Korupce v dopravě: autobusy zdarma pro jabloneckého primátora Beitla

V síti dopravní chobotnice, která se utvořila kolem podnikatele Jiřího Vařila, fungoval i bývalý jablonecký primátor a současný poslanec za ODS Petr Beitl. Jak vyslýchá z odposlechů, Vařil mu platil drobné služby, jako například dopravu na jeho oslavu narozenin.

Tehdy úřadující jablonecký primátor Beitl slavil den po Mikuláši v roce 2016 své padesátiny ve velkém stylu. Ale zřejmě se mu nechtělo platit za věci jako byla doprava hostí a v tom mu pomohl podnikatel Jiří Vařil, který je spojován se společností BusLine, byť podle jejího vyjádření s ní oficiálně již několik let nemá nic společného. První informaci přinesla liberecká MF Dnes.

Rozhovor mezi Vařilem a tehdejším ředitelem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Lubošem Wejnarem, který byl v Jablonci zároveň dlouholetým politickým kandidátem místního sdružení Domov nad Nisou/Starostů pro Liberecký kraj, zachytily policejní odposlechy instalované ve Wejnarově kanceláři. Citujme:

Wejnar: „Primátor jabloneckej bude slavit padesátiny a chce zajistit dopravu z Jablonce, chci se domluvit, jak se to pak udělá po té ekonomické stránce, je to 12 tisíc.“

Vařil: „No musíme to udělat chytře, aby po nás nezůstávaly hroby. Takže já si tady píšu 12 reálnejch..“

Vařil: „ Mě to říkal Mára, já bych to nejraději udělal tak, že bych na to nechal vystavit fakturu, nechal bych je udělat příjmovej doklad. V pokladně BusLine bych to pak zaplatil já. Otázka je, za kolik to nejmíň může být, aby to bylo uvěřitelný, kdy to má ten Petr?“

Wejnar: „Má to na sedmého.“

Vařil: „Já jsem 29 v Semilech (sídlo BusLine –pozn.red.) , já bych byl schopen to udělat, že bych jim řekl. Petr by mi stejně určitě řekl, že je bez peněz.

Wejnar: „Já se s ním uvidím v sobotu na fotbale.“

Vařil: „Super, tak já to 29 udělám. Řekni Petrovi, ať se o to vůbec nestará, dostane doklad o tom, že to bylo řádně vyúčtovaný a zaplacený, ať nikdo nechodí a neříká, že jsme mu zaplatili dopravu na narozeniny.“

 

Příběh oslavy narozenin Petra Beitla dokumentuje, jakým způsobem si zdejší podnikatelské prostředí nakupuje politiky. Již v roce 2015 přišel Náš Liberec s reportáží, která ukázala, jak si vlivný jablonecký zákulisní hráč Miroslav Pelta nakupuje skrze VIP zájezdy krajské i jablonecké politiky z řad Starostů pro Liberecký kraj, ČSSD, ODS, TOP 09 i ANO. Loni přišla liberecká MF Dnes se zjištěním, že tyto luxusní „výlety za sportem“ Peltovi pomáhal platit i podnikatel Jiří Vařil.

Podle dnešního vyjádření Petra Beitla pro dnešní Mladou frontu si bývalý jablonecký primátor vše řádně zaplatil, ale již od dotyčné akce nemá faktury.

Jak již v minulosti upozornil náš server, nejedná se o jediné vazby jablonecké ODS na korupční chobotnici kolem BusLine. Policie v roce 2018 spustila mohutnou razii, při níž skončila řada obviněných libereckých, jabloneckých i krajských politiků z řad Starostů, ODS i tehdejšího ANO. Mezi nimi je například i členka jablonecké ODS Tereza Dlouhá, dcera jabloneckého občanského demokrata Karla Dlouhého, který byl v DPMLJ v dozorčí radě. Dlouhá podle policie plnila roli spojky mezi Vařilem a politiky.

Samotný Petr Beitl například z pozice primátora v minulosti vystupoval proti omezení vlivu Jablonce ve společném dopravním podniku, byť zde má Jablonec nad Nisou pouhých 0,38 (patří mu pozemky pod kolejemi na tramvajové trase Liberec – Jablonec nad Nisou). Oproti takto marginálnímu majetkovému podílu ale Jablonec dostal silné zastoupení v orgánech DPMLJ, kde zaseli významní členové tamní ODS jako zmínění Karel Dlouhý nebo Miroslav Pelta. Některé indicie ukazují, že společný dopravní podnik byl v roce 2009 utvořen záměrně, aby se společnost BusLine, která v Jablonci provozuje MHD ze 100%, dostala i do Liberce, kde následně získala 40% linek a její manažer Luboš Wejanr se stal ředitelem nově vzniklého DPMLJ.

Primátor Beitl také v roce 2015 vystupoval proti závěrům auditu, který de facto předznamenal dnešní policejní obvinění a popsal nevýhodné vazby na společnost BusLine, který dopravní podnik má. Audit nechal zpracovat tehdejší předseda představenstva za Změnu pro Liberec Josef Šedlbauer, který byl ale za tuto svou iniciativu společnými hlasy Starostů, ANO a ODS ze své funkce sesazen.

Petr Beitl byl starostou Jablonce nad Nisou od roku 2010, od roku 2012 jeho primátorem. Za období 2010-2014 získal republikové ocenění Nejlepší primátor. Primátorem Jablonce zůstal do roku 2018. V roce 2017 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky, rovněž za ODS.

foto: ihned.cz

Přidat komentář (39 Komentářů)
Michal Hron -Starostové pro Liberecký kraj

Rada města Liberce rozhodla na svém zasedání v červenci tohoto roku, že uzavře bez výběrového řízení smlouvu se společností KODAP s.r.o. ohledně poradenství a zastupování města ve věci sporu se státem, který po Liberci požaduje vrátit dotaci na výstavbu bytů v Zeleném údolí. Zaměstnancem společnosti KODAP je politik Liberce občanům/Starostů pro Liberecký kraj Michal Hron, který kandiduje i do poslanecké sněmovny.

Michal Hron byl dokonce jednání rady, které o schválení smlouvy se společností KODAP bez výběrového řízení rozhodlo, osobně přítomen. Schválit podobnou smlouvu bez výběrového řízení umožňuje Radě města její směrnice o zadávání veřejných zakázek. Jiní potencionální uchazeči ani nebyli osloveni, aby například podali své nabídky.

Firma je prostě nejlepší

Podobný postup vysvětlují zástupci města tím, že se jedná o akutní případ, kdy Liberci hrozí, že bude muset vracet dvousetmilionovou dotaci na výstavbu bytů v Zeleném údolí, k čemuž může přibýt i pokuta ve výši sta procent dotace.
KODAP ale městu radí dlouhodobě, minimálně od roku 2011, kdy je náměstkem pro ekonomiku Hronův stranický kolega Jiří Šolc, fakturovala firma městu za své služby 405 tisíc korun.

Rovněž hodinové sazby, které si KODAP účtuje, jsou na liberecké poměry astronomické. Podle smlouvy si „poradce partnera“ účtuje 2000 korun na hodinu, „manager poradce“ 1700 korun na hodinu, „poradce specialisty“ 1500 korun na hodinu a „poradce“ 1300 korun na hodinu.

Na dotaz, proč byla vybrána společnost KODAP, odpověděli zástupce města skrze mluvčí lakonicky: „Protože jsou nejlepší“. Náměstek Jiří Šolc (Liberec občanům) jejich vysvětlení posléze doplnil: „..ale oni jsou opravdu nejlepší…pracují pro nás za velmi nízké ceny a mají prokazatelné výsledky i v opravdu složitých kauzách jako je MS 2009 a atd. A pro Liberec občanům je ctí mít takové spolupracovníky. Firmu obdobných kvalit bychom museli hledat asi v Praze za neporovnatelně více.“

Město dokonce ani neoslovilo jiné renomované firmy, ale vybralo rovnou KODAP. „Důležitou roli v rozhodování hrál i fakt, že firma KODAP spolupracuje s městem dlouhodoběji a zná tak nejlépe uvedeno problematiku. Nové firmy by naopak potřebovaly více času jenom na seznámení s případem a toto by samozřejmě zakázku nepochybně dále prodražilo,“ doplnil náměstek Jiří Šolc.

Spolustraníci střet zájmů nevidí, tentokrát

Střet zájmů u Michala Hrona nevidí ani starosta Chrastavy a zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj Michael Canov, který je známý svými amatérskými právními názory i tím, že je velice rychle schopen své politické soky i ostatní osočit ze závažných trestných činů, aniž by o tom rozhodl soud či existovaly relevantní důkazy. Na otázku, zda nespatřuje u svého stranického kolegy konflikt zájmů odpověděl stejně rychle: „Ne, nespatřuji..“ V odpovědi zároveň ale uvedl, že zmíněnou směrnici rady ani nezná.

Samotný Michal Hron na dotaz, zda v podobném postupu i vlastním angažmá nevidí možný střet zájmů, odpověděl: „Společnost KODAP, s.r.o. vykonává daňové poradenství pro SML od roku, nemýlím-li se 2008, přičemž některé služby jsem poskytoval osobně já. Svého členství v SOS následně své kandidatury za volební stranu Liberec občanům jsem si v této souvislosti byl plně vědom. Proto jsem odmítnul všechny své nominace obou uvedených uskupení do jakéhokoliv orgánu SML. Z tohoto důvodu se také domnívám, že se nemohu dostat do střetu zájmů, neboť o zakázce pro SML jsem neměl možnost nijak rozhodovat.“

Michal Hron v minulosti sám kritizoval střet zájmů například u členů přípravného výboru pro liberecké referendum, když někteří z nich jsou zároveň městskými zastupiteli. A to paradoxně pár dní poté, co byl sám osobně přítomen na jednání rady města, která "jeho" frmě zadala zakázku bez výběrového řízení.

Hron působil v devadesátých letech jako náměstek primátora Jiřího Drdy (tehdy za ODS), v komunálních volbách byl mezi prvními kandidáty do libereckého zastupitelstva za Liberec občanům, ale nakonec se do něj nedostal.

V současné době působí v Protikorupční komisi Libereckého kraje a kandiduje v předčasných volbách do parlamentu České republiky za Starosty pro Liberecký kraj.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;