Kraj zvažuje od Syneru odkoupit neprodejný hotel na Sychrově

Politické vedení Libereckého kraje jedná se společností Regal Estate, která patří do stáje S group/syner, jedná o koupi Zámeckého hotelu Sychrov. Hotel na Sychrově stavěla za desítky milionů z dotací samotná firma Syner a dlouhodobě se mu nedaří. Stejně tak se firmě hotel nedaří prodat.

Během dnešního jednání krajského zastupitelstvu vyšla najevo zajímavá skutečnost. Na dotaz zastupitele Jana Korytáře (Změna pro Liberecký kraj) vedení Libereckého kraje přiznalo, že již jedná o koupi Zámeckého hotelu Sychrov. „Chtěl jsem se zeptat na tři otázky. Za prvé, zda je pravda, že Liberecký kraj jedná o odkupu zámeckého hotelu Sychrov? A pokud ano, kdo vede jednání a kdo s tímto nápadem přišel?“, ptal se zastupitel Korytář.

Náměstek hejtmana Pavel Svoboda (ČSSD) uvedl, že kraj zvažuje v místě zřídit lůžkové zařízení pro seniory. „V kapacitě podobných lůžek zaostáváme za ostatními kraji,“ uvedl Pavel Svoboda.

Dotazem byl nepříjemně překvapen nejen náměstek Svoboda, ale i hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Svoboda rovněž poněkud uvedl, že jednání dostal „za úkol“ na základě politického jednání vedení Libereckého kraje a že jednání vedou pověření úředníci sociálního odboru.

„Bohužel jsem na své otázky dostal jen částečnou odpověď.“, postěžoval si po jednání Jan Korytář. „Nikdo mi neřekl, kdo na vedení kraje s nápadem tento objekt koupit přišel a někdo to být musel... A také moc nevěřím tomu, že kvůli investici za desítky milionů nevyjednává nikdo z vedení, ale pouze krajští úředníci,“ dodal Korytář.

 „Měl bych dotaz, když ten objekt máme kupovat, kdo je majitelem nemovitosti?,“ tázal se zastupitel Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj). „ Máte to v materiálech. Majitelem je společnost Naxos, s.r.o.,“ odpověděl náměstek Svoboda. To ale není pravda. Firma Naxos  je ovšem pouze dražitelem hotelu. Jejím vlastníkem je firma Regal Estate, která patří do konsorcia S group holding (Syner).

Samotná nemovitost je ovšem dosti problematická. V roce 2007 ji postavila firma Syner za zhruba 150 milionů korun, při čemž 64 milionů na stavbu získala z fondů Evropské unie. Několik let zde provozovala hotel, jak jí nařizoval dotační titul, ale nikterak úspěšně. Jak uvedla Mladá fronta Dnes, za 12 let se zde například vystřídalo osm hotelových ředitelů a podnik byl ztrátový.

S group holding/Syner se již několik let snaží objekt prodat. Rovněž neúspěšně. Naposledy prodej hotelu na Sychrově oznámila dražební společnost Naxos v lednu tohoto roku. Odhadovaná cena byla 80 milionů korun. Ale ani letos se nepřihlásil žádný zájemce a termín dražby se tak posunul až do května.

To, že o hotel není dlouhodobě zájem,  dosvědčuje i známý liberecký hoteliér Lukáš Pytloun, který pro Mladou frontu Dnes letos uvedl, že Regal Estate ze stáje S group holding /Syner mu jej nabízela již před pěti lety za cenu 40 milionů a přesto tuto nabídku odmítl.

Navíc jak uvedl náměstek hejtmana Pavel Svoboda na další dotaz zastupitelů, pokud by kraj zámecký hotel koupil, musel by do něj navíc investovat 67 milionů korun, aby se z něj stalo zařízení pro seniory.

Přidat komentář (4 Komentáře)
Jan Korytář

Jedna z priorit Změny pro Liberecký kraj, kterou je boj proti korupci, dostala zřetelnější obrysy. Rada kraje jmenovala na svém zasedání 16. dubna protikorupční komisi a Liberecký kraj tak bude prvním krajem, který bude mít komisi zřízenou speciálně k tomuto tématu.

Protikorupční komise se bude skládat ze 4 expertů navržených jednotlivými stranami zastoupenými v krajském zastupitelstvu (s výjimkou ODS, která žádnou nominaci nedodala) a také tří expertů nominovaných významnými neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě problematice boje proti korupci věnují.

Předsedou komise bude Jan Korytář (Změna pro LK), místopředsedkyní Věra Skřivánková (KSČM), členy dále Michal Hron (SLK/LO),  Martin Hanke (ČSSD) a Lenka Petráková (Oživení), Jiří Fiala (Naši politici) a Petr Leyer (Transparency International)

O co bude komise usilovat?

Korupce je významný problém, o který se ale nemalá část politiků zajímá pouze v rámci předvolebních kampaní a po volbách jejich zápal pro řešení problémů v této oblasti poněkud uvadá. Nejde přitom jen o předražené zakázky či braní úplatků, ale o celý soubor dalších aktivit spojených s hospodařením s veřejnými penězi – rozdělování dotací, výběr investičních priorit, způsob obsazování jednotlivých pozic či zveřejňování informací.

Mezi hlavní priority, kterým se bude komise věnovat, bude příprava návrhu ucelené protikorupční strategie a také přípravy vyhlášení grantů na protikorupční aktivity. Na protikorupční komisi, stejně jako na další krajské komise, se se svými podněty budou moci obracet také pracovníci krajského úřadu a krajských organizací, ale i samotní občané. Jeden z důvodů, proč se na poli boje proti korupci daří postupovat vpřed jen pomalu je to, že kapacity státních orgánů i neziskových organizací jsou ve srovnání se samotným problémem značně poddimenzované.

Proto Změna pro Liberecký kraj navrhuje vyhlášení nového dotačního programu zaměřeného právě na tuto oblast, pro rok 2013 ve výši 2 mil. Kč. Náklady samotné fungování této komise  - odměny všech sedmi členů budou v součtu činit 18.000 Kč měsíčně.

Pokud by se ukázalo, že do dvou let od svého vzniku nebude mít činnost komise prokazatelně pozitivní vliv na fungování Libereckého kraje a konkrétní výsledky práce, jsem připraven navrhnout ukončení její činnosti. Chci však udělat maximum proto, aby práce této komise veřejností vnímána jako jednoznačně přínosná.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;