Klub Azyl volá o pomoc – petice zastupitelům města

Legendárnímu libereckému klubu Azyl hrozí, že se zde nebudu moci konat kulturní akce, které za deset let jeho fungování navštívily tisíce lidí. Vše záleží na schválení změny územního plánu, která by narovnala desítky let chybné zařazení budovy, v níž se klub nachází.

Kvůli podpoře Azylu vznikla i petice. Její signatáři se obracejí na zastupitele města, aby schválili změnu územního plánu, která vyjme budovu Azylu z ploch školství, kam byla před desítkami let zařazena. Již v minulosti se na zastupitelstvu uvedlo, že se tak vlastně stalo omylem.

Přesto není politická vůle tuto změnu územního plánu odhlasovat, protože proti sousedství Azylu opakovaně brojí někdejší náměstkyně primátora Dagmar Helšusová, která zde bydlí se svým partnerem, kterým je zase bývalý problematický úředník Pozemkového fondu Michal Frydrych. Ten z úřadu musel odejít po sérii skandálů i poté, co prodal své rodině obrovské pozemky, které ho dodnes živí. Před dvěma lety se jim díky svým politickým konexím podařilo připravit klub o zahrádku, když předstírali založení spolku, který usiloval o pozemek na , kterém zahrádka byla.

„Magistrát města Liberec opakovaně nedoporučil pořízení změny Územního plánu města Liberec evidované pod č. 101/3 týkající se lokality u ulice Široká, pozemky p. č. 1719, 1720, 1724 v k. ú. Liberec. Budova, ve které se Pivní bar Azyl nachází, je v platném Územním plánu města Liberec zařazena chybně do ploch pro školství, přestože tomuto účelu nikdy nesloužila a není evidován ani žádný záměr jí pro tento účel využít. Tento stav znemožňuje kolaudaci stavby pro účely organizace hudebních a společenských akcí, které byly v klubu Azyl dlouhá léta organizovány, aniž by v této části města způsobovaly jakékoliv problémy.“, uvádí se v textu petice.

Azyl slaví letos v létě deset let své existence a nestal se jen průkopníkem propagace malých českých nebo i zahraničních pivovarů. Za tuto dobu v něm vznikly stovky kulturních akcí, vernisáží, workshopů, vystoupily zde hudební kapely snad ze všech kontinentů, proběhly zde přednášky o historii, současných společenských otázkách, lidských právech, otázce ochrany zvířat i planety, promítání dokumentů, akce pro děti a v neposlední řadě se jedná o zázemí iniciativy Food not bombs, která zdarma a zcela na své náklady pravidelně každý týden vaří jídlo pro lidi bez domova a jinak jim různě pomáhá.

Dobré jméno Azylu, jakožto jednoho z libereckých kulturních center, dávno přesáhlo hranice regionu, ale úředníci stále odmítají uznat jeho celoměstský význam. „Výklad úředníků magistrátu, že požadovaná změna územního plánu neřeší pro město významný záměr, považujeme za chybný. V průběhu posledních let byly v tomto klubu zorganizovány stovky koncertů, společenských akcí, promítání, diskuzí, benefičních akcí, vč. vyhlášených pivních festivalů s účastí stovek lidí.“, říkají organizátoři petice, mezi nimiž je například pracovník Národního památkového ústavu Vladimír Brabec nebo předseda libereckých Zelených a zastupitel Jindřich Felcman.

Petici za změnu územního plánu, která by znovu umožnila Azylu pořádat kulturní akce, můžete podepsat do 24.6. 2019 přímo v samotném klubu Azyl, na konci Široké ulice v Liberci.

Přidat komentář (22 Komentářů)
dluh-Liberec-Kittner-úrokové zajištění

Ve čtvrtek mají liberečtí zastupitelé hlasovat o největší finanční transakci letošního roku: Dohodě o narovnání s Českou spořitelnou (bod 15). Půjde v ní o nové smlouvy o úrokovém zajištění, protože ty původní uzavřel ještě J. Kittner v rozporu se zákonem. Díky navržené dohodě však má Liberec zaplatit stále o stamiliony více, než za srovnatelné finanční operace platí ostatní města. Zastupitelé navíc dostali od radnice neúplné až zavádějící podklady.

Změna pro Liberec proto oslovila zastupitele s informacemi dalších právních názorech a s ekonomickým rozborem dohody o narovnání, na základě kterých doporučuje zastupitelům dohodu s Českou spořitelnou neschválit.

Dohoda o narovnání - o co vlastně jde

Dluhopis Liberce je úročen pohyblivým úrokem: mezibankovní sazbou PRIBOR 6M navýšenou o 3.3% marži. V roce 2013 je úrok celkem 3.96%.

Pohyblivá sazba PRIBOR 6M, dnes necelých 0.7% byla J. Kittnerem zajištěna na pevnou sazbu 4.39% od r. 2014, a to bez vědomí zastupitelstva a bez schválení v radě města.

Změna pro Liberec na jaře doložila, že díky postupu J. Kittnera je smlouva neplatná. Názor Změny pro Liberec potvrdil právní posudek AK Allan Overy, který nechalo provést město.

Princip dohody o narovnání

Současný stav: Liberec má od r. 2014 platit úrok na dluhopisu se sazbou 7.69% (letos platí cca 4%, cca o 60-70 mil. méně)

Návrh dohody: Úrok se nejdříve sníží na 4,5%, od r. 2016 začne růst. Nejdříve na 6%, postupně až na 8.35 % na období 2021-2025.

Úspory je dosaženo pomocí nového úrokového zajištění v kombinaci se směnkou. Dohodou se obě strany domluví, že platnost smluv v žádném případě nezpochybní a že město bude České spořitelně plnit dokonce i v takovém případě, že by smlouvu napadl kdokoliv další. Oproti současnému stavu znamená návrh ČS úsporu cca 70 mil. Kč.

Dohoda o narovnání spolu s dalšími materiály je k dispozici v materiálu do zastupitelstva

Problémy dohody o narovnání

  1. Návrh dohody je pro město ekonomicky nevýhodný. Zatímco jiná města zajišťují sazby PRIBOR cca na 1.5% na deset let, Liberec má provést fixaci za úrok v průměru 2.5× vyšší. Spočítali jsme, že tím město přijde cca o 300 milionů korun. Materiály pro zastupitele takovou informaci neobsahují.

  2. Vedení města poskytuje zastupitelům zavádějící informace. Podle právního posudku města se městu nevyplatí prohlásit původní smlouvu uzavřenou J. Kittnerem za neplatnou, protože by městu hrozilo vymáhání ušlého zisku Českou spořitelnou. Právní posudek města zcela pomíjí fakt, že původní smlouvu uzavřel J. Kittner v rozporu se zákonem o obcích, bez pověření zastupitelstva nebo rady.

    Podle názoru Změny pro Liberec, který se opírá o judikáty Nejvyššího a Ústavního soudu v takovém případě městu náhrada škody nehrozí, protože J. Kittner tím, že jednal bez pověření, jednal v podstatě sám za sebe a nikoliv za město. Nedokážeme sice výsledek případného soudního sporu dopředu určit, nicméně fakt, že právní posudek radnice tuto otázku neřeší, považujeme za významné pochybení.

  3. Podle právníků, se kterými spolupracujeme, je potřeba novou smlouvu porovnávat nikoliv s důsledky neplatné původní smlouvy, ale s podmínkami na trhu. Podle takového srovnání je navržená Dohoda o narovnání pro město velmi nevýhodná. Koalice dosud argumentovala hlavně tím, že oproti stávajícímu stavu ušetří. To je sice pravda, ale tento argument není dostatečný pro to, aby pro něj mohli zastupitelé bez obav hlasovat.

Obrátili jsme se na zastupitele a na vedení města otevřeným dopisem s informacemi, které se nám podařilo získat ať už od několika právníků nebo o obdobných finančních operacích v jiných městech. Podle našeho názoru je pozice města v případném sporu s Českou spořitelnou mnohem silnější, než jak situaci líčí vedení města. Zároveň upozorňujeme zastupitele na to, že jsme přesvědčeni o tom, že schválením smlouvy by zastupitelé způsobili městu Liberec škodu ve výši přesahující 300 milionů korun.

Požádali jsme proto předkladatele, aby materiál stáhl a nechal zpracovat komplexní právní analýzu všech smluvních dokumentů související s dluhopisem a úrokovým zajištěním a další problémy, na které upozorňujeme. Pokud tak neučiní, předložíme pozměňovací návrh na neschválení dohody s Českou spořitelnou. Pokud bude navržená dohoda schválena, budeme zvažovat další kroky.

Příloha: Dopis zastupitelům

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;