Vyhozené peníze za zbytečnou změnu územního plánu

Na konci roku 2016 odvolal ex-primátor Batthyány (exANO) za podpory hlasů zastupitelů ze Starostů pro Liberec a ODS z agendy územního plánování Karolínu Hrbkovou ze Změny pro Liberec. Následně vyslyšel volání svých i opozičních zastupitelů a změnou územního plánu začal řešit domnělý nedostatek ploch pro výrobu na území města. Výsledek se dostavil po 2,5 letech a je takřka nulový.

Změna, která nic nezmění

Zadáním 96. změny Územního plánu města Liberec bylo vyhledat podle připravovaného nového Územního plánu co nejvíce vhodných ploch pro výrobu, který tento nový územní plán vymezuje. A ty přednostně změnit, ještě před tím, než bude vydaný nový územní plán. Výsledek je více než rozpačitý – většina prověřovaných lokalit nyní v procesu konči a pokračují pouhé tři menší plochy.

„Magistrátní úředníci si bohužel nepohlídali obsah změny, tak jak jí vytvořil najatý zpracovatel, Ing. arch. Plašil. Ten se v mnoha případech od určené předlohy, tedy nového územního plánu, odchýlil. Výsledkem je, že krajský úřad nyní požaduje ke změně zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). Tedy drahý, procesně a časově náročný dokument. Pokud by se 96. změna držela nového územního plánu, nic takového by nenastalo,“ vysvětluje Jindřich Felcman, zastupitel města za Zelené a člen Výboru pro územní plánování a dopravu.

 V procesu tak nyní pokračují pouze 3 plochy z celkových 31. Náklady na zpracování změny územního plánu jsou 149.000 Kč, které jsou nyní z velké části vyhozeny oknem.

Nejde o první selhání magistrátních úředníků

„Selhání úředníků, kteří mají na starosti územní plánování, se začínají množit. Obdobně tristní byl výsledek při změně č. 100 územního plánu, která měla umožnit umístění nového autobusového nádraží. Výsledek byl, že se do vymezené plochy původní návrh terminálu od architekta Stolína nevešel. Taktéž průtahy kolem nového územního plánu nejsou záležitostí ani tak politických her, ale především velmi rozpačitého postupu úředníků. Např. po společném jednání, které se konalo v dubnu 2016, trvalo úředníkům celých 8 měsíců, než začali řešit podmínky obsažené v obdržených stanoviscích. Vyvstávají důvodné pochyby, zda Odbor územního plánování na svojí práci odborně stačí,“ popisuje chyby magistrátu J. Felcman.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Přidat komentář (11 Komentářů)
zadlužení Liberce

Představitelé města Liberce neumí vymyslet nic lepšího, než své výdaje pokrývat příjmy z prodeje majetku. Současné vedení v čele s ČSSD se nechová jako dobrý hospodář, mrhat majetkem se naučili v době svého společného vládnutí od ODS.  V dobách nadvlády ODS se uskutečnil mohutný výprodej nemovitostí z majetku města, které dříve přinášely příjmy z pronájmu. Každý dnes ví, že ceny nemovitostí poklesly a prodávat nyní majetek je nevýhodné, jen naši představitelé chtějí zbytek majetku prodat, i kdyby to mělo být za hubičku. 

Změna pro Liberec se snaží najít jiné cesty, jak pomoci napjatému městskému rozpočtu. Zástupci Změny pro Liberec velmi aktivně pracují ve finančním výboru města a na rozdíl od zástupců některých jiných stran, kteří mnohdy na jednání výboru ani nedochází,  přichází „změnaři“ s návrhy kde a jak ušetřit.

Příkladem je kauza se smlouvou na úrokové zajištění, kterou bez vědomí zastupitelstva podepsal s Českou spořitelnou bývalý primátor Jiří Kittner. Odborníci Změny pro Liberec vypracovali a předložili právní posudek smlouvy, dosáhli toho, že se vedení města muselo začít kauzou zabývat, a neplatnost smlouvy byla potvrzena i posudkem, který si zadalo samo město. Představitelé města Liberec nyní musí jednat s Českou spořitelnou o uznání neplatnosti úrokového zajištění a mělo by být vyhlášeno výběrové řízení na úrokové zajištění s výhodnějšími podmínkami. Změna pro Liberec tak „ušetřila“ městu ztrátu kolem 350 milionů Kč.

To je ta správná cesta jak hospodařit s veřejným majetkem, a proto dávám v referendu svůj hlas proti prodeji letiště a společností města, které poskytují občanům každodenní nezbytné služby.

Alena Dvořáčková, členka finančního výboru ZM Liberce

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;