Růžová kola aneb jak zabít úspěšný projekt…

V roce 2018 působila růžová kola v Liberci jako malý zázrak. Dlouhé roky se zde politici téměř všech stran dívali na cyklodopravu jako na něco, pro co nejsou v Liberci vhodné podmínky. Zavedení sdílených růžových kol provázela kritika zejména ze strany Starostů. Prý, že je to zbytečnost, kterou nikdo nebude využívat…

Ale pak se stalo něco, co málokdo očekával.

Růžová kola si rychle našla své uživatele a začala být využívána na běžné cestování po městě. Doslova si získala srdce mnoha Liberečanů. Čísla mluví jasně. Dobře nastavený systém nalákal jen za první tři měsíce roku 2018 celkem 4.300 lidí, kteří si kola půjčili bezmála 22 tisíc krát. Náklady na jednu jízdu tak dosáhly cca 16 Kč. Ze celou první sezonu šlo celkem o 43 tisíc jízd.

V roce 2018, kdy jsem působil ve funkci náměstka primátora, se nám podařilo zajistit i 2 mil. dotaci na provoz a rozšíření systému sdílených kol ve městě od Státního fondu životního prostředí. Chtěli jsme systém dále rozvíjet a rozšiřovat. Po volbách ale vznikla koalice Starostů, ANO a ODS a s koly to začalo jít z kopce.

Nejprve byla  zrušena možnost kolo odstavit relativně kdekoliv, pokud to nepřekáží dalšímu provozu. To ukázalo, že nová koalice nechápe smysl a princip tohoto moderního pojetí městské cyklodopravy.  Ztratila se tak jedna z velkých výhod celého systému, která vedla v roce 2019 k velkému poklesu výpůjček.

Následně rada města nevyužila již získanou dotaci 2 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí a rozhodla se financovat systém z rozpočtu města. Na únorovém jednání rady města však bod, kterým by se schválila finanční podpora dalšímu fungování sdílených kol ve městě, neprošel. 

Nad růžovými koly tak visí otazník, který zároveň ukazuje na hlubší problémy:

Nekompetentní zásahy nového vedení města nejprve funkční systém pro jeho uživatele zbytečně zkomplikovaly. Poté došlo k vrácení již získané dotace, bez toho, aby bylo jasné, z čeho a kdo bude provoz kol dále financovat. A  na konci je rozhodnutí rady o tom systém dále nepodporovat.

Po zastavení projektu nového terminálu, projektu na obnovu městských lesů na Ještědu nebo záměru opravit hráz rybníka na Tajchu, na což vše jsme mohli získat dotace, jde o další projekt, který připravila a prosadila Změna, který ale současné vedení města, jak se říká, zařízlo.  

Liberečané tak přišli o novou, moderní a oblíbenou možnost, jak se pohybovat po městě. Možná se po zveřejnění tohoto článku pánové radní chytnou za nos a peníze v rozpočtu města někde najdou.  Dotace ve výši 2 mil. Kč je ale bohužel ztracena již definitivně.  Za mě osobně se takto dobrý hospodář nechová.

Jan Korytář, zastupitel za Změnu pro Liberec

Přidat komentář (48 Komentářů)
Jan Korytář

Jedna z priorit Změny pro Liberecký kraj, kterou je boj proti korupci, dostala zřetelnější obrysy. Rada kraje jmenovala na svém zasedání 16. dubna protikorupční komisi a Liberecký kraj tak bude prvním krajem, který bude mít komisi zřízenou speciálně k tomuto tématu.

Protikorupční komise se bude skládat ze 4 expertů navržených jednotlivými stranami zastoupenými v krajském zastupitelstvu (s výjimkou ODS, která žádnou nominaci nedodala) a také tří expertů nominovaných významnými neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě problematice boje proti korupci věnují.

Předsedou komise bude Jan Korytář (Změna pro LK), místopředsedkyní Věra Skřivánková (KSČM), členy dále Michal Hron (SLK/LO),  Martin Hanke (ČSSD) a Lenka Petráková (Oživení), Jiří Fiala (Naši politici) a Petr Leyer (Transparency International)

O co bude komise usilovat?

Korupce je významný problém, o který se ale nemalá část politiků zajímá pouze v rámci předvolebních kampaní a po volbách jejich zápal pro řešení problémů v této oblasti poněkud uvadá. Nejde přitom jen o předražené zakázky či braní úplatků, ale o celý soubor dalších aktivit spojených s hospodařením s veřejnými penězi – rozdělování dotací, výběr investičních priorit, způsob obsazování jednotlivých pozic či zveřejňování informací.

Mezi hlavní priority, kterým se bude komise věnovat, bude příprava návrhu ucelené protikorupční strategie a také přípravy vyhlášení grantů na protikorupční aktivity. Na protikorupční komisi, stejně jako na další krajské komise, se se svými podněty budou moci obracet také pracovníci krajského úřadu a krajských organizací, ale i samotní občané. Jeden z důvodů, proč se na poli boje proti korupci daří postupovat vpřed jen pomalu je to, že kapacity státních orgánů i neziskových organizací jsou ve srovnání se samotným problémem značně poddimenzované.

Proto Změna pro Liberecký kraj navrhuje vyhlášení nového dotačního programu zaměřeného právě na tuto oblast, pro rok 2013 ve výši 2 mil. Kč. Náklady samotné fungování této komise  - odměny všech sedmi členů budou v součtu činit 18.000 Kč měsíčně.

Pokud by se ukázalo, že do dvou let od svého vzniku nebude mít činnost komise prokazatelně pozitivní vliv na fungování Libereckého kraje a konkrétní výsledky práce, jsem připraven navrhnout ukončení její činnosti. Chci však udělat maximum proto, aby práce této komise veřejností vnímána jako jednoznačně přínosná.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;