Policie svou práci skončila, je řada na politicích

Policie uzavřela několikaleté vyšetřování dopravních zakázek v Liberci a v Libereckém kraji. Byly rozdány desítky obvinění konkrétním osobám i firmám. Většina příčin této situace ovšem zůstává.

V poslední vlně obvinění došlo i na firmu BusLine, a.s.. Ta už však neexistuje, její majetek a smlouvy byly převedeny na jiné firmy a prázdná slupka mateřské společnosti po dvojím přejmenování skončila v rukách bílého koně kdesi v Maďarsku. Jedna z nástupnických firem má desetiletou zakázku od Libereckého kraje na dopravu na Semilsku a Jablonecku. A v Jablonci právě probíhá kolem výběru dopravce v MHD typický scénář, na jehož konci bude velmi pravděpodobně další smlouva s BusLine za velmi nevýhodných podmínek pro město. „BusLine a Jiří Vařil tu jsou stále a nevyplatí se je podceňovat, to jsem zjistil už dávno, kdy jsem na tunelářské praktiky této firmy začal upozorňovat“, říká Josef Šedlbauer, lídr Pro KRAJinu, který s BusLine vedl dlouho osamocený zápas už od roku 2011.

Hlavní příčinou růstu mafiánské struktury kolem Jiřího Vařila bylo a je prostě to, že mu to politici ve vedení Liberce a Libereckého kraje umožnili. A je jedno, jestli za to někteří brali úplatky a jiní jen nebyli schopni porozumět faktům nebo se o to ani nepokusili a dali přednost stranické disciplíně. Výsledek je stejný a ve všech případech je to selhání“, shrnuje Šedlbauer a dodává: „Politika je řemeslo jako každé jiné a osobní slušnost nestačí, musí být doprovázena kompetencí. A to je už vzácná kombinace.

Podle zjištění policie brali úplatky od BusLine členové ODS, Starostů, ANO, ČSSD i KSČM. Někteří z nich byli ve významných funkcích, třeba dva náměstkové pro dopravu na Libereckém kraji za Starosty Vladimír Mastník a Marek Pieter. To ale nevysvětluje kolektivní chování těchto stran, kde nepochybně řada členů o těchto praktikách nevěděla.

Je možné chápat nedůvěru v kriminalizaci smluv a politického rozhodování. Neprůstřelné důkazy o trestném jednání totiž kritici, kteří jsou také politiky, nemají a ani mít nemohou. V dopravě šlo ale o léta budovaný systém, kde měl každý zastupitel možnost ověřit si, že kritika absurdně nevýhodných smluv a rozhodnutí je oprávněná. „JŘBÚ v roce 2017 bylo jen jedním z řady podivných kroků při jednání o dopravě v Libereckém kraji. Již tehdy jsme upozorňovali na to, že jednání účastníků nese znaky nedovoleného spolčení proti zadavateli, mimo jiné i proto, že nabídkové ceny obou firem, Busline i ČSAD Liberec, byly významně vyšší ve srovnání s předběžnými dohodami s oběma dopravci a prakticky kopírovaly maximální ceny stanovené Krajem. Netransparentnost jednání vedení kraje ve výběrových řízeních a pochybné kroky v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách jsme kritizovali opakovaně, ať už v roce 2014 při vyloučení nejvýhodnějších nabídek ze soutěží nebo právě v roce 2017, kdy se na poslední chvíli a v rozporu se zadávacími podmínkami změnilo pořadí otevírání obálek. Za kritiku nekalých praktik především ze strany BusLine byli ale dlouho odvoláváni z funkcí ti, kdo se jí odvážili, ať už to byla Zuzana Kocumová z pozice náměstkyně Libereckého kraje nebo Josef Šedlbauer z vedení představenstva DPMLJ“, připomíná Jaromír Baxa.

Jako vždy je nejdůležitější vzít si z těchto kauz ponaučení. Současné vystupování hejtmana M. Půty a náměstka J. Svitáka ze SLK však působí spíše jako snaha, jak najít obětního beránka mezi těmi, kteří už v radě kraje nesedí, než jako poctivá snaha o to, aby se podobný problém již neopakoval. „Politická odpovědnost M. Půty za výběr a dlouholetou obhajobu svých náměstků Mastníka a Pietera a za odvolání Zuzany Kocumové je nepopiratelná“, zdůrazňuje Baxa.

Dnes už je jasné, že BusLine měl v posledním desetiletí podstatný vliv na to kdo a jak vládl v Libereckém kraji, v Liberci a v Jablonci. Zároveň nejde o jedinou podnikatelskou skupinu, která si takto pojišťuje svoje zájmy. Jsem hrdý na to, že lidé v Pro KRAJinu vždy obstáli a hájili veřejný zájem“, uzavírá Šedlbauer.

Tisková zpráva Pro krajinu

Přidat komentář (0 Komentářů)
Michal Hron -Starostové pro Liberecký kraj

Rada města Liberce rozhodla na svém zasedání v červenci tohoto roku, že uzavře bez výběrového řízení smlouvu se společností KODAP s.r.o. ohledně poradenství a zastupování města ve věci sporu se státem, který po Liberci požaduje vrátit dotaci na výstavbu bytů v Zeleném údolí. Zaměstnancem společnosti KODAP je politik Liberce občanům/Starostů pro Liberecký kraj Michal Hron, který kandiduje i do poslanecké sněmovny.

Michal Hron byl dokonce jednání rady, které o schválení smlouvy se společností KODAP bez výběrového řízení rozhodlo, osobně přítomen. Schválit podobnou smlouvu bez výběrového řízení umožňuje Radě města její směrnice o zadávání veřejných zakázek. Jiní potencionální uchazeči ani nebyli osloveni, aby například podali své nabídky.

Firma je prostě nejlepší

Podobný postup vysvětlují zástupci města tím, že se jedná o akutní případ, kdy Liberci hrozí, že bude muset vracet dvousetmilionovou dotaci na výstavbu bytů v Zeleném údolí, k čemuž může přibýt i pokuta ve výši sta procent dotace.
KODAP ale městu radí dlouhodobě, minimálně od roku 2011, kdy je náměstkem pro ekonomiku Hronův stranický kolega Jiří Šolc, fakturovala firma městu za své služby 405 tisíc korun.

Rovněž hodinové sazby, které si KODAP účtuje, jsou na liberecké poměry astronomické. Podle smlouvy si „poradce partnera“ účtuje 2000 korun na hodinu, „manager poradce“ 1700 korun na hodinu, „poradce specialisty“ 1500 korun na hodinu a „poradce“ 1300 korun na hodinu.

Na dotaz, proč byla vybrána společnost KODAP, odpověděli zástupce města skrze mluvčí lakonicky: „Protože jsou nejlepší“. Náměstek Jiří Šolc (Liberec občanům) jejich vysvětlení posléze doplnil: „..ale oni jsou opravdu nejlepší…pracují pro nás za velmi nízké ceny a mají prokazatelné výsledky i v opravdu složitých kauzách jako je MS 2009 a atd. A pro Liberec občanům je ctí mít takové spolupracovníky. Firmu obdobných kvalit bychom museli hledat asi v Praze za neporovnatelně více.“

Město dokonce ani neoslovilo jiné renomované firmy, ale vybralo rovnou KODAP. „Důležitou roli v rozhodování hrál i fakt, že firma KODAP spolupracuje s městem dlouhodoběji a zná tak nejlépe uvedeno problematiku. Nové firmy by naopak potřebovaly více času jenom na seznámení s případem a toto by samozřejmě zakázku nepochybně dále prodražilo,“ doplnil náměstek Jiří Šolc.

Spolustraníci střet zájmů nevidí, tentokrát

Střet zájmů u Michala Hrona nevidí ani starosta Chrastavy a zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj Michael Canov, který je známý svými amatérskými právními názory i tím, že je velice rychle schopen své politické soky i ostatní osočit ze závažných trestných činů, aniž by o tom rozhodl soud či existovaly relevantní důkazy. Na otázku, zda nespatřuje u svého stranického kolegy konflikt zájmů odpověděl stejně rychle: „Ne, nespatřuji..“ V odpovědi zároveň ale uvedl, že zmíněnou směrnici rady ani nezná.

Samotný Michal Hron na dotaz, zda v podobném postupu i vlastním angažmá nevidí možný střet zájmů, odpověděl: „Společnost KODAP, s.r.o. vykonává daňové poradenství pro SML od roku, nemýlím-li se 2008, přičemž některé služby jsem poskytoval osobně já. Svého členství v SOS následně své kandidatury za volební stranu Liberec občanům jsem si v této souvislosti byl plně vědom. Proto jsem odmítnul všechny své nominace obou uvedených uskupení do jakéhokoliv orgánu SML. Z tohoto důvodu se také domnívám, že se nemohu dostat do střetu zájmů, neboť o zakázce pro SML jsem neměl možnost nijak rozhodovat.“

Michal Hron v minulosti sám kritizoval střet zájmů například u členů přípravného výboru pro liberecké referendum, když někteří z nich jsou zároveň městskými zastupiteli. A to paradoxně pár dní poté, co byl sám osobně přítomen na jednání rady města, která "jeho" frmě zadala zakázku bez výběrového řízení.

Hron působil v devadesátých letech jako náměstek primátora Jiřího Drdy (tehdy za ODS), v komunálních volbách byl mezi prvními kandidáty do libereckého zastupitelstva za Liberec občanům, ale nakonec se do něj nedostal.

V současné době působí v Protikorupční komisi Libereckého kraje a kandiduje v předčasných volbách do parlamentu České republiky za Starosty pro Liberecký kraj.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;