městu Liberec škodu ve výši přesahující 300 milionů korun.

Požádali jsme proto předkladatele, aby materiál stáhl a nechal zpracovat komplexní právní analýzu všech smluvních dokumentů související s dluhopisem a úrokovým zajištěním a další problémy, na které upozorňujeme. Pokud tak neučiní, předložíme pozměňovací návrh na neschválení dohody s Českou spořitelnou. Pokud bude navržená dohoda schválena, budeme zvažovat další kroky.

Příloha: Dopis zastupitelům

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;