50 odstínů Změny aneb malá inventura slibů

Po čtyřech letech na radnici je tu čas na inventuru našich slibů. Co prosadila Změna pro Liberec za první čtyři roky ve vedení města? Přes obrovský dluh zděděný po ODS jsme opět rozběhli rozvoj města. Připravujeme nové projekty, získáváme na ně dotace, hledáme nejlepší řešení pro město, komunikujeme s veřejností. Nekrademe. A pomalu, ale jistě, se nám daří posouvat věci správným směrem.

Co jsme udělali a děláme:

1. Investujeme i přes obrovský dluh města z minulých let. Rozvoj města se opět rozběhl.
2. Lesní koupaliště je opravené. Na místě zanedbané ruiny je příjemný areál pro veřejnost.
3. U liberecké přehrady je nově opravená cesta, nové vstupy do vody, hřiště, lavičky a cvičební prvky. Další změny proběhnou po generální opravě hráze.
4. S teplárnou jsme vyjednali pokles ceny tepla z 900 Kč/GJ na 650 Kč/GJ.
5. Vyjednali jsme úsporu cca 300 mil. Kč na úrocích hlavního dluhu města u České spořitelny.
6. Lepší smlouva se společností Eltodo na veřejné osvětlení městu ušetří cca 100 mil. Kč.
7. Navýšili jsme Fond na podporu kultury ve městě a zavedli nový Fond na podporu cyklodopravy.
8. Máme připravený projekt na nový terminál autobusové dopravy, včetně parkovacího domu pro 450 aut u nádraží ČSAD. Bude stát cca 160 mil. Kč, 85% z toho bude dotace EU.
9. Roční objem peněz z rozpočtu na opravy a rekonstrukce škol a školek jsme zvýšili z 5,8 mil. Kč v roce 2014 na 62 mil. Kč ročně v roce 2018.
10. Dáváme o 30 % více peněz pro městskou policii, zejména na posílení počtu strážníků. V roce 2014 - 46 mil. Kč, v roce 2018 – 61 mil. Kč.

nebo třeba

11. Je připraven projekt rekonstrukce Kina Varšava a na první etapu máme v rozpočtu připraveno 20 mil. Kč. Rekonstrukce začne v roce 2019.
12. Zahájili jsme jednání se státem o získání budovy bývalého Skloexportu, která je již přes 10 let nevyužívaná. Chceme sem přemístit úředníky z Uranu a Liebiegova zámečku.
13. Připravili jsme kompletní rekonstrukce 6 městských domů, kde vznikne 60 nových bytů, které opravíme z evropských dotací. Další projekty připravujeme.
14. Získali jsme dotace na nákup prvních dvou městských elektromobilů. Jejich provoz je ekologičtější, ale i levnější než u těch současných na benzín.
15. Získali jsme dotaci na revitalizace skládky u ruprechtického lomu ve výši 50 mil. Kč.
16. V červnu se rozeběhla modernizace rozvodů tepla – staré parovody nahradí moderní horkovody na první ze tří větví do centra a do Pavlovic.
17. Nový domov pro matky s dětmi vznikne v bývalé školce v Ruprechticích. I na to jsme získali evropské dotace.
18. Každoročně zvyšujeme příspěvek města na chod poboček Krajské vědecké knihovny Liberec
19. V dubnu jsme v Liberci rozběhli projekt bikesharingu – růžová kola. Již je použilo přes 4 300 lidí.
20. Úspěšně získáváme dotace na opravu historické budovy liberecké radnice, v první etapě na opravy a výměny netěsnících oken.

k tomu ještě:

21. Opět se rozběhla výstavba cyklostezek – první právě vzniká u Nisy za čistírnou odpadních vod, další úseky jsou v projektové přípravě.
22. Začali jsme znovu nakupovat pozemky (fotbalové hřiště TJ Sokol Doubí, park U kláštera, les u Kunratické, pozemky na autobusovém nádraží) a klíčové majetky neprodáváme
23. Komunitní práce Liberec začaly lépe fungovat – vznikla zde zednická, dílenská a zahradnická četa, nově se starají i o kontejnerová stání, významně pomohly při obnově Lesního koupaliště.
24. Zlepšili jsme získávání dotací na rozvoj města. V roce 2014 mělo město připravené jen 2 dotační projekty, v roce 2017 jde již o 75 projektů (opravy škol a školek, terminál MHD, oprava galerie, cyklostezky, sociální projekty). Do rozpočtu za 4 roky získáme přes 500 mil. Kč dotací, což představuje značnou úsporu městských peněz.
25. Založili jsme dlouhodobé fondy na rekonstrukci plaveckého bazénu a divadla F. X. Šaldy.
26. Začali jsme se systematickou obnovou a výstavbou dětských hřišť, letos jich obnovíme nebo vznikne zcela nových 17
27. Vyjednali jsme s majitelem libereckého zámku celoroční otevření zámeckého parku, který je přístupný veřejnosti a vybavený novým lavičkami, koši a pod dohledem městské policie.
28. Město na jaře rozzářily nové květinové záhony po celém městě, vysadili jsme desítky tisíc tulipánů, narcisů a krokusů.
29. Systematicky opravujeme všechny lavičky ve městě – již je opraveno přes 400 kusů, první kolo oprav dokončíme v roce 2019.
30. Zahájili jsme přípravu obnovy historických teras po Sokolovským náměstím.

a taky:

31. Alej Masarykova – prosadili jsme její postupnou obnovu, nikoliv jednorázové vykácení.
32. Zahájili jsme přípravu podkladů na systematické dobudování chybějících kanalizací v jednotlivých částech města a získání potřebných dotací.
33. Prosadili jsme audity v městských firmách a zlepšili jejich hospodaření. V DPMLJ audit ukázal, že působení některých politiků a soukromé firmy BusLine je pro DPMLJ nevýhodné, a potvrdil naše dlouholeté výhrady.
34. Prosadili jsme zásadní omezení hazardu proti mocné hazardní lobby a také proti některým uplaceným členům městského zastupitelstva.
35. Podpořili jsme vznik alternativní - waldorfské školy.
36. Prosazujeme kvalitnější stravování v mateřských školkách a ve školách.
37. Prosadili jsme více peněz pro fungování divadla F. X. Šaldy ze 78 na 112 milionů ročně a ZOO ze 41 na 57 mil. Kč ročně. (srovnání let 2014/2018)
38. V územním plánu jsme prosazovali nerozšiřování města do volné krajiny, větší ochranu veřejné zeleně a chtěli ho mít zpracovaný do konce volebního období. ANO a Starostové nám přípravu územního plánu odebrali a nyní je (bohužel) v gesci primátora a dokončení je v nedohlednu
39. Snížili jsme cenu ročního předplatného v MHD z 5.520 na 3.650 Kč. V případě vítězství ve volbách prosadíme i snížení čtvrtletního na 1.100 Kč, i měsíčního na 400 Kč.
40. zapojili jsme město do mezinárodních projektů a našli pro ně partnery v mnoha evropských zemích.

a vlastně třeba i

41. Získali jsme dotaci na rozšíření systému růžových kol i do dalších částí města.
42. Opravili jsme hrobku významného libereckého rodáka Johanna Liebiega, která byla v dezolátním stavu.
43. Zavedli jsme aplikaci Lepší místo, díky které můžete snadno nahlásit problémy s nepořádkem ve městě.
44. Pořídili jsme stroj na odstraňování žvýkaček z chodníků a začali jsme dávat do pořádku zanedbanou Fügnerku.
45. Připravili jsme podrobný plán na zřízení funkce městského architekta, bohužel neprošel v radě města.
46. Zahájili jsme obnovu lesního amfiteátru, kde chceme zřídit v Liberci chybějící letní kino a zabránit jeho zničení některými politiky, kteří plánují výstavbu sezónního parkoviště pro ZOO.
47. Máme připravený projekt výstavby městské kompostárny a s tím související rozvoj sběru bioodopadu, včetně sídlišť.
48. V městských lesích jsme připravili nový model jejich fungování, který znamená méně kácení a větší rozvoj rekreačních funkcí městských lesů.
49. Máme připravený nový dotační fond na opravy památek a následně plán na vyhlášení nové městské památkové zóny Liebiegovo městečko.
50. Zahájili jsme projekt postupné a komplexní revitalizace všech libereckých sídlišť.
51. atd. atd.

Také se nám ale pár věcí zatím zcela nepodařilo

• Změnit atmosféru na radnici z „To nejde ani nepůjde, není na to směrnice…“ na „To vyřešíme, najdeme cestu, jsme tu pro občany…“
• Stavební úřad – změnit jeho přístup k občanům a zájmům města, vyměnit jeho vedení, pozůstatek éry ODS
• Dokončit územní plán (před dvěma lety ho po dohodě se Starosty převzal primátor Batthyány)
• Vykoupit Liberecký zámek – zastupitelstvo to nepodpořilo, ačkoliv o tom téměř všichni mluví. Proto připravujeme místní referendum, ať rozhodnou sami Liberečané.
• Vytvořit pozici hlavního architekta.
• Zavést spravedlivý, transparentní a motivující systém odměňování zaměstnanců
• Ustanovit Agenturu pro rozvoj města, která by se specializovala, jako v jiných městech nebo na kraji, na získávání dotací pro rozvoj města a jeho klíčové projekty.
• Podpořit vznik dalších osadních výborů, jako důležitého partnera pro vedení města v jednotlivých čtvrtích a také zlepšení podmínek pro fungování těch již existujících.
• Rozjet architektonické soutěže.
• Zadat komplexní personální audit na celý magistrát, zrušit nadbytečná místa a také omezit přebujelou byrokracii a formalismus na celém úřadě.
• Prosadit lepší plánování uzavírek a rychlejší opravy komunikací.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Přidat komentář (39 Komentářů)
zadlužení Liberce - netransparentní obchody

Téměř přesně před třemi lety jsme kritizovali prodej bloku panelových domů v liberecké Šimáčkově ulici. Tvrdili jsme , že zvolený postup není pro město výhodný, ale jen nahrává jednomu zájemci. Dnes po třech letech je jasno – spekulant vydělal 18 milionů. Nemohlo byty stejně jako on prodat samo město? Nejsou podobné obchody příčinami obrovského městského dluhu?

2. září 2009 prodalo město Liberec (zejména díky hlasům tehdejší koalice ODS, ČSSD a USZ) objekt bývalého pečovatelského zařízení v Šimáčkově ulici v liberecké čtvrti Pavlovice. Přihlásil se jen jeden zájemce – podnikatel Milan Hofman koupil blok panelových domů (64 bytů a další nebytové prostory)  za pouhých 26 500 000 Kč.

Liberec prodělal téměř 18 milionů

Na zastupitelstvu prostřednictvím svého zaměstnance lhal, že zde minimálně v polovině zařídí tzv. startovací byty se sníženým nájemným a do objektu investuje. Byty naopak začal ihned, bez jakýchkoliv investic prodávat, později poslal na ZML dopis s oblíbenou výmluvou, že musí vše prodat hned, „protože tam lezou bezdomovci…“. Zastupitelstvo opět souhlasilo. A výsledek?

  • Milan Hofman inkasoval 44 328 000 Kč
  • Zaplatil 26 500 000 Kč
  • Jeho zisk tedy činí 17 828 000 Kč.

Všechny smlouvy máme k dispozici.

Prodejem jednotlivých bytů by město vydělalo víc

Chybný styl privatizace – prodej domu s prázdnými byty vcelku a ne po jednotlivých bytech a pouze jedinému zájemci - znamenal jen v tomto případě pro městkou kasu prodělek téměř 18 milionů Kč. Stačilo přitom málo – byty mohlo postupně prodat město, i kdyby se prodeji věnoval na plný úvazek jeden pracovník radnice,  město by vydělalo stále dost. Tehdejší vládnoucí koalice ovšem připustila na jednání zastupitelstva pouze formální diskuzi a odmítla dokonce i akceptovat vyšší nabídku, kterou na poslední chvíli (na zastupitelstvu) podala realitní kancelář z Písku.

Celou tuto kauzu jsme sledovali tři roky, abychom mohli veřejnosti předložit účet za tuto privatizaci. Záležitost tohoto konkrétního obchodu odhaluje praktiky komunální politiky, kdy se na jedné straně mluví o odpovědném hospodaření (ODS), ale v praxi se vůbec tak nikdo nechová. Na straně druhé se hovoří o sociálním programu, ale městské byty, které mohly být sociální či startovací, nebo zde mohlo být chráněné bydlení, bez mrknutí oka prodá jednomu spekulantovi. Včetně podpory ČSSD, která si vzala sociální oblast za svou.

Podobné případy nevýhodných obchodů podstatně přispěli k dnešnímu dluhu Liberce. Tato kauza tvoří cca 1% z dluhu, který dnes po dvaceti letech vlády jedné strany sužuje celé město a není bohužel rozhodně jediná.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;