Letošní benefiční ples hejtmana byl slabě ziskový

Každoroční ples hejtmana či primátora s sebou nese charitativní nádech, který má tuto společenskou a PR akci za veřejné peníze ospravedlnit před voliči. Jak upozornil Náš Liberec, často jsou tyto akci ztrátové a byť byl letošní 15. benefiční ples hejtmana slabě ziskový, rozdíl mezi náklady a výtěžkem nebyl nikterak velký. Zachránili jej dary sponzorů, mezi kterými vynikají firmy, které mají od kraje veřejné zakázky.

Náš Liberec před pěti lety přišel s článkem, který ukázal, že tolik opěvované charitativní plesy hejtmana stojí často i třikrát víc, než vydělají na charitu. Článek převzala regionální média a byl z toho malý poprask. Od té doby se úřad Libereckého kraje snaží a benefiční plesy hejtmana Libereckého kraje jsou jakž takž výdělečné. Situaci zachraňují především dary sponzorů, kteří jsou nezřídka firmami, které mají od kraje významné veřejné zakázky.

Ne jinak tomu bylo i letos. Letošní 15. benefiční ples hejtmana Libereckého kraje, který proběhl na konci února, vynesl díky prodaným vstupenkám a darům sponzorů 701.900 Kč. Z toho vstupenky vynesly 227 000 Kč, zbytek byly dary sponzorů. Náklady na pořádání plesu pak činily 597 669 Kč.

Letošní hejtmanský ples byl tedy něco přes sto tisíc korun v plusu. Polovinu z prodaných vstupenek si kraj nechal a přesunul ji zpět do svého rozpočtu. Zbytek pak rozdělil mezi čtyři organizace. Konkrétně to byly Nadační fond Ozvěna, Nadace EURONISA, Návrat, o.p.s. a  Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. Každá z těchto organizací získala 147 100 Kč.

Jak bylo řečeno, situaci zachránily dary sponzorů. Na prvním místě byla společnost Pivovar Svijany, jejíž majitelé dlouhodobě podporují hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Před posledními volbami podpořili stranu hejtmana Půty částkou 200 tisíc korun. Hejtman je zase v médiích velkým propagátorem piva Svijany.

Stejnou částku získal hejtmanský ples od liberecké společnosti KASRO, která v posledních letech pro kraj a jeho organizace zabezpečuje kancelářskou a IT techniku pomocí veřejných zakázek v řádu milionů korun. Jak na jaře upozornil Náš Liberec, majitelé společnosti v současné době nechávají zchátrat památkově chráněný objekt v centru Liberce, na jehož místě chtějí stavět bytový dům.

Mezi dalšími významnými sponzory patří například firma Valbek-EU. Firma spojená s Valbekem - IBR Constulting, s.r.o. v minulosti rovněž přispěla Půtovým Starostům pro Liberecký kraj částkou 200 tisíc korun a získává od Libereckého kraje a jeho organizací řadu veřejných zakázek. Například dozor nad výrazně se prodražující modernizací Severočeského muzea. Seznam dárců je zde.

Na vysvětlení, proč se náš web věnuje hejtmanskému únorovému plesu v polovině léta: o informace k němu jsme měli zažádáno hned pojeho skončení, ale dostalo se jich nám až dnes. Podle vyjádření kanceláře hejtmana, některé smlouvy o poskytnutí finančního daru byly kvůli koronaviru firmami pozdrženy, a proto prošly jednáním rady až nyní.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Liberec

Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) se rozhodlo porovnat sliby, s nimiž téměř před čtyřmi lety vstupovala současná radniční koalice (ČSSD, LO/SLK, VV/NoS, USZ) před občany Liberce, s realitou. Toto „vysvědčení“ pro město nebude nikterak lichotivé, protože ukazuje jak propastný rozdíl je v tom, co před čtyřmi lety současné liberecké vedení svým občanům slibovalo a jak je to doopravdy.Daniela Fialová, ředitelka KPKP říká: „Naplňování předvolebních slibů i celou činnost liberecké radnice samozřejmě bedlivě sledujeme celé volební období. Zhodnocení toho, co skutečně politici udělali a co jen slibovali je podle našeho názoru velice důležité, už jen tím, že z toho se politici nemohou vyvléci, jsou pod tím podepsaní“

Jaroslav Tauchman, zaměstnanec KPKP k tomu dodává: “Výsledek pro libereckou radnici nevyznívá nikterak dobře. Buď vedení radnice neudělalo nic nebo se často jednalo pouze o formální kroky na poli boje s korupcí, které ale neměly reálný dopad. Navícje tu i řada vyloženě podezřelých veřejných zakázek.“Sliby a skutečnost:


Preambule: Chceme vytvořit město, které bude fungovat na základě mechanismů standardních v moderním civilizovaném světě, které neumožní, aby soukromý zájem převážil nad zájmem veřejným a které povedou k zásadní minimalizaci možné korupce a klientelismu.

 Skutečnost: V Liberci je zhruba polovina autobusových linek provozována anonymní firmou (to opravdu nikde v civilizovaném světě nenajdeme), která si účtuje daleko více než to stálo město samotné. Další příkladem je, jak získala firma Rengl plakátovací plochy – skrze městskou společnost byl obejit zákon, aby nemuselo být vypsáno výběrové řízení.

 Slib: Chovat jako jeho zodpovědní správci a to s ohledem na dlouhodobý přínos a nikoli okamžitý zisk

 Skutečnost: Strany radniční koalice se, v rozporu s vlastními předvolebními sliby z roku 2010, snažily o prodej posledního strategického majetku města – například letiště a technických služeb.


 Slib: Zajistíme v co největší míře i nad rámec zákonné povinnosti informování veřejnosti o fungování města, činnosti jeho orgánů a městských společností

Skutečnost: Městské společnosti (Technické služby města Liberce, Liberecká informační společnost _ LIS) odmítají v rozporu se zákonem poskytovat informace. V případě LIS, kde v jejích orgánech sedí například i lídr Starostů Michal Hron se občan musel obrátit na soud, když chtěl příslušné informace. Soud samozřejmě vyhrál a jeho náklady zaplatilo město.


Slib: Za všechny placené funkce se ti, kdo je vykonávají, musí zodpovídat a skládat účty svými výsledky práce

Skutečnost:  Jako zástupce má město v liberecké teplárně Janu Kašparovou z ČSSD (35 000 Kč měsíčně), jejíž kvalifikace je pravděpodobně ta, že je tchýní místního sociálně demokratického bosse Roberta Duška. Na zastupitelstvu opakovaně odmítala o své práci poskytnout informace.


Slib: Vytvoříme a prosadíme přijetí Etického kodexu pro zastupitele

Skutečnost: Město sice kodex vytvořilo, ale tak vágním způsobem, že nikoho ani nezajímal a podepsalo jej jen pár zastupitelů. Samozřejmě, že v něm například chyběly sankce za jeho porušení – navíc se jedná o zcela mrtvý dokument, zastupitelstvo s ním vůbec nepracuje.


Slib: Připravíme a přijmeme směrnici, která bude minimalizovat možnost korupce při veřejných zakázkách a která dá všem jasně najevo, že korupční jednání není cestou ke získání výhod. Stejnou směrnici budeme prosazovat i v městských organizacích a ve společnostech, v nichž má město Liberec většinový podíl

 Skutečnost: Směrnici sice město přijalo, ale příklady jako veřejná zakázka na ruprechtickou kontejnerovou školku, revitalizaci lázní nebo pronájem a plánovaný prodej plakátovacích ploch ukazují, že se jedná jen o formální dokument bez reálného dosahu. Podobně jako Etický kodex.


Slib: Po nezbytné úpravě organizačního řádu zřídíme pracoviště, které bude zajišťovat systémová protikorupční opatření

 Skutečnost:  Pracoviště bylo zřízeno, ale výsledek je asi jako s Etickým kodexem, tedy téměř nulový a formální. Žádná otevřená kauza, žádní politici či úředníci voláni k zodpovědnosti, jako by posledních 25 let v Liberci o korupci nikdo neslyšel.


Slib: Prověříme nakládání s majetkem v městských společnostech

 Skutečnost: Žádný skutečný audit společností s majetkovou účastí města neproběhl. Funkce v dozorčích, radách a představenstvech obsadili politici, jejich příbuzní a známí. Společnosti často občanům odmítají poskytovat informace o svém hospodaření a činnosti. Proběhly zde i podezřelé veřejné zakázky, budící pochybnosti, jsou nechávány v platnosti smlouvy podepsané bez výběrového řízení a do manažerských postů dosazováni lidé napojení na dodavatele (zmíněný příklad DPMLJ/Busline)

Slib: Detailně přezkoumáme hlavní kauzy z minulosti, podezřelé z ovlivnění klientelismem či korupcí, např. MS 2009 v lyžování

 Skutečnost:  Ani jedna kauza nebyla otevřena. Město se sice na základě našeho podnětu přihlásilo ke škodě v kauze nevýhodných směn s majetkem města, ale nakonec ji po Jiřím Kittnerovi  ani nevymáhá. Ač MS v lyžování 2009 před volbami chtěly strany ze současného vedení hlasitě prověřit, jediným reálným počinem bylo, že nechaly k MS skartovat část dokumentů, čímž velice zkomplikovaly skutečné prošetření kauz.

Slib: Budeme aktivně spolupracovat s neziskovými protikorupčními organizacemi

Skutečnost: Město, dle našich informací,  nespolupracuje ani s jednou. KPKP nabízelo spolupráci při řešení různých kauz (např.Lázně), ale zástupci města sdělili, že si nenajdou ani čas na schůzku.

Slib: Budeme usilovat o to, aby správu parkovacího systému měla na starosti městská společnost

Skutečnost: Do dnešního dne městský parkovací systém spravuje soukromá firma s neprůhlednou sítí vlastníků. Parkovací karty stojí po Liberci pro rezidenty 2 tisíce korun, na Praze 7 (centrum města - Holešovice) stojí například 700 Kč. Město (a TSML) navíc odmítá poskytnout smlouvu mezi firmou a TSML. Firma nepřidává žádnou hodnotu, vše kontrolují strážníci města, firma jen inkasuje.


Slib: Přehodnotíme připravované projekty v rámci tzv. integrovaných plánů rozvoje města tak, aby skutečně sloužily obyvatelům města a získané dotace byly efektivně využity

Skutečnost: město například nevyloučilo z projektů prapodivné společnosti Centrum geotermální energie pro občany, které má zhodnocovat majetek anonymní firmy Iberus, za kterou stojí stíhaní politici ODS. Za město ale otázku vyřešila policie, když pozatýkala úředníky i jednatele podivné společnosti.

Slib: Provedeme postupnou revizi všech platných smluv uzavřených městem, včetně těch, které uzavřely městské organizace a společnosti s většinovou účastí města

 Skutečnost: Město vypovědělo nevýhodnou smlouvu na městské osvětlení se společností Eltodo, kterou uzavřela rada za Jiřího Kittttnera, ovšem nikdo zatím nebyl pohnán k zodpovědnosti. Ale další smlouvy, například smlouva na provoz Tipsport arény, kde město platí firmě ze stáje S group holding (Syner) za provoz arény, ze které má zisk, skrze svůj hokejový tým, zase jen Syner, zůstala netknuta.


Slib: Městské nemovitosti budeme namísto prodeje přednostně pronajímat s přesně vymezenými podmínkami

Skutečnost: Byla to tato městská vláda, která, v rozporu s vlastními předvolebními sliby, připravila prodej letiště, technických služeb, ale prodávala i další majetek – jako například budovu ZŠ na Švermově ulici, aby ji pak kupovala zpátky.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;