Evropský parlament projednal petici proti rozšíření těžby v Turówě

Petiční výbor Evropského parlamentu dnes po odložení kvůli koronavirové krizi projednával petici proti dolu Turów, kterou podepsalo za několik měsíců více než 13 tisíc lidí. Petiční výbor rozhodl, že se bude dotazovat Polska a Evropské komise na všechny náležitosti problému rozšiřování dolu Turów a případem se bude dále zabývat.

K jednání výboru došlo poté, co těžební firma PGE v odpovědích na otázky podané na valné hromadě potvrdila, že jí nestačí kontroverzní povolení, které bylo na začátku roku vydáno na šest let bez účasti české veřejnosti a které porušuje evropskou legislativu. Na dole chce PGE těžit až do roku 2044. Zároveň připustila, že nepočítá s kompenzacemi za těžbu pro české občany.

Na jednání promluvil i Milan Starec, místní občan obce Uhelná. Lidé v blízkosti uhelného dolu Turów jsou jím totiž negativně ovlivněni nejen v Polsku, ale i na české a německé straně hranice. Důl Turów způsobuje ztrátu podzemní vody z českého území, ale také hluk, prach a prohlubování klimatické krize.

Podle organizátorů petice porušuje záměr rozšíření dolu i proces jeho posuzování několik evropských směrnic. Námitky české a německé veřejnosti nebyly vůbec zohledněny, stejně jako negativní stanovisko, které vůči rozšíření dolu zaujala česká vláda. Proto se Liberecký kraj, Greenpeace a místní obce rozhodly petici zorganizovat.

Vyšetřování situace na dole Turów bude Evropskému parlamentu i Evropské komisi, která obdržela několik stížností na postup polských úřadů, trvat minimálně několik měsíců kvůli pevně stanoveným lhůtám. I proto Greenpeace, místní obyvatelé, Liberecký kraj a nově i Výbor pro životní prostředí vyzývají vládu k podání žaloby na Polsko u Evropského soudního dvora. Tento proces může zajistit rychlé prošetření těžby na dole Turów, která je momentálně nelegální.

Milan Starec, obyvatel Uhelné, říká:

“Důl se k nám přibližuje každým dnem, otevírá se pohled do těžební jámy a PGE přitom od 1.5. těží z pohledu evropské legislativy nelegálně. Dostali jsme se do situace, která vyžaduje zásadní kroky jak ze strany EU, tak české vlády. Ačkoli z toho nemáme jako obyvatelé Trojzemí radost, poslední šance jak zabránit kompletní ztrátě podzemní vody v dotčených obcích je žaloba na Polsko.”

Nikol Krejčová z Greenpeace říká:

“Jsme rádi, že se dnes Petiční výbor Evropského parlamentu rozhodl jednat ve věci petice proti dolu Turów. Každým dnem, kdy se pokračuje v těžbě, se zvětšuje ztráta vody, ale i všechny další negativní vlivy dolu Turów. Doufáme, že evropské instituce budou postupovat v kauze co nejaktivněji a prošetří porušování evropské legislativy. I české instituce se ale musí případu dále aktivně věnovat a hájit práva českých občanů. Proto doufáme, že ministr životního prostředí Richard Brabec navrhne vládě co nejdříve učinit první kroky v podání žaloby na Polsko kvůli dolu Turów.”

Tisková zpráva Greenpeace

Přidat komentář (0 Komentářů)
Martin Půta

Je to na české politické scéně již téměř pravidlo. Při přechodu z opozice do vlád se některým politikům přihodí zvláštní věc.

Zatímco do té doby byli často vstřícní, komunikativní a sami mnohé praktiky a chování těch, které chtěli vystřídat, kritizovali, poté, co získají moc, se rychle začnou chovat podobně. Arogantně, útočně, s pocitem vlastní důležitosti.

 

Liberecký kraj má dlouhodobý problém se čtyřmiliardovou zakázkou na dopravní obslužnost. Je v ní dost nejasností  a  podezřelých skutečností. Kritika je v tomto případě více než na místě, i když do určité míry narušuje obraz krajské vlády, který má zářit těmi nejtransparentnějšími barvami. Hejtman Martin Půta místo toho, aby přiznal pochybení (jak jiné často vyzývá) a snažil se věcně argumentovat, se čím dál častěji uchyluje k emotivně zabarveným vyjádřením na adresu svých kritiků, hraničícím až s urážkami.

Není to tak dlouho, co Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) vydalo obsáhlé stanovisko ke strategické čtyřmiliardové zakázce na dopravní obslužnost v Libereckém kraji na příštích deset let. Namísto věcné argumentace či dokonce snad přizvání KPKP k diskusí nad  vzniklým problémem, přišlo od vedení Libereckého kraje, přesněji přímo  z  úst hejtmana Martina Půty, osočení, že KPKP je tajná policie a podobně.

Nepovedené mediální kroky hejtmanovy

Hejtmanovo chování ve věci dopravní zakázky je nesrozumitelné, podobně, jako tomu bylo  v souvislosti s jeho snahou přidělit společnosti GEPO mimořádnou dotační splátku 20 milionů korun, a to jen několik týdnů před tím, než v této dotační akci zasahovala protikorupční policie. V návaznosti na naše stanovisko hejtman Půta nejprve hlasitě avizoval, že celou dopravní zakázku navrhne zrušit, aby již po pár dnech byla celá situace zcela opačná a rada vzala zpět do hry další dopravce, tedy napravila jedno z pochybení, které jsme kritizovali.

Stejně tak hejtmanovo neméně hlasité přeposlání stanoviska KPKP vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové samo vrchní státní zastupitelství vrátilo a postoupilo zpět do Liberce. I zde se tak ukázalo, že tento hejtmanův krok měl jen využít dobrého jména vrchní státní zástupkyně. Pokud by svou starost o miliardový tendr myslel upřímně, obrátil by se již v minulosti přímo na státní zastupitelství v Liberci, o tom, že by měl snahu se sejít i s lidmi z KPKP, ani nemluvě.

Není důležité co, ale kdo to říká

Po těchto nepříliš vydařených krocích ale u Martina Půty bohužel nenastala sebereflexe, spíše naopak. Na facebooku obvinil  zaměstnance KPKP a autora těchto řádků, že je „placený lhář“, když ten zmínil naprosto doložitelnou skutečnost, že člen Starostů pro Liberecký kraj (SLK) František Chlouba, sedí v dozorčí radě klíčového krajského dopravce Busline a zároveň je člen dopravního výboru kraje a může tak jasně ovlivňovat zakázku a rozhodně to nepřispívá k dobrému jménu  SLK.

Pan hejtman má na svůj názor určitě nárok.  Ale stejně jako v jiných případech, i tady si nelze nevšimnout čím dál častějšího rozporu mezi slovy a činy hejtmana Půty, resp. dvojího metru, který hejtman používá.  Minulý týden proběhl na facebooových novinách Liberecká drbna on-line rozhovor právě s Martinem Půtou. Ten zde dostal otázku na spolupráci s Transparency International. Hejtman zde uvedl, že se před několika dny účastnil semináře Transparency International a že tuto organizaci „vnímá jako důležitého partnera, který naší práci umí nastavovat zrcadlo.“

Je dobře, že hejtman Transparency International tak vnímá. Jak to ale jde dohromady s tím,  co Transaprency International uvedla loni před rokem k dopravní zakázce na kraji,  tedy, že v dopravním výboru kraje, který se coby poradní orgán podílí na tvorbě podmínek této zakázky, sedí lidé z největší dodavatelské firmy (zmíněný František Chlouba a dnes bývalý jednatel Busline Jiří Vařil)?

Programový ředitel Transparency International pro Mladou frontu dnes loni v červenci jasně uvedl: "Jde o naprosto zřejmý střet zájmů." a "Kauzu sledujeme a chceme v ní být slyšet."

Dvojí metr

Když KPKP říká, že je nepřijatelné, aby se člen SLK a zástupce firmy BusLine v rámci dopravního výboru účastnil jednání o zakázce, o níž má enormní zájem firma Busline, pak je podle hejtmana „tajná policie“ a jeho zaměstnanec „lhář, lhář a placený lhář“.

Když Transparency International říká, že je nepřijatelné, aby se člen SLK a zástupce firmy BusLine v rámci dopravního výboru účastnil jednání o zakázce, o níž má enormní zájem firma Busline, pak je podle hejtmana  „důležitý partner, který naší práci umí nastavovat zrcadlo.“

Zdá se tak, že se Martinu Půtovi stalo to, co spoustě politikům před ním, kteří najednou získají velkou moc a s ní i pocit vlastní důležitosti a bohužel asi nemá vedle sebe nikoho, kdo by mu byl schopen nastavit zrcadlo a přimět ho k nějaké sebereflexi. Je hezké chválit neziskové organizace, ale stejně tak je důležité neútočit na ně ihned, když si dovolí něco či někoho kritizovat. Je pěkné všude hovořit o tom, jak jsme transparentní, ukazovat grafy, vydávat tiskové zprávy. Ale důležitější je, se tak chovat.

Není totiž těžké být nad věcí, když všechno vychází nebo chybují a kritizují se ti druzí, skutečný charakter i pevnost postojů se však ukazují vždy až v krizových situacích.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;